โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, May 13, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 13-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : AFP
One small pot of soil, one giant leap for man's knowledge of space agriculture.
กระถางใส่ดินอันเล็ก แต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับความรู้เรื่องการเกษตรอวกาศของมนุษย์

Scientists have for the first time grown plants in lunar soil brought back by astronauts in the Apollo program
นักวิทยาศาสตร์ได้ปลูกพืชในดินของดวงจันทร์ที่นำกลับมาโดยมนุษย์อวกาศเป็นครั้งแรกในโครงการอะพอลโล

คำศัพท์ข่าว
- agriculture (n) = เกษตรกรรม, การเกษตร
- astronaut (n) = นักบินอวกาศ
- lunar soil (n) = ดินของดวงจัน
- giant leap = เข้าถึงความคืบหน้าสำคัญ


แหล่งข่าว : CBS News
Mattel, the maker of Barbie, has unveiled its first doll that uses hearing aids so that more children can "see themselves reflected in the product," the company said in a statement.
แมทเทล ผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้เผยโฉมตุ๊กตาตัวแรกที่ใช้เครื่องช่วยฟัง เพื่อให้มีเด็ก ๆ มากขึ้นที่สามารถ "เห็นตัวเองสะท้อนอยู่ในสินค้านี้ได้", บริษัทระบุในคำแถลง

คำศัพท์ข่าว
- hearing aid (n) = เครื่องช่วยฟัง
- reflect (v) = สะท้อน, สะท้อนให้เห็น
- so that = เพื่อว่า, เพื่อที่จะ
- unveil (v) = เปิดป้าย, เปิดงาน, เปิดผ้าคลุม (อย่างเป็นทางการ)


แหล่งข่าว : New York Times
Breaking News: Astronomers captured the first image of the black hole at the center of our galaxy, using the powerful Event Horizon Telescope.
ข่าวด่วน: นักดาราศาสตร์ถ่ายภาพแรกของหลุมดำที่ใจกลางกาแล็คซีของเราได้ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ขอบฟ้าเหตุการณ์ที่ทรงพลัง

คำศัพท์ข่าว
- capture (v) = จับ, ยึด, ถ่ายภาพ
- Event Horizon Telescope (n) = กล้องโทรทรรศน์ขอบฟ้าเหตุการณ์(ใช้จับภาพหลุมดำ)
- powerful (adj) = มีอำนาจมาก, ทรงพลัง


แหล่งข่าว : WSJ
An image of the supermassive black hole at the center of our galaxy has been captured for the first time
ภาพของหลุมดำขนาดยักษ์ที่ใจกลางกาแล็คซี่ของเราได้ถูกถ่ายไว้ได้แล้วเป็นครั้งแรก

คำศัพท์ข่าว
- supermassive (adj) = เกี่่ยวกับมวลที่หนาแน่นมากมหาศาลจนแสงส่งไม่ถึง
- black hole = หลุมดำมวลยิ่งยวด, หลุมดำที่มีมวลมหาศาล
- be captured = ถูกจับ/ถูกถ่ายภาพได้(Passive Voice)


แหล่งข่าว : New York Times
Christie’s sold the skeleton of a Deinonychus antirrhopus — a species that became one of the world’s most recognizable dinosaurs after the release of the movie “Jurassic Park” — for $12.4 million, with fees, to an undisclosed buyer.
บริษัทประมูลสินค้าคริสตี้ ขายโครงกระดูกของไดโนนิคัส แอนเทอโรพัส สายพันธุ์หนึ่งของไดโนเสาร์ที่กลายเป็นที่จดจำมากที่สุดของโลกหลังการออกฉายของภาพยนตร์เรื่อง"จูราสสิค พาร์ค" เป็นเงินรวมภาษีแล้ว 12.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับผู้ซื้อที่ไม่เปิดเผยว่าเป็นใคร

คำศัพท์ข่าว
- recognizable (adj) = จดจำได้
- skeleton (n) = โครงกระดูก, ซากโครงร่าง
- undisclosed (adj) = ไม่เปิดเผย, ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

No comments:

Post a Comment