โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, May 14, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 14-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
Many popular cleaning practices aren’t effective, and some are just unnecessary, according to chemists and cleaning experts. Here's how to clean the right way.
การทำความสะอาดที่นิยมทำกันหลาย ๆ แบบนั้นไม่มีประสิทธิภาพและบางอย่างก็ไม่มีความจำเป็น โดยอ้างอิงตามนักเคมีและผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาด นี่เป็นวิธีทำความสะอาดที่ถูกต้อง

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- chemist (n) = นักเคมี
- effective (adj) = มีประสิทธิผล, ได้ผล
- practice (n) = การปฏิบัติ, การกระทำพฤติกรรม
- right way = วิธีที่ถูกต้อง
- unnecessary (adj) = ไม่จำเป็น


แหล่งข่าว : BBC
Vets in California came up with a creative solution to help baby giraffe Msituni walk after she was diagnosed with a limb disorder
สัตวแพทย์รัฐแคลิฟอเนียคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วย ยีราฟน้อยMsituni เดิน หลังจากเธอ(ลูกยีราฟตัวเมีย)ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติของขา

คำศัพท์ข่าว
- come up with = คิดวิธีการ, คิดแผน
- creative (adj) = ซึ่งสร้างสรรค์, เกี่ยวกับการประดิษฐ์
- limb (n) = แขนขา
- be diagnosed = ได้รับการวินิจฉัยโรค
- disorder (n) = ความผิดปกติ(ทางกายหรือใจ)

No comments:

Post a Comment