โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563

คำสาบานของเจ้าบ่าว

During the wedding rehearsal, the groom approaches the pastor with an unusual offer.
"Look, I'll give you $100 if you'll change the wedding vows. When you get to the part where I'm supposed to promise to 'love, honor, and obey' and 'be faithful to her forever,' I'd appreciate it if you'd just leave that out."
He passes the minister a $100 bill and walks away satisfied.

On the day of the wedding, when it comes time for the groom's vows, the pastor looks the young man in the eye and says, "Will you promise to prostrate yourself before her, obey her every command and wish, serve her breakfast in bed every morning of your life, and swear eternally before God and your lovely wife that you will not ever even look at another woman, as long as you both shall live?"
The groom gulps, looks around, and says in a tiny voice, "Yes," then leans toward the pastor and hisses, "I thought we had a deal."
The pastor puts a $100 bill into the groom's hand and whispers, "She made me a better offer."

เครดิต : www.laughfactory.com

คำสาบานของเจ้าบ่าว
During the wedding rehearsal, the groom approaches the pastor with an unusual offer.
ในระหว่างการซ้อมการแต่งงานเจ้าบ่าวเข้าพบบาทหลวงด้วยข้อเสนอที่ผิดปกติ

"Look, I'll give you $100 if you'll change the wedding vows.
"ฟังนะ, ผมจะให้คุณพ่อ $ 100 เหรียญถ้าคุณพ่อเปลี่ยนคำสาบานงานแต่งงาน

When you get to the part where I'm supposed to promise to 'love, honor,
เมื่อคุณพ่อไปถึงส่วนขั้นตอนที่ผมควรจะสัญญาว่าจะ 'รัก, ให้เกียรติ

and obey' and 'be faithful to her forever,'
และเชื่อฟัง 'และ' ซื่อสัตย์ต่อเธอตลอดไป

I'd appreciate it if you'd just leave that out."
ผมจะซาบซึ้งใจถ้าคุณพ่อแค่ปล่อยท่อนนี้ออกไป "

He passes the minister a $100 bill and walks away satisfied.
เขายื่นเงิน 100 เหรียญให้บาทหลวงและเดินจากไปอย่างกระหยิ่มใจ

On the day of the wedding, when it comes time for the groom's vows,
ในวันแต่งงาน, เมื่อถึงเวลาคำสาบานของเจ้าบ่าว

the pastor looks the young man in the eye and says,
บาทหลวงมองชายหนุ่มตาและพูดว่า

"Will you promise to prostrate yourself before her, obey her every command and wish,
"คุณจะสัญญาว่าจะหมอบคลานต่อหน้าเธอ เชื่อฟังคำสั่งและความปรารถนาของเธอทุกประการ

serve her breakfast in bed every morning of your life,
ให้บริการอาหารเช้าบนเตียงทุกเช้าในชีวิตของคุณ

and swear eternally before God
และสาบานชั่วฟ้าดินสลายต่อเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า

and your lovely wife that you will not ever even look at another woman,
และภรรยาที่น่ารักของคุณ ที่คุณจะไม่แม้แต่จะมองผู้หญิงคนอื่น

as long as you both shall live?"
ตราบใดที่คุณทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม?

The groom gulps, looks around,
เจ้าบ่าวอ้าปากค้าง และมองไปรอบ ๆ

and says in a tiny voice, "Yes," then leans toward the pastor and hisses, "I thought we had a deal."
แล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาว่า "ใช่" จากนั้นโน้มตัวไปหาบาทหลวงและพูดด้วยน้ำเสียงที่ขุ่เข็นว่า "ผมคิดว่าเราตกลงกันแล้วนะ"

The pastor puts a $100 bill into the groom's hand and whispers, "She made me a better offer."
บาทหลวงวางเงิน $ 100 ไว้ในมือของเจ้าบ่าวและกระซิบ "เธอทำให้ฉันได้ข้อเสนอที่ดีกว่า"


เครดิต : www.laughfactory.com

คำศัพท์
- before = ก่อน, ก่อนหน้า(ในเรื่องนี้มีความหมาย = in front of = เบื้องหน้า) - supposed(v) = คาดว่า
- supposed(adj) = ทึกทักว่า, เป็นที่เชื่อว่า, นึกเอาเองว่า
- eternally = ชั่วนิรันดร์, ชั่วฟ้าดินสลาย
- hisses(hiss) = เปล่งเสียงดังกล่าว, ทำเสียงขู่
- gulp = พะอืดพะอม, กลืนไม่เข้าคาย
- bill = ตั๋วเงิน,ธนบัตร
- prostrate = หมอบคลาน,กราบกราน
- rehearsal = การซ้อม. การทดลอง
- minister/ pastor = คุณพ่อ, บาทหลวงประจำโบสถ์ในคริสเตียน
- vow = สาบาน, รับคำ, สัญญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น