โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 09-July-2020

สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น
300 drones flew above Seoul to thank frontline workers and encourage coronavirus preventative measures
โดรน 300 ลำบินเหนือกรุงโซลเพื่อขอบคุณคนที่ทำงานแนวหน้า และสนับสนุนมาตรการป้องกันไวรัสโรนา

South Korea's government used 300 drones in an unusual display to thank frontline workers and to encourage citizens to keep battling against the spread of coronavirus.
รัฐบาลเกาหลีใต้ใช้โดรน 300 ลำในการแสดงที่ฉีกแนวเพื่อขอบคุณคนที่ทำงานแนวหน้า และให้กำลังใจประชาชนต่อสู้กับการแพร่กระจายของไวรัสโรนา

The nation's Ministry of Land Infrastructure and Transport coordinated a 10-minute synchronized light show that lit up the night sky above the Han River in the country's capital of Seoul on July 4.
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งของประเทศประสานงานการแสดงแสงสีพร้อมกัน 10 นาทีส่องบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเหนือแม่น้ำฮันในเมืองหลวงของกรุงโซลเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม

คำศัพท์ข่าว
- above = เหนือ, อยู่ด้านบน
- capital = เมืองหลวง
- coordinate = ประสานงานกัน
- encourage = ให้กำลังใจ, กระตุ้น
- frontline = แถวหน้า, แนวหน้า
- infrastructure = โครงสร้างพื้นฐาน:
- light up = ฉายไฟ, ส่องไฟ, ทำให้สว่าง
- nation = ชาติ, ประเทศ
- synchronized = ที่ได้ถูกเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
- transport = การขนส่ง
- unusual = ฉีกแนว, ผิดหูผิดตา


สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น
Thailand could become the first Southeast Asian country to legalize same-sex civil partnership
ประเทศไทยอาจกลายเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนแรกที่ออกกฎหมายให้พลเมืองคู่รักเพศเดียวกันถูกต้องตามกฏหมาย

People walk past a reflection of the Gay Pride Month logo projected on a giant screen in downtown Bangkok on June 17, 2020.
ผู้คนเดินผ่านภาพสะท้อนของเดือนแห่งความภูมิใจของเกย์ที่ฉายบนจอยักษ์ในใจกลางเมืองกรุงเทพเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2020

Bangkok, Thailand (CNN)Thailand's Cabinet on Wednesday approved a draft bill that will legally recognize same-sex civil partnerships and give greater rights to same-sex couples, a potential first for any nation in Southeast Asia if passed into law.
กรุงเทพ, ประเทศไทย (ซีเอ็นเอ็น) คณะรัฐมนตรีของไทยในวันพุธที่ผ่านมาได้อนุมัติร่างกฎหมายที่จะยอมรับคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันอย่างถูกกฎหมาย และให้สิทธิที่มากขึ้นสำหรับคู่รักเพศเดียวกันซึ่งเป็นโอกาสแรกสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คำศัพท์ข่าว
- approved(approve) = อนุมัติ
- cabinet = คณะรัฐมนตรี
- civil = พลเมือง
- could(Modal Verb) = อาจจะ(คาดเดาสิ่งที่อาจเป็นไปได้)
- downtown = กลางกรุง, ใจกลางเมือง
- draft bill = ร่างฏหมาย(กฏหมายที่อยู่ระหว่างจัดทำ)
- giant = ใหญ่, ยักษ์, มโหฬาร
- legalize(v) = ทำให้ถูกกฎหมาย (ออกกฏหมายรองรับ, ทำให้กฏหมายยอมรับ)
- legally(adv) = อย่างถูกกฏหมาย, โดยชอบด้วยกฎหมาย
- partnership = หุ้นส่วน, คู่ชีวิต (ในข่าวหมายถึง คู่รักที่แต่งงานกัน จึงทำให้เสมือนหุ้นส่วนชีวิต)
- potential = มีโอกาส, ที่อาจเป็นไปได้, มีความเป็นไปได้
- reflection = ภาพสะท้อน (ภาพในกระจก, บนพื้นผิวมันวาว, บนผิวน้ำ)
- same-sex = เพศเดียวกัน
- screen = จอภาพ

- LGBT = Lesbian, gay, bisexual, and transgender
- Pride Month = เดือนแห่งความภาคภูมิใจ (จากเหตุการณ์จลาจลสโตนวอลล์ ในสหรัฐอเมริกา วันที่ 28 มิถุนายน 1969 จนทำให้ทั่วโลกรู้จัก คู่รักเพศเดียวกันมากขึ้น อ่านเพิ่มเติมได้จากหัวเรื่อง Stonewall Riots)

สำนักข่าว ข่าวสด
Opposition Says Cabinet’s Same-Sex Marriage Bill Falls Short
ฝ่ายค้านกล่าว ร่างกฏหมายการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันของคณะรัฐมนตรีไปได้ไม่ไกล

BANGKOK — The bill to allow same-sex marriage was approved by the Cabinet on Wednesday, though opposition lawmakers said it would didn’t go far enough to ensure equality for LGBT couples.
ร่างกฏหมายเพื่ออนุญาตการแต่งงานเพศเดียวกันได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแม้ว่าผู้ร่างกฎหมายฝ่ายค้านกล่าวว่ายังไม่เพียงพอที่จะรับรองความเท่าเทียมกันสำหรับคู่รัก LGBT

คำศัพท์ข่าว
- allow = อนุญาต
- approved (approve) = อนุมัติ
- ensure ให้การยืนยัน, รับรอง, ให้ความมั่นใจ
- far enough = จะไม่ไปไกลพอ, ยังไม่เพียงพอ, ยังดีไม่พอ
- lawmaker = ผู้ร่างกฏหมาย
- same-sex = เพศเดียวกัน
- opposition = ฝ่ายค้าน

เนื้อหาข่าว ฝ่ายค้านมองว่าร่างกฏหมายฉบับนี้ยังมีรายละเอียดไม่ดีพอสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน เนื่องจากฝ่ายค้านได้เขียนร่างกฏหมายไว้แล้วซึ่งเนื้อหาให้สิทธิ์กับคู่รักเพศเดียวกันครบถ้วนกว่าฉบับนี้สำนักข่าว บีบีซี
Hong Kong pupils banned from political activity
นักเรียนฮ่องกงถูกห้ามยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง

Students in Hong Kong are now banned from any political activity in schools including singing, posting slogans and boycotting classes, the territory's education minister has said.
นักเรียนในฮ่องกงถูกห้ามจัดกิจกรรมทางการเมืองในโรงเรียนรวมถึงการร้องเพลง, โพสต์คำขวัญ, และคว่ำบาตรชั้นเรียน, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า

Thousands of children became heavily involved in Hong Kong's pro-democracy push last year.
เด็กหลายพันคนมีส่วนร่วมอย่างมากในการผลักดันประชาธิปไตยของฮ่องกงเมื่อปีที่แล้ว

Some 1,600 were arrested for joining the sometimes violent demonstrations.
ประมาณ 1,600 คนถูกจับเนื่องจากการเข้าร่วมการประท้วงที่รุนแรง

The order came on the same day that a new national Chinese security office opened in the city.
คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติจีนแห่งใหม่เปิดตัวในเมือง

คำศัพท์ข่าว
- activity = กิจกรรม
- arrested(arrest) = จับกุม
- banned(ban) = ห้าม
- boycotting(boycott) = ไม่สนใจ, ไม่ให้ความร่วมมือ
- demonstration = การชุมนุม, การเดินขบวนประท้วง
- including = รวมทั้ง
- involved = เกี่ยวข้อง
- political = เกี่ยวกับการเมือง
- pro-democracy = สนับสนุนประชาธิปไตย
- territory = อาณาบริเวณ, อาณาเขตประเทศ


สำนักข่าว SCMP : South China Morning Post
Australia will suspend its extradition treaty with Hong Kong, and give 10,000 Hongkongers on student and temporary visas a pathway to permanent residency
ออสเตรเลียจะระงับสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับฮ่องกง และมอบวีซ่าชั่วคราวที่เป็นเส้นทางสู่การอยู่อาศัยถาวรให้กับนักศึกษาชาวฮ่องกง 10,000 คน


เมนู:ศัพท์ข่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น