โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, April 22, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 22-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Scientists have successfully bred a threatened coral species, as part of a project that hopes to restore damaged reefs off Florida
นักวิทยาศาสตร์เพาะพันธุ์ปะการังชนิดหนึ่งที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่หวังว่าจะฟื้นฟูแนวปะการังที่ถูกทำให้เสียหายนอกชายฝั่งฟลอริดา

คำศัพท์ข่าว
- coral (n) = ปะการัง
- reef (n) = แนวปะการังใต้ทะเล, แนวโขดหิน
- threaten species = สิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์


แหล่งข่าว : CNN
Nestlé, the world's biggest food and drinks company, raised prices by more than 5% in the first three months of this year as it passed on rising costs to shoppers.
เนสเล่ บริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดของโลกได้ขึ้นราคาสินค้าไปแล้วมากกว่า 5% ในสามเดือนแรกของปี เป็นการส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาให้ผู้ซื้อ

คำศัพท์ข่าว
- cost (n) = ราคา/ราคาต้นทุน
- price (n) = ราคา/ราคาซื้อขาย
- raise (v) = เลื่อนขึ้น, ผลักดัน, เลี้ยงดู
- rising (adj) = ที่สูงขึ้น, ที่เพิ่มขึ้น
- shopper (n) = ผู้ซื้อ


แหล่งข่าว : Guardian
Northern Ireland faces loss of 1 million sheep and cattle to meet climate targets
ไอร์แลนด์เหนือต้องเผชิญกับการสูญเสียแกะและวัว-ควาย 1 ล้านตัวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศ

คำศัพท์ข่าว
- cattle (n) = วัว-ควาย (คำใช้เรียกโดยรวมของ สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ที่มีเขาและกีบเช่น วัว ควาย กระทิง, จามรี
- meet (v) = พบเจอ, เพื่อเติมเต็มหรือบรรลุเป้าหมาย

หมายเหตุ จากการวิเคราะห์ของบริษัทเคพีเอ็มจี ประมาณหนึ่งในสามของก๊าซมีเทนที่มนุษย์ปล่อยออกมานั้นมาจากปศุสัตว์ ส่วนใหญ่มาจากเรอ, มูลของโคเนื้อและโคนม

No comments:

Post a Comment