โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 30-June-2020

สำนักข่าว : บีบีซี
Couple stands in front yard to point guns at protesters
คู่รักยืนอยู่ที่สนามหน้าเพื่อเล็งปืนไปที่ผู้ประท้วง


An armed couple stood in their front yard and pointed guns at demonstrators in St Louis, Missouri.
คู่รักติดอาวุธยืนอยู่ที่หน้าบ้านและเล็งปืนไปที่ผู้ประท้วงในเซนต์หลุยส์มิสซูรี

The protesters were marching toward Mayor Lyda Kewson's home.
ผู้ประท้วงเดินขบวนไปยังบ้านของนายกเทศมนตรี Lyda Kewson

The President Trump retweeted and then deleted the video from his timeline.
ประธานาธิบดีTrump รีทวีตแล้วลบวิดีโอจากไทม์ไลน์ของเขาแล้ว

คำศัพท์ข่าว
- armed = ติดอาวุธ, ถืออาวุธ
- couple = คู่รัก, คู่สามีภรรยา
- demonstrator = ผู้ประท้วง
- protester = ผู้ประท้วง
- President = ประธานาธิบดี
- toward = ไปยัง, มุ่งไปข้างหน้า


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
St. Louis couple pulls firearms on protesters cutting through their private street
คู่สามีภรรยาในเซนต์หลุยส์เล็งปืนใส่ผู้ประท้วง ที่กำลังเดินตัดผ่านถนนส่วนตัว

Protesters en route to demonstrate outside the St. Louis mayor's residence were walking on a private street when two armed individuals came out of a home brandishing weapons.
ผู้ประท้วงเดินขบวนแสดงพลัง นอกบ้านของนายกเทศมนตรีเซนต์หลุยส์ ขณะกำลังเดินอยู่บนถนนส่วนบุคคล มีคน 2 คนถืออาวุธออกมาจากบ้าน

คำศัพท์ข่าว
- brandishing = ควง, กวัดแกว่ง
- demonstrate = สาธิต, แสดงพลัง (ในข่าวนี้หมายถึง "แสดงพลัง" ของผู้ประท้วง)
- private = ส่วนตัว, เอกชน
- weapon = อาวุธ


สำนักข่าว : อัลจาซีราห์
This couple in St. Louis couple were seen pointing guns at a peaceful crowd of protesters who were calling for the mayor to resign.
คู่สามี-ภรรยานี้ในเซนต์หลุยส์หันปืนชี้ไปที่ฝูงชนผู้ที่ประท้วงอย่างสงบ เรียกร้องให้นายกเทศมนตรีลาออก


คำศัพท์ข่าว
- calling for(call for) = เรียกร้อง
- crowd = ฝูงชน
- mayor = นายกเทศมนตรี
- peaceful = สงบ, สินติ
- resign = ลาออกสำนักข่าว : บีบีซี
China forcing birth control on Uighurs to suppress population, report says
ประเทศจีนบังคับควมคุมอัตรากการเกิด เพื่อควบคุมประชากรชาวอุยกูร์, แหล่งข่าวรายงาน

A file photo shows a Uighur woman with children in China's northwest Xinjiang region
ภาพถ่ายแสดงให้เห็นถึงผู้หญิงชาวอุยกูร์พร้อมกับเด็กๆ ในซินเจียงภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

China is forcing women to be sterilised or fitted with contraceptive devices in Xinjiang in an apparent attempt to limit the population of Muslim Uighurs, according to new research.
จีนกำลังบังคับให้ผู้หญิงทำหมันหรือติดตั้งอุปกรณ์คุมกำเนิด ในความพยายามอย่างเห็นได้ชัดเจนเพื่อจำกัดจำนวนประชากรชาวอุยกูร์ที่เป็นมุสลิมในเขตซินเจียง

คำศัพท์ข่าว
- attempt = พยายาม
- apparent = เด่นชัด, เห็นได้ชัด
- fitted(adj) = ่ควรแล้ว
- forcing = บังคับ
- limit = จำกัด
- suppress = ปราบปราม
- population = ประชากร
- region = ภูมิภาค, บริเวณ
- Uighur = ชาวอุยกูร์

- sterilised (sterilise) = ทำให้เป็นหมัน (UK)
- sterilized (sterilize) = ทำให้เป็นหมัน (US)


สำนักข่าวรอยเตอร์
Trauma, abuse for Thai elephants taught tricks for tourists, charity says
ความชอกช้ำทางจิตใจ, การทารุณกรรมสอนช้างเพื่อแสดงโชว์ให้นักท่องเที่ยว, นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสัตว์ฯล กล่าว

The footage, taken on a hidden camera last year and published Wednesday by UK-based animal rights group World Animal Protection (WAP), shows what they say is the forced separation of a two-year-old female elephant from her mother.
ภาพนี้ถ่ายจากกล้องที่ซ่อนเมื่อปีที่แล้วและเผยแพร่เมื่อวันพุธโดยกลุ่มองค์กรพิทักษ์สัตว์โลกแห่งสหราชอาณาจักร (Animal Animal Protection: WAP) แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พวกเขาบอกว่าเป็นการบังคับแยกของช้างเพศเมียอายุสองปีพรากออกจากแม่

คำศัพท์ข่าว
- abuse = การละเมิด, ทารุณ
- charity = การกุศล, นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสัตว์ (ใช้พาดหัวข่าวเพราะสั้นกว่า "World Animal Protection")
- elephant = ช้าง
- taught(teach) = สอน, ฝึกสอน
- trick = แสดง, เสแสร้ง, กลมารยา
- trauma = ความชอกช้ำทางจิตใจ
- tourist = นักท่องเที่ยว
-World Animal Protection (WAP) = องค์กรพิทักษ์สัตว์โลก


สำนักข่าวบางกอกโพสต์
Hospital quarantine facilities being readied for medical tourists
เครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลที่ไว้กักกันถูกเตรียมพร้อม เพื่อให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว

New in-hospital quarantine facilities are being prepared to allow uninterrupted treatment for medical tourists, according to the Public Health Ministry.
มีการเตรียมสถานกักกันในโรงพยาบาลใหม่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง, ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

คำศัพท์ข่าว
- according to = ตามที่, ข้อมูลจาก, อ้างอิงจาก
- allow = อนุญาต
- quarantine = กักกัน, กักตัว
- facilities = เครื่องอำนวยความสะดวก
- readied(ready) = พรักพร้อม
- prepared = เตรียมพร้อม
- medical(adj) = เกี่ยวกับการแพทย์
- treatment = รักษา
- tourist = นักท่องเที่ยว
- Public Health Ministry = กระทรวงสาธารณสุข
- uninterrupted = ต่อเนื่อง, ไม่ขาดสาย


สำนักข่าว บีบีซี
Covaxin: India to hold human trial of coronavirus vaccine in July
Covaxin: อินเดียจะทำการทดลองวัคซีนไวรัสโคโรน่ากับมนุษย์ในเดือนกรกฎาคม

Volunteers in India will be immunised with a new locally made coronavirus vaccine in July.
อาสาสมัครในอินเดียจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าที่ผลิตในประเทศในเดือนกรกฎาคม

คำศัพท์ข่าว
- hold = จัดเตรียม
- immunised (immunise) = ทำให้มีภูมิต้านทาน
- locally = ในท้องถิ่น, ในประเทศ
- trial = การทดลอง
- volunteer = อาสาสมัคร


เมนู:ศัพท์ข่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น