โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, April 17, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 17-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
The World Health Organization calculated that 15 million people have died from the Covid pandemic. But the release of this staggering estimate has been delayed for months because of objections from India, which has tried to keep it from becoming public.
องค์การอนามัยโลกคำนวณว่ามี 15 ล้านคนได้เสียชีวิตไปแล้วจากการระบาดใหญ่ของโควิด แต่การปล่อยข้อมูลที่น่าใจหายจากการประเมินนี้ถูกทำให้ช้าไปหลายเดือนเนื่องจากมีการคัดค้านจากอินเดียที่พยายามเก็บข้อมูลไว้ไม่ให้ออกสู่สาธารณะ

คำศัพท์ข่าว
- estimate (n) = ประเมิน, ประมาณการ
- objection (n) = การคัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
- staggering (adj) = น่าตกใจ, น่าใจหาย
- calculate (v) = คำนวณ


แหล่งข่าว : New York Times
As many as 200,000 American children have lost a parent to Covid. The New York Times spoke to several grandparents who have stepped in after losses.
เด็กอเมริกันกว่า 200,000 คนสูญเสียพ่อแม่จากโควิด สำนักข่าวเดอะนิวยอร์กไทม์สได้พูดคุยกับปู่ย่าตายายหลายคนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้หลังจากการสูญเสีย

คำศัพท์ข่าว
- loss (n) = การสูญเสีย
- grandparent (n) = ปู่ย่าตายาย
- parent (n) = พ่อ, แม่, ผู้ปกครอง(ผู้ให้กำเนิดหรือผู้เลี้ยงดู)
- step in (phrasal verb) = ก้าวสู่สภาวะ(เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ยากลำบาก)


แหล่งข่าว : New York Times
It is the moment the travel industry had been waiting for — "the great comeback." But with the continued spread of Covid variants, and travel operators unable to cope with the volume of demands, it seems like the new normal for travelers may be chaos.
เป็นช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรอคอย - "การกลับมาครั้งยิ่งใหญ่" แต่ด้วยการแพร่กระจายของเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่อง และผู้ประกอบการท่องเที่ยวไม่สามารถรับมือกับความต้องการได้มากมาย ดูเหมือนว่า นิวนอร์มอล สำหรับนักเดินทางอาจเกิดความโกลาหล

คำศัพท์ข่าว
- chaos (เคอาสฺ /เคอ็อสฺ) (n) = ความวุ่นวาย
- comeback (n) = การกลับมาอีกครั้ง(กลับมาเฟื่องฟู หรือเรืองอำนาจอีกครั้ง )
- cope (v) = รับมือ, จัดการกับสิ่งที่ยากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- new normal (n) = ความปกติใหม่, วิถีชีวิตแบบใหม่(ปรับตัวให้เข้ากับไวรัสที่มีอยู่รอบตัวเรา)
- traveler (n) = นักเดินทาง, นักท่องเที่ยว, ผู้เดินทาง
- volume (n) = ปริมาณ

No comments:

Post a Comment