โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, May 4, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 04-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Covid-19 cases are spiking in South Africa, and public health experts in the United States are following the data closely, waiting to see what it might reveal about how immunity from previous infections behaves over time
โควิด-19 กำลังเพิ่มขึ้นในอัฟริกาใต้ และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในสหรัฐอเมริกากำลังติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดและรอเพื่อดูสิ่งที่อาจเผยออกมาให้เห็นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อมาก่อน ว่าเป็นอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

คำศัพท์ข่าว
- follow (v) = ติดตาม
- immunity (n) = ภูมิคุ้มกัน, ภูมิต้านทาน
- infection (n) = การติดเชื้อ


แหล่งข่าว : Reuters
Beijing curbs public transport as COVID spreads in China
ปักกิ่งระงับการขนส่งสาธารณะ หลังโควิดระบาดในจีน

คำศัพท์ข่าว
- curb (v) = จำกัด, ยับยั้ง(ในข่าวหมายถึงปิดระบบขนส่งสาธารณะบางจุด)
- public transport (n) = การขนส่งสาธารณะ


แหล่งข่าว : CNN
BA.2.12.1, which is growing about 25% faster than its parent virus, accounts for nearly 37% of all Covid-19 cases around the US, according to new estimates from the CDC
สายพันธุ์ไวรัสBA.2.12.1 ซึ่งเติบโตเร็วกว่าไวรัสแม่ประมาณ 25% คิดเป็นเกือบ 37% ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา อ้างอิงข้อมูลตามการประมาณการใหม่จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- account for (phrasal verb) = คิดเป็นจำนวน, คิดเป็นสัดส่วน, ส่วนหนึ่งของผลรวม
- BA.2.12.1 = ไวรัสสายพันธุ์ย่อยโอมิครอนเวอร์ชั่น BA.2.12.1
- CDC (Centers for Disease Control) = ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ
- estimate (n) = ประเมิน, ประมาณการ

No comments:

Post a Comment