โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 08-July-2020

สำนักข่าว บีบีซี
Boohoo orders UK supply chain review after Leicester factory reports
Boohoo สั่งให้ทบทวนซัพพลายเชนของสหราชอาณาจักรหลังจากรายงานของโรงงานเลสเตอร์

Fast fashion brand Boohoo has ordered an independent review of its UK supply chain following reports that workers at a factory in Leicester were not being allowed to socially distance.
แบรนด์แฟชั่นตามกระแสนิยม Boohoo ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นกลางของซัพพลายเชนในสหราชอาณาจักร, เนื่องจากตามรายงาน ระบุว่าคนงานในโรงงานในเลสเตอร์ไม่ได้รับอนุญาตให้เว้นระยะห่างทางสังคม

คำศัพท์ข่าว
- allowed(allow) = อนุญาต, ยอมให้
- brand = ยี่ห้อ
- ordered(order) = สั่ง, สั่งการ
- Fast Fashion = เสื้อผ้า-แฟชั่นตามกระแสนิยม เน้นการผลิตขายในปริมาณมาก ราคาถูก
- independent = พึ่งตนเอง, ซึ่งเป็นอิสระ, ไม่ขึ้นกับใคร (ในข่าวหมายถึง "วางตัวเป็นกลาง" เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง)
- review = ทบทวน, ตรวจสอบ, พิจารณา
- socially distance = เว้นระยะห่างทางสังคม
- supply chain = ซัพพลายเชน, ห่วงโซ่อุปทาน
- were not being allowed = ไม่ได้รับอนุญาต


เนื้อหาข่าว
เนื่องจากกลุ่มสิทธิแรงงานได้อ้างว่าพนักงานบางคนที่โรงงานในเลสเตอร์ "ถูกบังคับให้เข้ามาทำงานในขณะป่วยด้วยโรคโควิด19"

supply chain คือความสัมพันธ์ในขบวนการผลิตสินค้า เช่นในยี่ห้อของ "Boohoo" จะต้องมี "supply chain"คร่าวๆดังนี้
1. ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ เพื่อมาตัดเย็บเสื้อผ้า
2. ฝ่ายจัดเก็บวัตถุดิบ เพื่อรอการผลิต
3. ฝ่ายผลิตสินค้า กรรมวิธีการผลิต
4. ฝ่ายจัดเก็บสินค้า
5. ฝ่ายจัดส่งเพื่อกระจายสินค้า
6. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อส่งเสริมการขาย


สำนักข่าว บีบีซี
Coronavirus lockdown: Eight ways the lockdown has changed the UK
สถานการณ์ล๊อคดาวน์ของโคโรน่าไวรัส : 8 อย่างที่การล็อคดาวน์ได้เปลี่ยนแปลงสหราชอาณาจักร

Visits to parks and beaches have risen since lockdown rules started to be eased
การเข้าชมสวนสาธารณะและชายหาดเพิ่มขึ้นตั้งแต่กฎการล็อคเริ่มผ่อนคลาย

Life in the UK has been transformed since restrictions were brought in to curb the spread of coronavirus.
ชีวิตในสหราชอาณาจักรได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีข้อจำกัดในการควบคุมการแพร่กระจายของ coronavirus

The restrictions, which have affected all aspects of society, were relaxed further in most of England from Saturday, with pubs allowed to reopen and people allowed to meet indoors, while in Scotland the five-mile travel limit was also lifted on Friday.
ข้อ จำกัด,ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกด้านของสังคมอังกฤษส่วนใหญ่ถูกผ่อนคลายมากขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ ผับที่ได้รับอนุญาตให้เปิดใหม่และผู้คนได้รับอนุญาตให้พบกันในแบบอินดอร์มากขึ้น นอกจากนี้ในสกอตแลนด์ข้อจำกัดการเดินทางระยะทางห้าไมล์ก็ถูกยกเลิกด้วยเช่นกันในวันศุกร์

คำศัพท์ข่าว
- affected(affect) = ผลกระทบ
- aspect = ด้าน, มุม (ของปัญหา และสถานกาณ์)
- indoor = อินดอร์, ในสถานที่อาคารต่างๆ
- brought(bring) = นำ, นำมาซึ่ง
- changed(change) = เปลี่ยนแปลง
- further = เพิ่มมากขึ้น, มากไปกว่านี้
- relaxed (relax) = ผ่อนคลาย
- risen(rise) = สูงขึ้น, เลื่อนขึ้น, เพิ่มมากขึ้น


สำนักข่าว บีบีซี
SUV driver runs over bicycles, through NYC Black Lives Matter protest
คนขับรถเอสยูวีวิ่งผ่านจักรยานผ่านการประท้วง NYC Black Lives Matter

Police try to aprehend a man that attempted to leave the scene after striking a bicycle involved with a Black Lives Matter protest.
ตำรวจพยายามจับกุมชายคนหนึ่งที่พยายามจะออกจากที่เกิดเหตุหลังจากชนจักรยานที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงของ Black Lives Matter

คำศัพท์ข่าว
- aprehend = จับ ( arrest, seize)
- custody = ควบคุมตัว, การคุมขัง, การกักขัง
- driving(drive) = ขับเคลื่อน
- involved (involved) = เกี่ยวข้อง


เมนู:ศัพท์ข่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น