โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, January 8, 2015

การเขียนเหมือน ช. ช้าง แต่ออกเสียง

การเขียนเหมือน ช. ช้าง แต่ออกเสียง...
CH และ SH
1. เสียง ช ช้าง เสียงยาว /Sh/ เหมือน ช. ช้างธรรมดา
Shoes, Shock, Show, Fashion, Wash, Fish


2. เสียง ช ช้าง เสียงสั้น /CH/ เหมือนเสียง ท. ทหาร ตามด้วยเสียง ช ช้าง (t+sh)พูดโดยการเอาลิ้นแตะโคนฟัน แล้วออกเสียง เช่อะ
Chat, Chick, Chip, Chop
คำบางคำสะกดเป็น Ch แต่ออกเสียงเป็น Sh เช่น Chic (ออกเสียงว่า sheek), Machine

หรือการใช้ CH และ SH เป็นตัวสะกด
watch = ออกเสียงสั้น
wash = ออกเสียงยาว

3. ออกเสียง /K/ ซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษากรีก เช่น chaos(เค ออส) / stomach (สโตแมค) / architecture (อา-คิ-เทค-เจ่อะ)
ck = ค (เสียงคล้าย ก.ไก่) : back / chicken / hack / lock / rock / sick
ch = ช / ch : catch / Charge / Check / rich / Watch / much

< !-- คลิปการออกเสียง CH และ SH
https://www.youtube.com/watch?v=EoxtdD0Taxk
https://www.youtube.com/watch?v=rWJ03KZWdnM
-->No comments:

Post a Comment