โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 11-March-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน
สำนักข่าว : Nationthailand
58 new cases reported, Samut Sakhon leads list again
รายงานผู้ป่วยรายใหม่ 58ราย, สมุทรสาครนำอีกครั้ง

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Thursday reported 58 new cases, four of whom are returnees and one an illegal migrant arrested at the Thai-Myanmar border.
ศูนย์อำนวยการสถานการณ์โควิด -19 (CCSA) เมื่อวันพฤหัสบดีรายงานว่ามีผู้ป่วยใหม่ 58รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เดินทางกลับ 4ราย และผู้อพยพผิดกฎหมายคนหนึ่งถูกจับได้ที่ชายแดนไทย - เมียนมา
According to Worldometer, as of 10am, the number of confirmed cases globally had risen to 118.63 million (up by 461,335), 94.24 million have recovered, 21.76 million are active cases (89,790 in severe condition) and 2.63 million have died (up by 9,948).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เวลา 10.00 น. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 118.63 ล้านราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 461,335ราย) 94.24 ล้านรายหายป่วยแล้ว, 21.76ล้านรายเป็นผู้ป่วยที่ยังมีเชื้อ (89,790รายที่มีอาการรุนแรง) และ 2.63 ล้านรายเสียชีวิต (เพิ่มขึ้นจากเดิม9,948ราย ).

Thailand ranks 116th on the global list of most cases, which is led by the US with 29.86 million, followed by India at 11.28 million, Brazil 11.2 million, Russia 4.35 million and the United Kingdom 4.23 million.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 116 ในรายชื่อผู้ติดเชื้อทั่วโลก อันดับสูงสุดโดยสหรัฐอเมริกาจำนวน 29.86 ล้านราย รองลงมาคืออินเดีย 11.28 ล้านราย บราซิล 11.2 ล้านราย รัสเซีย 4.35 ล้านราย และสหราชอาณาจักร 4.23 ล้านราย

สำนักข่าว : Bangkok Post

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- confirmed case = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- global (n) = ทั่วโลก
- globally (adv) = ทั่วโลก
- most = มากที่สุด, ส่วนมาก, อย่างมาก
- rank (v) = จัดอันดับ, จัดอยู่ในตำแหน่ง
- recover = ฟื้นตัว, หายป่วย, กลับเป็นปกติ
- returnee = ผู้เดินทางกลับ
- risen to = เพิ่มขึ้นเป็น
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติ
- top (v) = สูงสุด, ขึ้นไปอยู่สูงสุด
- up by = เพิ่มขึ้นจากเดิม + จำนวนสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Denmark, Norway temporarily suspend AstraZeneca COVID shots after blood clot reports
เดนมาร์ก, นอร์เวย์ระงับการใช้วัคซีนโควิด ของ AstraZeneca ชั่วคราวหลังจากมีรายงานการเกิดลิ่มเลือด

COPENHAGEN (Reuters) - Health authorities in Denmark and Norway said on Thursday they had temporarily suspended the use of AstraZeneca's COVID-19 vaccine shots after reports of the formation of blood clots in some who have been vaccinated.
เมืองโคเปนเฮเกน(สำนักข่าวรอยเตอร์) - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเดนมาร์กและนอร์เวย์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า พวกเขาได้ระงับการใช้วัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca ไว้ชั่วคราวหลังจากมีรายงานการเกิดลิ่มเลือดในบางรายที่ได้รับการฉีดวัคซีน

The move comes after Austria stopped using a batch of AstraZeneca shots while investigating a death from coagulation disorders and an illness from a pulmonary embolism.
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากออสเตรียหยุดใช้กลุ่มวัคซีนของ AstraZeneca ในขณะที่กำลังตรวจสอบการเสียชีวิตจากความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดและความเจ็บป่วยจากลิ่มเลือดอุดกั้นบริเวณปอด

Danish health authorities said the country's decision to suspend the shots for two weeks came after a 60-year old woman in Denmark, who was given an AstraZeneca shot from the same batch that was used in Austria, formed a blood clot and died.
หน่วยงานด้านสุขภาพของเดนมาร์กกล่าวว่าการตัดสินใจของประเทศในการระงับการฉีดเป็นเวลาสองสัปดาห์ เกิดขึ้นหลังจากหญิงวัย 60 ปีในเดนมาร์กที่ได้รับการฉีดวัคซีน ของAstraZeneca ชุดเดียวกับที่ใช้ในออสเตรียเกิดลิ่มเลือดและเสียชีวิต

Danish authorities said they had responded "to reports of possible serious side effects, both from Denmark and other European countries."
ทางการเดนมาร์กกล่าวว่าพวกเขาได้ตอบสนอง "ต่อรายงานความเป็นไปได้ของการเกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงจากทั้งเดนมาร์กและประเทศอื่น ๆ ในยุโรป"

"It is currently not possible to conclude whether there is a link.
"ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีการเชื่อมโยงกันหรือไม่

We are acting early, it needs to be thoroughly investigated," Health Minister Magnus Heunicke said on Twitter.
เราดำเนินการโดยเร็ว มันจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน" รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข Magnus Heunicke กล่าวในทวิตเตอร์

The vaccine would be suspended for 14 days in Denmark.
วัคซีนจะถูกระงับเป็นเวลา 14 วันในเดนมาร์ก

"This is a cautionary decision," Geir Bukholm, director of infection prevention and control at the Norwegian Institute of Public Health (FHI), told a news conference.
"นี่เป็นการตัดสินใจอย่างรอบคอบ" , Geir Bukholm ผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อสถาบันสาธารณสุขแห่งนอร์เวย์ (FHI) กล่าวในการแถลงข่าว

FHI did not say how long the suspension would last.
FHI ไม่ได้บอกว่าการระงับจะอยู่นานแค่ไหน

"We ... await information to see if there is a link between the vaccination and this case with a blood clot," Bukholm said.
"เรา ... รอข้อมูลเพื่อดูว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการฉีดวัคซีนกับผู้ป่วยรายนี้ที่เกิดลิ่มเลือดหรือไม่" Bukholm กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- batch (n) = ชุด, พวก, กลุ่ม
- blood clot = ลิ่มเลือด
- cautionary = ข้อควรระวัง
- coagulation = การแข็งตัว, การแข็งเป็นก้อน
- disorder ความผิดปกติ
- embolism = ภาวะเส้นเลือดอุดตันโดยก้อน
- form (v) = ก่อตัว, พัฒนาขึ้น, สร้างขึ้น
- pulmonary (adj) เกี่ยวกับปอด
- pulmonary embolism = โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด
- side effect = ผลกระทบข้างเคียง (ผลเสียที่ไม่พึงประสงค์)
- suspension (n) = การแขวน, การระงับ, หยุดการใช้งาน

เนื้อหาข่าว หลายประเทศระงับการฉีดวัคซีนของAstraZenec แต่ออสเตรีย, แคนนาดา ยังมั่นใจจะดำเนินการฉีดวัคซีนของAstraZenec ต่อไปโดยให้สาเหตุว่า ไม่พบปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือดดั่งที่หลายชาติเจอ


สำนักข่าว : บีบีซี
Thailand launches yacht quarantine for tourists
ประเทศไทยเปิดการกักตัวบนเรือยอทช์สำหรับนักท่องเที่ยว

Visitors to Thailand can now spend their mandatory two-week coronavirus quarantine on a yacht.
ผู้มาเยือนประเทศไทยสามารถใช้เวลาในการกักตัวเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาได้เป็นเวลาสองสัปดาห์บนเรือยอชท์

The government is hoping that the new initiative will bring 1.8 billion baht (£42m, $58m) in yacht tourism revenue.
รัฐบาลหวังว่าโครงการริเริ่มใหม่นี้จะนำรายได้จากการท่องเที่ยวด้วยเรือยอทช์ 1.8 พันล้านบาท (42 ล้านปอนด์หรือ 58 ล้านเหรียญสหรัฐ)

The move is aimed at reviving the country's struggling tourism industry, which was hit hard by the pandemic.
การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศที่กำลังอยู่ในภาวะลำบากซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาด

Previously, in January, the country had announced a scheme to allow visitors to spend their quarantine on a golf course.
ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมประเทศได้ประกาศโครงการที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวใช้เวลากักตัวในสนามกอล์ฟ

The South East Asian nation relies heavily on tourists, but banned them last year to limit the virus spreading.
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พึ่งพานักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แต่ได้สั่งห้ามเมื่อปีที่แล้วเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของไวรัส

คำศัพท์ข่าว
- aim (v) = เล็ง, ตั้งใจ, มุ่งเป้า, ตั้งเป้าหมาย
- announce (v) = แถลงการณ์, ประกาศ
- initiative = ความคิดริเริ่ม, ความคิดใหม่ๆในการแก้ปัญหา
- launch (v) = เริ่มต้น, เริ่มทำ, เปิดตัว
- mandatory (adj) = เกี่ยวกับข้อบังคับ, ตามข้อบังคับ, เกี่ยวกับคำสั่ง
- quarantine = (ควอแรนทีน)กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- revenue = รายได้, เงินรายได้
- scheme (n) = ผังงาน, โครงการ
- struggle (v) = ต่อสู้ดิ้นรน, ต่อสู้กับปัญหา, ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด, ดิ้นรนหาทางออก
- tourism revenue = รายได้ของการท่องเที่ยว
- yacht = เรือยอชท์สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
And they say romance is dead: Ukrainian couple handcuff themselves together
และพวกเขาบอกว่าความรักตายไปแล้ว: คู่รักชาวยูเครนใส่กุญแจมือด้วยกัน

KHARKIV, Ukraine (Reuters) - A Ukrainian couple who grew tired of arguing are trying to mend their on-off relationship by handcuffing their hands together for three months and documenting their experiences on social media.
KHARKIV, ยูเครน (รอยเตอร์) - คู่สามีภรรยาชาวยูเครนที่เบื่อหน่ายกับการโต้เถียง กำลังพยายามแก้ไขความสัมพันธ์แบบรัก ๆ เลิก ๆ ด้วยการใส่กุญแจมือไว้ด้วยกันเป็นเวลาสามเดือนและบันทึกประสบการณ์ของพวกเขาบนโซเชียลมีเดีย

Online car salesman Alexandr Kudlay, 33, and beautician Viktoria Pustovitova, 28, began what they call their “experiment” on Valentine’s Day and have since gained thousands of followers on Instagram.
พนักงานขายรถยนต์ออนไลน์ Alexandr Kudlay วัย 33 ปีและช่างเสริมสวย Viktoria Pustovitova วัย 28 ปีเริ่มสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า“ การทดลอง” ในวันวาเลนไทน์และตั้งแต่นั้นมาก็มีผู้ติดตามหลายพันคนบน Instagram

“In terms of physical comfort, with every day passing, we are getting used to it more and more. It gets easier,” Kudlay told Reuters in their flat in the eastern city of Kharkiv.
“ ในแง่ของความสบายกายเมื่อทุกวันที่ผ่านไปเราคุ้นเคยกับมันมากขึ้นเรื่อย ๆ มันง่ายขึ้น” Kudlay กล่าวกับรอยเตอร์ในแฟลตของพวกเขาในเมืองคาร์คิฟทางตะวันออก

He came up with the idea after Pustovitova said she wanted to break up with him.
เขาเกิดความคิดขึ้นหลังจากที่ Pustovitova บอกว่าเธอต้องการเลิกกับเขา

“We used to break up once or twice a week. When during another fight Vika once again said that we had to break up, I replied: ‘Then I will attach you to myself.’”
“ เราเคยเลิกกันสัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้ง เมื่อระหว่างการทะเลาะอีกครั้ง Vika บอกอีกครั้งว่าเราต้องเลิกกัน ผมตอบว่า: งั้นผมจะผูกคุณไว้กับตัวผม'”

Pustovitova refused his idea at first, hanging up the phone on him the first time he suggested it, but eventually changed her mind.
Pustovitova ปฏิเสธความคิดของเขาในตอนแรก, วางสายโทรศัพท์กับเขาในครั้งแรกที่เขาแนะนำ แต่ในที่สุดเธอก็เปลี่ยนใจ

For nearly a month now, neither has had any personal space and they do everything together, from grocery shopping to cigarette breaks.
เป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้วที่ทั้งสองไม่มีช่วงส่วนตัวและทำทุกอย่างด้วยกัน, ตั้งแต่ซื้อของจากร้านขายของชำไปจนถึงช่วงพักสูบบุหรี่

“I decided it will be an interesting experience for me, that it will bring into my life new bright emotions which I did not experience before,” Pustovitova said.
“ ฉันพิจารณาแล้วว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับฉันซึ่งมันจะทำให้ชีวิตของฉันมีอารมณ์ที่สดใสซึ่งฉันไม่เคยสัมผัสมาก่อน” Pustovitova กล่าว

“I love him, so I came to a decision to do it.”
“ ฉันรักเขาดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะทำ”

Now they post images of themselves on Instagram portraying an idyllic coexistence, complete with captions stressing the importance of mutual respect and understanding.
ตอนนี้พวกเขาโพสต์ภาพของตัวเองบนอินสตาแกรมที่แสดงถึงการอยู่ร่วมกันที่งดงามพร้อมคำบรรยายที่เน้นถึงความสำคัญของความเคารพ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน

They have also appeared on talk shows on Ukrainian television.
นอกจากนี้พวกเขายังปรากฏตัวในรายการทอล์คโชว์ทางโทรทัศน์ของยูเครน

As for their relationship, “some tension has come up”, but the couple say they have found new ways of dealing with discord.
สำหรับความสัมพันธ์ของพวกเขา“ เกิดความตึงเครียดขึ้น” แต่ทั้งคู่บอกว่าพวกเขาพบวิธีใหม่ในการจัดการกับความไม่ลงรอยกัน

“Fights between us did not disappear, we still fight.
“ การทะเลาะระหว่างเราไม่ได้หายไปเรายังคงมีการทะเลาะกัน

But when we approach a dead end and there is no understanding between us, we simply stop talking instead of packing up our things and walking away,” Kudlay said.
แต่เมื่อเราเข้าใกล้ทางตันและไม่มีความเข้าใจระหว่างกันเราก็หยุดพูดแทนที่จะเก็บข้าวของและเดินจากไป” Kudlay กล่าว

The public response has been a mix of praise, skepticism, and simple curiosity.
การตอบสนองของสาธารณชนเป็นการผสมผสานระหว่างการชื่นชม, ความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นที่เรียบง่าย

Comments on Instagram range from “Lovely couple” to “Can anyone explain me what for?”.
ความคิดเห็นบนอินสตาแกรมมีตั้งแต่“ คู่รักที่น่ารัก” ไปจนถึง“ ใครช่วยอธิบายหน่อยว่า ทำเพื่ออะไร”

Among the most burning questions is how the couple go to the toilet.
คำถามสุดแสบคือทั้งคู่เข้าห้องน้ำอย่างไร

The answer: The other has to wait outside with a hand remaining inside the bathroom. They take turns showering.
คำตอบ: อีกคนต้องรออยู่ข้างนอกโดยมีมือที่เหลืออยู่ในห้องน้ำ พวกเขาผลัดกันอาบน้ำ

คำศัพท์ข่าว
- break up = เลิกคบ
- coexistence = การอยู่ร่วมกัน
- curiosity = ความอยากรู้อยากเห็น
- discord = การบาดหมาง, การไม่ลงรอย, ความระหองระแหง
- fight = โต้เถียง, ทะเลาะ, ขับเคี่ยว, ต่อกร, ต่อสู้กัน
- idyllic (adj) = งดงาม, เจริญตา
- on-off relationship = ความสัมพันธ์แบบรัก ๆ เลิก ๆ
- once again = อีกครั้งหนึ่ง, อีกรอบหนึ่ง
- portraying = บรรยาย (กล่าวไว้โดยละเอียดเพื่อให้ผู้อ่าน หรือผู้ฟังนึกเห็นภาพ)
- praise (v) = ชื่นชม, ยกย่อง, สรรเสริญ
- scepticism = ความสงสัย, ความฉงนสนเท่ห์
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
Italian town sells €1 houses with no deposit required
เมืองในอิตาลีขายบ้าน 1 ยูโร โดยไม่ต้องวางเงินมัดจำ

(CNN) — With more and more Italian towns offering up dilapidated homes for next to nothing, potential buyers have been somewhat spoiled for choice.
(CNN) - ด้วยมีหลายเมืองในอิตาลีที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ เสนอขายบ้านที่ทรุดโทรมตามอายุจนแทบไม่มีราคาเลย ผู้ที่จะซื้อจึงค่อนข้างมีตัวเลือกมากจนเลือกไม่ถูก

The Sicilian town of Troina recently put a number of abandoned houses on the market, while Mussomeli and Zungoli are just some of the charming spots in the European country that have launched similar schemes over the past few years.
เมื่อเร็วๆนี้เมือง Troina ในรัฐซิซิลีวางขายบ้านร้างจำนวนหนึ่งออกสู่ตลาด ในขณะที่เมือง Mussomeli และ Zungoli เป็นเพียงบางจุดที่มีเสน่ห์ในประเทศแถบยุโรปก็ได้เปิดตัวโครงการที่คล้ายกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

But the depopulated town of Laurenzana, located in Southern Italy's Basilicata region, has set itself apart from the competition by softening some of the rules for its own bargain home scheme, which launched last month.
แต่เมืองลอเรนซานา ซึ่งอยู่ในเขตบาซิลิกาตาทางตอนใต้ของอิตาลีได้ทำให้ตัวเองแตกต่างจากการแข่งขันด้วยการลดกฎเกณฑ์บางประการสำหรับโครงการบ้านราคาต่อรองได้ ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้ว

While the regulations may differ slightly depending on the town, such schemes usually require buyers to hand over a deposit guarantee, typically between €2,000 and €5,000 (about $2,380 to $5,950), which is returned to them when work on their property is complete.
แม้ว่าข้อบังคับอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเมือง แต่แผนการดังกล่าวมักกำหนดให้ผู้ซื้อวางเงินประกันซึ่งโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 2,000 ถึง 5,000 ยูโร (ประมาณ 2,380 ถึง 5,950 ดอลลาร์) โดยจะคืนให้แก่พวกเขาเมื่องานที่เกี่ยวกับบ้านเสร็จสมบูรณ์

However, those who purchase one of the abandoned homes in this quaint Italian town won't have to stump up a deposit when they sign on the dotted line.
อย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อบ้านร้างในเมืองที่สวยแบบโบราณของอิตาลีนี้จะไม่ต้องวางเงินมัดจำเมื่อพวกเขาเซ็นชื่อในสัญญา

อย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อบ้านร้างในเมืองที่สวยแบบโบราณของอิตาลีนี้จะไม่ต้องวางเงินมัดจำเมื่อพวกเขาเซ็นชื่อในสัญญา "We want to help newcomers purchase the house of their dreams without making it hard for them to follow tedious procedures and tight requirements," Mayor Michele Ungaro explains to CNN.
"เราต้องการช่วยให้ผู้มาใหม่ซื้อบ้านในฝันโดยไม่ทำให้มันยากต่อพวกเขาที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่น่าเบื่อหน่ายและข้อกำหนดที่เข้มงวด" นายกเทศมนตรี Michele Ungaro อธิบายกับ CNN

"At times it can be difficult to navigate through regulation, particularly if you're a foreigner. We want this adventure to be a pleasure, not a burden."
"ในบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่จะดำเนินการตามกฎข้อบังคับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณเป็นชาวต่างชาติเราต้องการให้การผจญภัยครั้งนี้มีความสุขไม่ใช่เป็นภาระ"

"That's why we are not asking for any deposit guarantee to ensure the works are speedily carried out. It sounds as a sort of threat.
"นั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่ขอให้วางเงินประกันใด ๆ เพื่อให้แน่ใจว่างานจะเสร็จอย่างรวดเร็ว ซึ่งมันดูเหมือนการข่มขู่

"We rely on the good faith and commitment of buyers, but we will be constantly monitoring the work-in-progress and status of the renovation."
"เราอาศัยความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นที่ดีของผู้ซื้อ แต่เราจะคอยติดตามความคืบหน้าของงานและสถานะของการปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ"

Authorities have also opted to keep paperwork costs to a minimum, while buyers will also benefit from southern Italy's relatively low local taxes.
เจ้าหน้าที่ยังเลือกที่จะรักษาต้นทุนเอกสารให้น้อยที่สุดในขณะที่ผู้ซื้อจะได้รับประโยชน์จากภาษีท้องถิ่นที่ค่อนข้างต่ำของอิตาลีตอนใต้

However, as with most one euro home schemes, buyers must agree to complete the renovations on their property within a certain time frame.
อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับโครงการบ้านหนึ่งยูโรส่วนใหญ่ ผู้ซื้อจะต้องยินยอมที่จะปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของตนให้เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่กำหนด

คำศัพท์ข่าว
- abandoned (adj) = ทิ้งร้าง, ทิ้งให้กำพร้า, ถูกปล่อยปละละเลย
- Basilicata = แคว้นในอิตาลี
- carry out = ดำเนินการ, ทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ
- commitment (n) = ความมุ่งมั่น, ข้อสัญญา, การให้คำมั่นสัญญา, การมอบความไว้วางใจ
- constantly (adv) = อย่างต่อเนื่อง
- deposit = มัดจำ
- dilapidated = เก่าเสื่อมโทรม ตามอายุ
- faith = ศรัทธา
- Mussomeli = เมืองในซิซิลี
- navigate = นำทาง, หาเส้นทาง
- next to nothing = แทบจะไม่มีราคาเลย
- property (n) = ที่ดิน, ทรัพย์สิน, อสังหาริมทรัพย์
- put something on the market = นำบางอย่างออกมาขาย (ในข่าวหมายถึง บ้านร้าง)
- quaint = แปลกตาน่ารัก, แบบโบราณ
- renovation = การปรับปรุงใหม่
- requirements = ข้อกำหนด
- schemes = แผนการ การจัดการ แผนภาพ
- Sicilian = เกี่ยวกับแคว้น Siciliy
- sign on the dotted line = เซ็นชื่อในสัญญา
- somewhat = ค่อนข้าง
- spoiled for choice = มีตัวเลือกมากมาย , มากจนเลือกไม่ถูก
- stump up = ยอมจ่ายเงินแบบไม่เต็มใจ
- tedious = นานช้าน่าเบื่อ
- tight = แน่น , ตึง
- Troina = เมืองในซิซิลี
- Zungoli = เมืองในอิตาลีสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Shock and uncertainty after death of Ivory Coast PM Bakayoko
ความตกใจและความไม่แน่นอนหลังการเสียชีวิตของนายกรัฐมนตรีบาคาโยโก ประเทศไอวอรี่โคสต์

ABIDJAN (Reuters) - Ivory Coast faced shock and uncertainty on Thursday following the death of Prime Minister Hamed Bakayoko, the West African nation's second premier to die in office in less than eight months.
ABIDJAN (รอยเตอร์) - ไอวอรีโคสต์เผชิญกับความตกใจและความไม่แน่นอนในวันพฤหัสบดีหลังจากการเสียชีวิตของนายกรัฐมนตรี ฮาเหม็ด บาคาโยโก ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองของประเทศในแอฟริกาตะวันตกที่เสียชีวิตในตำแหน่งภายในเวลาไม่ถึงแปดเดือน

A close ally of President Alassane Ouattara, Bakayoko, who died of cancer a few days after his 56th birthday, was appointed prime minister in July 2020 after the death of his predecessor Amadou Gon Coulibaly, Ouattara's handpicked successor.
พันธมิตรใกล้ชิดของประธานาธิบดี อาลาซาน วาตารา นายบาคายาโกซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสองวันหลังจากวันเกิดปีที่ 56 ของเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม ปีค.ศ. 2020 หลังจากการตายของอะมาดู กอน คูลิบาลี ผู้ที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้ เขาถูกคัดเลือกให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากนายวาตารา

Although Ouattara named his chief of staff Patrick Achi as interim prime minister on Monday while Bakayoko was in hspital, Bakayoko's passing leaves a vacuum for Ouattara to fill as he continues his search for a potential successor.
แม้ว่า วาตารา จะแต่งตั้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบของเขานาย แพทริก อาชี ให้รักษาการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์ขณะที่ Bakayoko อยู่ในโรงพยาบาล การจากไปของ บาคาโยโก ทิ้งสูญญากาศให้นายวาตารา ต้องเติมเต็ม และยังคงต้องค้นหาผู้ที่มีศักยภาพในการสืบทอดต่อไป

คำศัพท์ข่าว
- appoint (v) = แต่งตั้ง, ตั้งให้เป็น, แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
- died of cancer = เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
- Hamed Bakayoko = ฮาเหม็ด บากาโยโก
- handpicked (adj) = ถูกคัดเลือก
- interim = ชั่วคราว, รักษาการณ์
- potential (adj) = ที่อาจเป็นไปได้, ศักยภาพที่จะพัฒนาได้, มีความเป็นไปได้ในภายภาคหน้า
- potential successor = ผู้ทีมีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่ง
- predecessor = สิ่งที่มีอยู่ก่อน, ผู้ที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้
- successor (n) ผู้สืบทอดตำแหน่ง, ดำรงตำแหน่งต่อ
- uncertainty (n) = ความคลุมเครือ, ความไม่แน่นอน, ความรู้สึกไม่แน่ใจ
- vacuum = สูญญากาศ, ความว่างเปล่า

Hashtag ม็อบ11มีนา
LIVE: Anti-government protesters are gathering at BTS Asok station.
LIVE: กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลรวมตัวกันที่สถานี BTS อโศก

Protesters hold up images of activist leaders, including "Ammy Bottom Blues," who has been charged with royal defamation for allegedly torching a portrait of His Majesty the King. ผู้ประท้วงชูภาพผู้นำนักเคลื่อนไหวรวมถึง "Ammy Bottom Blues" ที่ถูกตั้งข้อหาหมิ่นประมาทราชวงศ์เนื่องจากกล่าวหาว่าเผาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Less than a hundred protesters showed up at Asoke Intersection but they told me they will continue to fight nonetheless.
มีผู้ประท้วงไม่ถึงร้อยคนที่แยกอโศก แต่พวกเขาบอกว่าจะยังคงต่อสู้ต่อไป


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น