โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, January 12, 2023

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 12-January-2023เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : Reuters
Scientists in Switzerland have invented a device that can take water from humid air and sunlight and convert it into hydrogen, which can be used as a fuel for a future energy system based fully on renewable energy
นักวิทยาศาสตร์ในสวิตเซอร์แลนด์ได้คิดค้นอุปกรณ์ที่สามารถนำน้ำจากอากาศชื้นและแสงแดดมาเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจน ซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับระบบพลังงานในอนาคตที่มีพื้นฐานเป็นพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด

คำศัพท์ข่าว
- convert (v) = เปลี่ยนแปลง, พลิกผัน
- humid (adj) = เกี่ยวกับความชื้น
- invent (v) = ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง
- renewable (adj) = เกี่ยวกับสิ่งที่สามารถนำมาต่ออายุได้ไม่มีวันหมด(สัญญา, พลังงาน)


แหล่งข่าว : CNN
An FAA system outage is disrupting flights across the US. The agency says some airlines may be able to operate even with the outage.
การขัดข้องของระบบองค์การบริหารการบินแห่งชาติกำลังทำให้หลายเที่ยวบินทั่วสหรัฐอเมริกาหยุดชะงัก หน่วยงานกล่าวว่าบางสายการบินอาจสามารถดำเนินการได้แม้มีระบบล่ม
- able to = สามารถ, สามารถที่จะ
- agency (n) = เอเจนซี่, หน่วยงาน, องค์กร, ตัวแทน
- disrupt (v) = ขัดจังหวะ, ทำให้หยุดชะงัก, สร้างความปั่นป่วน
- FAA(Federal Aviation Administration) = องค์การบริหารการบินแห่งชาติ
- operate (v) = ปฏิบัติการ, ดำเนินการ
- outage (n) = ระบบการทำงานขัดข้อง/สัญญาณขัดข้อง/ขาดหาย(ในข่าวหมายถึงระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการบินล่ม)

No comments:

Post a Comment