โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 3, 2015

การทำงานของเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ

- เครื่องยนต์ที่ใช้มันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง จะต้องใช้หัวเทียนเสมอ
- เครื่องยนต์ที่ใช้มันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง สามารถใช้แก๊สโซฮอล์, เอทานอล ,LPG และ CNG (NGV)ทดแทนได้
แต่อาจต้องปรับจูนเครื่องยนต์ด้วย
- CNG (NGV)เป็นเชื้อเพลิงที่เผาไหม้สมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบัน ทำให้มีมลพิษอากาศ(Emission)น้อยกว่า เชื้อเพลิงชนิดอื่น
1 กลวัตร เท่ากับ 1 รอบการทำงานของเครื่องยนต์
1 รอบการทำงานของเครื่องยนต์ มี 4 จังหวะ คือ
จังหวะที่ 1. จังหวะดูด (Intake Stroke)
จังหวะที่ 2. จังหวะอัด (Compression Stroke)
จังหวะที่ 3. จังหวะระเบิด (Power Stroke, Expansion Stroke)
จังหวะที่ 4. จังหวะคาย (Exhaust Stroke)

การทำงาน
เมื่อเราต้องการให้เครื่องยนต์ เราต้องทำการสตาร์ทเครื่องยนต์
เครื่องยนต์จะทำงาน เป็นรอบกลวัตรดังนี้ (1 กลวัตร มี 4 จังหวะ)
1. จังหวะดูด (Intake Stroke) ลูกสูบเคลื่อนที่ลง
2. จังหวะอัด (Compression Stroke)ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้น
3. จังหวะระเบิด (Power Stroke or Expansion Stroke) ลูกสูบเคลื่อนที่ลง
4. จังหวะคาย (Exhaust Stroke)ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้น
สังเกตุว่่า ลูกสูบจะเคลื่อนที่ ขึ้น 2 ครั้ง และลง 2ครั้ง

หน้าที่การทำงานแต่ละจังหวะ
1. จังหวะดูด ไอดีจะถูกดูดเข้ากระบอกสูบ 2. จังหวะ อัดดีจะถูกอัดให้มีปริมาตรเล็กลง เพื่อการระเบิดที่รุนแรง
3. จังหวะระเบิด ไอดีถูกจุดระเบิดโดยประกายไฟ จากเขี้ยวหัวเทียน
4. จังหวะคาย ลูกสูบดันไอเสียออกจากกระบอกสูบทางลิ้นไอเสีย ผ่านท่อไอเสีย

หมายเหตุ จังหวะระเบิด
แรงระเบิดทำให้ลูกสูบเลื่อนลง เครื่องยนต์ได้งานในช่วงชักนี้ ทำให้เพลาข้อเหวี่ยงเกิดการหมุน เป็นการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล


No comments:

Post a Comment