โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, January 7, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 07-January-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailand
CCSA announces 305 new cases, mostly contracted domestically
CCSA ประกาศผู้ติดเชื้อ305 รายใหม่, ส่วนใหญ่ติดเชื้อในประเทศ

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) announced 305 confirmed cases and one death on Thursday (January 7).
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) ประกาศยืนยันผู้ป่วย 305ราย และเสียชีวิต 1รายในวันพฤหัสบดี (7 มกราคม)

The confirmed cases include two in state quarantine and an illegal border crosser.
ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันรวมทั้งสองรายในเขตกักบริเวณของรัฐ และผู้ข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมาย

Of the cases, 135 were exposed to the virus while visiting high-risk places, including 40 in Samut Sakhon, 47 in Bangkok, three in Ayutthaya, one in Suphanburi, two in Ang Thong, two in Singburi, two in Lopburi, one in Khon Kaen, three in Nakhon Pathom, six in Pathum Thani, one in Ratchaburi, two in Chiang Mai and 25 in Samut Prakan.
จากผู้ป่วยทั้งหมด, 135 รายได้รับเชื้อขณะไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้ง 40รายในสมุทรสาคร, 47รายในกรุงเทพมหานคร, 3รายในอยุธยา, 1รายในสุพรรณบุรี, 2รายในอ่างทอง, 2รายในสิงห์บุรี, 2รายในลพบุรี, 1รายในขอนแก่น, 3รายในนครปฐม, 6รายในปทุมธานี, 1รายในราชบุรี, 2รายในเชียงใหม่ และ25รายในสมุทรปราการ

Meanwhile, 109 cases were found via proactive testing in Samut Sakhon (two Thais and 107 migrant workers).
ขณะเดียวกันพบ 109 รายจากการออกตรวจเชิงรุกในสมุทรสาคร (คนไทย 2ราย และแรงงานข้ามชาติ 107ราย)

In addition, the source of infection for 58 cases is still being sought, and they include one in Suphanburi, one in Khon Kaen, two in Bangkok, eight in Chanthaburi, 27 in Chonburi, one in Trat, 13 in Rayong and five in Samut Sakhon.
นอกจากนี้, ยังคงหาแหล่งที่มาของการติดเชื้อของผู้ป่วย 58ราย โดยมี 1รายที่สุพรรณบุรี, 1รายในขอนแก่น, 2รายในกรุงเทพฯ, 8รายในจันทบุรี, 27รายในชลบุรี, 1รายในตราด, 13รายระยอง และ 5รายที่สมุทรสาคร

The two returnees who have tested positive in quarantine facilities include a Thai woman who flew back from Turkey and a Russian woman who flew in from her own country.
ผู้เดินทางกลับ 2รายที่ได้รับการทดสอบว่าติดในสถานกักตัว ได้แก่ หญิงไทยที่บินกลับจากตุรกี และผู้หญิงรัสเซียที่บินมาจากประเทศของเธอเอง

A Thai woman was also caught sneaking across the border from Myanmar on January 5 and was sent to Mae Sot Hospital.
หญิงไทยคนหนึ่งถูกจับได้ว่าแอบข้ามพรมแดนจากเมียนมาเมื่อวันที่ 5 มกราคมและถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแม่สอด

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- confirmed case = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- crosser = ผู้เดินทางข้ามพรมแดน
- expose = สัมผัส, เปิดออก, เปิดเผยต่อ
- expose to = เปิดสัมผัสกับ, เปิดรับกับ, สัมผัสกับ
- infection (n.) การติดเชื้อ
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- sought (seek) = ตามหา, พยายามค้นหา, พยายามได้มา
- state quarantine = สถานที่กักตัวของรัฐ, เขตกักบริเวณของรัฐ
- test = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- via = ผ่่าน (เดินทาง, เคลื่อนที่, การทำงาน)สำนักข่าว : Thaienquirer
Thai government introduces new restrictions as coronavirus infections rise by 305
รัฐบาลไทยออกข้อจำกัดใหม่ ขณะที่การติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้น 305ราย

Thailand’s government introduced tighter restrictions Thursday as the latest outbreaks of coronavirus spread further.
รัฐบาลไทยประกาศข้อจำกัดที่เข้มงวดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี เนื่องจากการแพร่ระบาดล่าสุดของไวรัสโคโรนาแพร่กระจายออกไปอีก

Failure to keep social distance, wear a mask or use the tracing app will be punishable by fines or prison time.
หากไม่รักษาระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากาก หรือใช้แอปติดตามจะมีโทษปรับหรือจำคุก

New checkpoints will also control travel in and out of Bangkok.
นอกจากนี้ด่านใหม่จะควบคุมการเดินทางเข้าออกกรุงเทพฯด้วย

A total of 305 new cases of coronavirus infection have been found in the past 24 hours, including 109 migrant workers and 193 local infections.
พบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่ 305 รายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รวมถึงแรงงานข้ามชาติ 109ราย และผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 193ราย

One 83-year-old man died of the disease after being infected by his son who had visited Rayong, bringing the death toll to 67.
ชายวัย 83 ปีคนหนึ่งเสียชีวิตด้วยโรคนี้หลังติดเชื้อจากลูกชายที่เดินทางมาระยองทำให้มีผู้เสียชีวิต 67ราย

Samut Sakhon, Chonburi, Rayong, and Bangkok continue to be the provinces with the most new cases.
สมุทรสาคร, ชลบุรี, ระยอง และกรุงเทพมหานครยังคงเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุด

Samut Prakan also saw a significant number of new cases with 33 new infections.
สมุทรปราการยังพบผู้ป่วยรายใหม่จำนวนมากโดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33 ราย

Government spokesman Thaweesin Visanuyothin said that a new order from the government has been implemented and has made it mandatory to socially distance, wear a mask, and use a tracing application.
ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกรัฐบาลกล่าวว่าได้มีการนำคำสั่งใหม่จากรัฐบาลมาใช้บังคับให้เว้นระยะห่างสังคม สวมหน้ากากอนามัย และใช้แอปพลิเคชั่นติดตามตัว

Those who are found to have Covid-19 and are not using the tracing applications could face punishment.
ผู้ที่พบว่ามีเชื้อโควิด -19 และไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันติดตามอาจถูกลงโทษ

Lying about travel information could also be considered a violation of the Communicable Diseases Act.
การโกหกเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางอาจถือได้ว่าเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติโรคติดต่อ

Violation of the new state of emergency’s order can be punished by a fine of up to 40,000 baht or jail time of no more than two years, or both.
การฝ่าฝืนคำสั่งฉุกเฉินใหม่อาจมีโทษปรับสูงสุด 40,000 บาทหรือจำคุกไม่เกินสองปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

The government also said that in the five provinces under the strictest lockdown, Chanthaburi, Chonburi, Trat, Samut Sakhon, and Rayong, only those with permission can travel in or out of the provinces, a measure that will be enforced by checkpoints.
รัฐบาลยังกล่าวอีกว่าใน 5 จังหวัดที่มีการออกมาตรการเข้มงวดที่สุดคือจันทบุรี, ชลบุรี, ตราด, สมุทรสาคร และระยอง เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเดินทางเข้าหรือออกต่างจังหวัดได้ซึ่งเป็นมาตรการที่จะบังคับใช้โดยจุดตรวจ

There will also be checkpoints in and out of the capital, the Bangkok Metropolitan Administration said.
นอกจากนี้ยังมีจุดตรวจเข้าและออกจากเมืองหลวงอีกด้วยผู้บริหารกทม. กล่าว

Travellers will need to provide travel details, get their temperature checked and show they have the Mor Chana tracing application on their phones.
นักท่องเที่ยวจะต้องแจ้งรายละเอียดการเดินทาง, ตรวจสอบอุณหภูมิและแสดงว่ามีแอปพลิเคชั่น หมอ ชนะ บนโทรศัพท์

However, they will not need permission to travel from a local authority.
อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตในการเดินทางจากหน่วยงานท้องถิ่น

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- fine (n) = ค่าปรับ
- implement (v) = นำมาใช้ (คำสั่ง, แผน, นโยบาย)
- keep = เก็บรักษา, ปฏิบัติอยู่เสมอ, ทำอย่างต่อเนื่อง, ยังคงดำเนินอยู่
- lockdown = ล๊อคดาวน์, มาตรการบังคับ (จำกัดการเดินทาง/ การพบปะกันทางสังคม/ และการจำกัดเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ)
- mandatory = เกี่ยวกับข้อบังคับ, ตามข้อบังคับ
- permission (n) = การอนุญาต,การอนุมัติ,การยินยอม
- punished (v3) = ลงโทษ
- punishment (n) = การลงโทษ
- strictest (adj) = เข้มงวดที่สุดสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Meeting air quality guidelines could prevent 7% of pregnancy losses in South Asia, study finds
การมีคุณภาพอากาศตามแนวทางแนะนำอาจลดภาวะแท้งบุตรได้ 7%ในเอเชียใต้, พบจากการศึกษา

Exposure to dirty air in the world's most polluted region linked to pregnancy loss, study finds
การสัมผัสกับอากาศที่สกปรกในภูมิภาคที่มีมลพิษสูงที่สุดในโลกมีความเกี่ยวข้องกับภาวะแท้งลูก,พบจากการศึกษา

(CNN) - Pregnant women in South Asia who have been exposed to air pollution face an increased risk of pregnancy loss, miscarriage, and stillbirth, according to a new study.
(CNN)หญิงตั้งครรภ์ในเอเชียใต้ที่ได้สัมผัสกับมลพิษทางอากาศเป็นระยะเวลานานเผชิญกับความเสี่ยงในการแท้งบุตร, การแท้งที่เกิดขึ้นเอง และการเสียชีวิตของทารกในครรภ์เพิ่มขึ้น, ข้อมูลจากการศึกษาใหม่

Researchers found that an estimated 349,681 pregnancy losses each year across India, Bangladesh and Pakistan were associated with bad air quality.
นักวิจัยพบว่ามีการแท้งเกิดขึ้นประมาณ 349,681ครั้งในแต่ละปีทั่วอินเดีย, บังคลเทศ และปากีสถานซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศที่ไม่ดี

Published in the Lancet Planetary Health journal on Wednesday, the study suggests that if these countries met India's air quality standard, it could have prevented 7% of the annual pregnancy losses.
งานศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารLancet Planetary Health journal เมื่อวันพุธ, แนะนำว่าหากประเทศเหล่านี้มีคุณภาพอากาศตามมาตรฐานของประเทศอินเดีย ก็อาจจะสามารถป้องการภาวะแท้งลูกได้ 7%ในแต่ละปี

Dirty air has previously been linked to increased miscarriages, premature births and low birth weights among infants, as a result of the effects of pollution on the mother.
ก่อนหน้านี้พบว่าอากาศสกปรกมีความเชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นของภาวะแท้งบุตร, การคลอดก่อนกำหนด, และทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่าปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากมารดาได้รับมลพิษ

Other research has found that pollution canbreach a mother's placenta and potentially reach fetuses in the womb.
การศึกษาอื่นๆได้พบว่ามลพิษสามารถผ่านรกและอาจเข้าถึงตัวอ่อนในมดลูกได้

"South Asia has the highest burden of pregnancy loss globally and is one of the most PM2.5 polluted regions in the world.
เอเชียใต้มีภาวะแท้งบุตรเกิดขึ้นสูงที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีฝุ่นพิษ PM2.5 มากที่สุดในโลก

Our findings suggest that poor air quality could be responsible for a considerable burden of pregnancy loss in the region, providing further justification for urgent action to tackle dangerous levels of pollution," said lead author of the study, Dr. Tao Xue, who is assistant professor at Peking University, China.
จากการค้นพบของพวกเราทำให้คิดว่าคุณภาพอากาศที่แย่อาจจะเป็นเหตุผลในการเกิดภาวะแท้งลูกในภูมิภาคนี้, ทำให้มีเหตุผลที่จะกระทำการอย่างเร่งด่วนเพื่อลดระดับมลพิษที่เป็นอันตรายนี้, ดอกเตอร์Tao Xue, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน

PM2.5 is tiny particulate pollution that can move deep into the lungs when inhaled and enter the bloodstream.
PM2.5 เป็นมลพิษอนุภาคขนาดเล็กซึ่งสามารถเข้าไปในปอดตอนที่เราหายใจเข้า และเข้าไปในกระแสเลือด

The particles, made up of dust, dirt, soot or smoke, originate from construction sites, unpaved roads, fields, smokestacks or fires, and can contain different chemicals.
อนุภาคนี้ประกอบด้วยฝุ่น, ละอองดินสิ่งสกปรก, เขม่าหรือควัน จากแหล่งอุตสาหกรรม, ถนนลูกรัง, ทุ่งสนาม, ปล่องควัน หรือไฟและอาจมีสารเคมีต่างๆปะปนอยู่

But most particles are a mix of pollutants from power plant, industrial and vehicle emissions.
แต่อนุภาคส่วนใหญ่นั้นเป็นส่วนผสมกันของสารมลพิษจากเครื่องยนต์, โรงงานอุตสาหกรรม และไอเสียจากรถยนต์

Exposure to such particles has been linked to lung and heart disorders and can impair cognitive and immune functions.
การสัมผัสกับอนุภาคพวกนี้ มีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของปอดและหัวใจ และสามารถทำให้เกิดสมองเสื่อม และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันได้

Researchers focused on these tiny pollution particles.
นักวิจัยมุ่งประเด็นไปที่อนุภาคมลพิษขนาดเล็กพวกนี้

They found between 2000 and 2016, 7.1% of pregnancy losses in South Asia were attributable to the mothers being exposed to air pollution that exceeded India's current air quality standard of 40 micrograms per cubic meter of air.
พวกเขาพบว่าระหว่างปี 2000 และ 2016, 7.1%ของภาวะแท้งบุตรในเอเชียใต้ มีความเกี่ยวข้องกับมารดาที่กำลังสัมผัสกับมลพิษทางอากาศที่มีค่าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศปัจจุบันของอินเดียที่ 40ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

For air pollution above the World Health Organization's air quality guidelines, which recommends the safer 10 micrograms per cubic meter of air, exposure may have contributed to 29% of pregnancy losses, the study found.
สำหรับอากาศที่มีค่ามลพิษเกินแนวทางคุณภาพอากาศขององค์การอนามัยโลกที่แนะนำค่าปลอดภัยที่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, การสัมผัสอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงถึง 29% ในผู้มีภาวะแท้งบุตร, พบจากการศึกษา

Dirty air is a major environmental health risk.
อากาศสกปรกเป็นความเสี่ยงสูงด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

The WHO says that 4.2 million people die every year due to strokes, heart disease, lung cancer, acute and chronic respiratory diseases linked to ambient -- or outdoor -- air pollution.
WHO กล่าวว่ามีคน 4.2 ล้านคนเสียชีวิตทุกปีจากภาวะเส้นเลือดสมองอุดตัน , โรคหัวใจ , มะเร็งปอด , โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันและเรื้อรัง ที่เกี่ยวข้องกับการถูกแวดล้อมหรืออยู่ในที่มีมลพิษทางอากาศ


คำศัพท์ข่าว
- acute = เฉียบพลัน,รุนแรง, หนักหน่วง
- attributable (adj) = เนื่องมาจาก
- breach = ทำให้แตก, กัดเซาะ,รุกล้ำ, ละเมิด
- burden = ภาระ, เป็นภาระ
- construction = การก่อสร้าง
- contribute = สนับสนุน, ช่วยก่อให้เกิด
- disorder = ความวุ่นวาย
- emission = การปล่อยมลพิษ
- estimate (v) = ประมาณการ
- estimated (adj) = ที่ประมาณแล้ว
- expose = สัมผัส, เปิดออก, ผายผึ่ง, เปิดเผยต่อ
- expose to = เปิดสัมผัสกับ, เปิดรับกับ, สัมผัสกับ (ในข่าวหมายถึงเปิดรับความเสี่ยง)
- face (v) = เผชิญหน้า, ประสบกับเหตุการณ์
- fetuse = ทารกในครรภ์
- guideline = ข้อแนะนำ, หลักเกณฑ์, แนวทางให้ปฏิบัติ
- impair = ทำให้คุณภาพลดลง, ทำให้แย่ลง, ทำให้ด้อยค่า
- infant = ทารก, เด็กอ่อน
- inhal = หายใจเข้า
- miscarriage = การแท้งบุตร (คำทางการ)
- originate = เริ่มต้นขึ้น
- pollution = ภาวะมลพิษ, การทำให้สกปรก, การทำให้เป็นมลพิษ
- potentially (adv) = possibly = ที่อาจเกิดขึ้นได้, เป็นไปได้
- pregnancy = การตั้งครรภ์, การตั้งท้อง
- pregnancy = ตั้งครรภ์
- pregnancy loss = ภาวะแท้งลูก, สูญเสียการตั้งครรภ์
- premature = ก่อนเวลา, เร็วเกินไป, ก่อนเวลาอันควร
- stroke = โรคหลอดเลือดสมอง (อาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน )
- womb = มดลูกสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Naked fugitive rescued from mangroves by Australian fishermen
ผู้หลบหนีตำรวจเปลือยกายได้รับการช่วยเหลือออกจากป่าโกงกางโดยชาวประมงออสเตรเลีย

Two fishermen have rescued a naked fugitive who they found clinging to trees over a crocodile-infested swamp in northern Australia.
ชาวประมง 2 คนช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยที่เปลือยกายซึ่งพบว่าเกาะอยู่บนต้นไม้เหนือหนองน้ำที่เต็มไปด้วยจระเข้ อยู่ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย

Kev Joiner and Cam Faust stumbled across the man in East Point near the city of Darwin on Sunday.
Kev Joiner และ Cam Faust พบชายคนนี้โดยบังเอิญใน East Point ใกล้เมือง Darwin เมื่อวันอาทิตย์

The friends were laying crab traps when they heard the man crying for help, clinging to the branches of mangroves.
ทั้งสองที่เป็นเพื่อนกัน กำลังวางกับดักปู เมื่อได้ยินเสียงชายคนดังกล่าวร้องให้คนช่วย ขณะกำลังเกาะกิ่งไม้โกงกาง

They said the man begged them for water and said he had been out there for four days, living off snails.
พวกเขาบอกว่า ชายคนนั้นร้องขอดื่มน้ำจากพวกเขา และบอกว่าเขาออกมาอยู่ที่นั่นมาสี่วันแล้ว, โดยอาศัยกินหอยทาก

คำศัพท์ข่าว
- branch = กิ่ง, ก้าน, สาขา
- clinging = เกาะติด, ยึดแน่น
- fugitive = ผู้หลบหนี, ผู้หลบหนีตำรวจ (คนที่ถูกกล่าวหาว่าทำสิ่งผิดกฎหมายและพยายามหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมของตำรวจ)
- live off = อาศัยดำรงชีวิตกับ, อาศัยกินอยู่กับ
- mangrove = ต้นโกงกาง
- snail = หอย, หอยโข่ง, หอยทาก
- stumbled across = พบโดยบังเอิญ
- swamp = หนองน้ำสำนักข่าว : บีบีซี
National security law: Mass arrests in Hong Kong 'over primary vote'
กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ: การจับกุมจำนวนมากในฮ่องกง 'เกี่ยวกับการลงคะแนนเบื้องต้น'

National security law: Mass arrests among Hong Kong pro-democracy camp
กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ: การจับกุมจำนวนมากในค่ายส่งเสริมประชาธิปไตยของฮ่องกง

Hong Kong has arrested dozens of pro-democracy activists and politicians, accusing them of trying to "overthrow" the city's government.
ฮ่องกงได้จับกุมนักเคลื่อนไหวและนักการเมืองเพื่อประชาธิปไตยหลายสิบคน, โดยกล่าวหาว่าพวกเขาพยายาม "ล้มล้าง" รัฐบาลของเมืองนี้

The group, arrested under a controversial new security law, were involved in an unofficial "primary" vote to select opposition candidates ahead of postponed 2020 elections.
กลุ่มที่ถูกจับกุมภายใต้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่เป็นที่ถกเถียงกัน, จากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงคะแนน "ขั้นต้น" อย่างไม่เป็นทางการเพื่อเลือกผู้สมัครฝ่ายค้านก่อนเลื่อนการเลือกตั้งปีค.ศ 2020 ( พ.ศ. 2563)

Hong Kong's security secretary has said their actions were "subversive".
เลขาธิการความมั่นคงของฮ่องกงกล่าวว่าการกระทำของพวกเขาเป็นการ "บ่อนทำลาย"

The arrests formed part of the largest crackdown since the law's introduction.
การจับกุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการนำกฎหมายมาใช้

Beijing imposed the legislation on the semi-autonomous territory in June, saying it was necessary to curb months of sometimes violent pro-democracy protests.
ปักกิ่งประกาศบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับดินแดนกึ่งปกครองตนเองในเดือนมิถุนายน โดยระบุว่าจำเป็นต้องระงับการประท้วงเพื่อประชาธิปไตย ที่นานหลายเดือน และก็รุนแรงในบางครั้ง

คำศัพท์ข่าว
- controversial = ซึ่งแย้งกัน, ที่ถกเถียงกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง
- curb = จำกัด, ควบคุม, จำกัดขอบเขต
- impose (v) = ประกาศบังคับใช้, กำหนดบังคับใช้(กฏ, กฏหมาย)
- involve = เกี่ยวข้อง, เกี่ยวโยง, พัวพัน
- legislation = กฎหมาย, การออกกฎหมาย
- opposition = ฝ่ายค้าน, การต่อต้าน, การคัดค้าน
- overthrew (overthrow) = ล้มล้าง, โค่นล้ม, ขับไล่ออกจากอำนาจ, ขับไล่ผู้นำออกจากอำนาจ
- postpone = เลื่อนออกไป
- Primary Vote (ไพรมารีโหวต) = การลงคะแนนเบื้องต้น (เพื่อเลือกผู้สมัคร Candidate ของแต่ละพรรค)
- security law = กฎหมายความมั่นคง
- semi autonomous = กึ่งซึ่งปกครองตนเอง
- subversive = ซึ่งล้มล้าง,ซึ่งทำลาย,ซึ่งถูกโค่นล้ม
- territory = อาณาเขต, อาณาบริเวณ, อาณาเขตประเทศ
- unofficial = อย่างไม่เป็นทางการสำนักข่าว : รอยเตอร์
BANGKOK (Reuters) - China has notified downstream neighbours it is holding back the Mekong River flow at a hydropower dam on the waterway’s upper reaches for 20 days, as part of a new data-sharing pact, the Mekong River Commission (MRC) and Thailand said on Wednesday.
กรุงเทพฯ (สำนักข่าวรอยเตอร์) - จีนได้แจ้งเตือนเพื่อนบ้านท้ายน้ำว่า จะหยุดการไหลของแม่น้ำโขงที่เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำทางน้ำตอนบนเป็นเวลา 20วัน, ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาแบ่งปันข้อมูลฉบับใหม่, คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) และไทย กล่าวเมื่อวันพุธ
The statements came a day after a new U.S.-backed monitoring system said China had failed to notify downstream countries of water restrictions that started on Dec. 31.
ถ้อยแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากระบบตรวจสอบใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯกล่าวว่า จีนล้มเหลวในการแจ้งเตือนประเทศท้ายน้ำเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านน้ำซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม

China agreed last October to share water data with the MRC, an advisory body to Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam that had long sought the information for planning.
จีนตกลงเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่จะแบ่งปันข้อมูลน้ำกับ MRC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของไทย, ลาว, กัมพูชา และเวียดนามซึ่งแสวงหาข้อมูลเพื่อวางแผน

More than 60 million people in those countries depend on the river for fishing and farming.
ประชากรมากกว่า 60 ล้านคนในประเทศเหล่านั้นพึ่งพาแม่น้ำเพื่อการประมงและการทำฟาร์ม

คำศัพท์ข่าว
- dam = เขื่อน
- depend on = พึ่งพา
- downstream = ตามทิศทางของกระแสน้ำ, ตามน้ำ, ตามกระแสน้ำ
- hold back = อุบ, กลั้น, ระงับ, กักไว้
- notify = แจ้ง
- pact = ข้อตกลง, สัญญา

No comments:

Post a Comment