โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, February 9, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 09-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว :BBC
Crocodile with tyre around neck freed after six years
จระเข้ที่มียางล้อรถอยู่รอบคอ เป็นอิสระแล้วหลังจากหกปี

A wild crocodile in Indonesia has been freed after having a tyre stuck around its neck for six years.
จระเข้ตามธรรมชาติในอินโดนีเซีย ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระหลังมียางล้อรถติดอยู่รอบคอของมันเป็นเวลาหกปี

Local resident Tili, who is a self-taught reptile rescuer, had been tracking the crocodile for three weeks before finally capturing it.
ทิลลี ชาวบ้านในพื้นที่ผู้ศึกษาการช่วยเหลือสัตว์เลื้อยคลานด้วยตัวเอง ได้ติดตามจระเข้เป็นเวลาสามสัปดาห์ก่อนที่จะจับมันได้ในที่สุด
He then used a saw to cut the tyre and released the reptile back into the water.
จากนั้นเขาได้ใช้เลื่อยเพื่อตัดยางล้อรถออก และปล่อยสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้มันกลับลงสู่ในน้ำ

คำศัพท์ข่าว
- reptile (n) = สัตว์เลื้อยคลาน
- rescuer = ผู้ช่วยชีวิต, ผู้ช่วยเหลือ, เจ้าหน้าที่กู้ภัย
- self-taught (compound) = ศึกษาเอง, เรียนรู้ด้วยตัวเอง
- tyre (n) = ยาง, ยางรถแหล่งข่าว :Reuters
Crocodile that swam with a motorcycle tire stuck around its neck for six years is freed
"จระเข้ที่ว่ายน้ำโดยมียางล้อรถมอเตอร์ไซค์ติดอยู่รอบคอของมันเป็นเวลาหกปี ถูกปล่อยเป็นอิสระแล้ว"

คำศัพท์ข่าว
- stuck around = ติดอยู่รอบบริเวณ, คล้องอยู่บริเวณ
- motorcycle tyre (n) = ยางรถมอเตอร์ไซค์แหล่งข่าว :Reuters
The roughly four-meter crocodile had generated sympathy among some residents in the city of Palu who feared the tire might eventually choke the reptile as it grew in size 2/5
จระเข้ตัวยาวประมาณสี่เมตรได้สร้างความเห็นใจในหมู่ชาวบ้านในเมืองปาลู ที่กลัวว่ายางล้อรถจะค่อย ๆ ทำให้มันหายใจไม่ออกเมื่อมันโตขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- choke (v) = ขาดอากาศ, สำลัก(มีสิ่งแปลกปลอมขัดขวางทางเดินหายใจ ควัน/ก๊าซ/อาหารติดคอ)
- eventually (adv) = ในที่สุด
- generate (v) = ผลิต, กำเนิด, ก่อให้เกิด
- sympathy (n) = ความเห็นอกเห็นใจแหล่งข่าว :Reuters
'I caught the crocodile by myself. I was asking for help from people here but they were scared,' said local resident Tili 3/5
'ผมจับจระเข้ด้วยตัวผมเอง ผมขอความช่วยเหลือจากบางคนที่นี่ แต่พวกเขาพากันกลัว', ทิลลี ชาวบ้านในท้องถิ่นกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- local (adj) = ในพื้นที่, ในท้องถิ่น
- by myself = ด้วยตัวเอง
- resident (n) = ผู้อยู่อาศัย, ชาวบ้าน
- scared (adj) = กลัว, หวาดกลัวแหล่งข่าว :Reuters
Tili set up a basic trap with a rope tied to a log and using live chickens and ducks as bait.
ทิลีเตรียมกับดักแบบพื้นฐานทั่วไปด้วยเชือกเส้นหนึ่งผูกติดกับขอนไม้ และใช้ไก่และเป็ดที่มีชีวิตเป็นเหยื่อล่อ

But after tracking the reptile for three weeks, the crocodile managed to escape his trap on two occasions before finally being captured 4/5
แต่หลังจากติดตามสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้เป็นเวลาสามสัปดาห์ จระเข้ได้ทำการหลบหนีจากกับดักของเขาไปสองครั้งก่อนที่จะถูกจับตัวได้ในที่สุด

คำศัพท์ข่าว
- bait = เหยื่อของสัตว์ (เหยื่อปลา หรือสัตว์อื่น ๆ)
- live (adj) = มีชีวิตอยู่
- occasion (n) = ครั้ง, โอกาส
- reptile (n) = สัตว์เลื้อยคลาน

No comments:

Post a Comment