โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 2, 2015

ISUZU D-MAX 4JH1-T Sensor Input

ตำแหน่งเซ็นเซอร์ในรถยนต์ อีซูซุดีแม็กซ์ 3,000 ซีซี เทอร์โบ เครื่องยนต์ไดเร็คTPS (THROTTLE POSITION SENSOR TPS)
เซ็นเซอร์ตำแหน่งลิ้นเร่ง
ติดตั้งอยู่บริเวณเสื้อลิ้นเร่งของท่อไอดี
เซ็นเซอร์ตำแหน่งลิ้นเร่ง ทำหน้าที่ตรวจจับตำแหน่งการเหยียบคันเร่ง
ในลักษณะของแรงเคลื่อนไฟฟ้า และส่งสัญญาณไป กล่อง ECM
กล่อง ECM จะใช้ค่าการเปิดของลิ้นเร่งนี้ มาคำนวณปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
และคำนวณการวาล์วหมุนเวียนไอเสีย กลับคืน(EGR) สำหรับควบคุมปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ (NOX)

MAP (MAINFOLD ABSOLUTE PRESSURE SENSOR)
เซ็นเซอร์แรงดันท่ออากาศร่วมไอดี
ติดตั้งบริเวณ ด้านบนท่อร่วมไอดี
ทำหน้าที่ตรวจจับแรงดันของอากาศในท่อร่วมไอดี
โดยใช้แรงดันอากาศภายในท่อร่วมไอดี
การเปลี่ยนแปลงแรงดันอากาศ ทำให้แรงดันไฟฟ้าของเซนเซอร์เปลี่ยนแปลง
กล่อง ECM จะใช้ค่าของแรงดันจากสัญญาณของเซ็นเซอร์นี้ มาคำนวณปริมาณการฉีดน้ำมันหลัก และจังหวะการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง


IAT (TEMPERATURE)
เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศท่อไอดี
ติดตั้งบริเวณท่อไอดีของหม้อกรองอากาศ
ทำหน้าที่ตรวจจับอุณหภูมิของอากาศในท่อไอดี
อุณหภูมิของอากาศบริเวณนี้มีผลต่อค่าแรงดันไฟฟ้าของเซ็นเซอร์
กล่อง ECM จะนำค่านี้ไปคำนวณปริมาณการฉีดเชื้อเพลิงหลัก


CKP (CRANKSHAFT POSITION SENSOR)
เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง เป็นเซ็นเซอร์แบบแม่เหล็กไฟฟ้า
ทำหน้าที่ตรวจจับตำแหน่งศูนย์ตายบน ของลูกสูบในจังหวะอัด
โดยอาศัยการตรวจจับสัญญาณ ของเพลาข้อเหวี่ยงส่งให้กล่อง ECM
เพื่อใช้ค่านี้คำนวณจังหวะการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

ECT (ENGINE COOLANT TEMPERATURE)
เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
ติดตั้งบริเวณด้านล่างของเสื้อวาล์วน้ำ
เซ็นเซอร์นี้ทำหน้าที่ตรวจจับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
อุณหภูมิของน้ำมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทาน และแรงดันของสัญญาณเซอร์
กล่อง ECM จะใช้ค่าสัญณาณของเซ็นเซอร์นี้
คำนวณค่าการทำงานของวาล์วควบคุมปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
SPV,จังหวะการฉีด, ปริมาณการฉีดหลัก, ตลอดจนการทำงานของวาล์วไฟฟ้าควบคุมสูญญากาศของระบบ EGR หรือ VSV

FT ( FUEL TEMPERATURE)
เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง
ติดตั้งบริเวณบนปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
ทำหน้าที่ตรวจจับอุุณหภูมิของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ค่าความต้านทานและแรงดันไฟฟ้าของสัญญาณเซ็นเซอร์
เปลี่ยนแปลง กล่อง ECM จะนำค่าของสัญญาณเซ็นเซอร์นี้ มาคำนวณปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง แบบนำร่อง (PILOT INJECTION)

CMP (PUMP CAM POSITION) เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
ติดตั้งที่ด้านบนของปั๊มหัวฉีด
ทำหน้าที่่ตรวจจับรอบการหมุนของเพลา ภายในปั๊มหัวฉีด
ส่งเป็นแรงดันไฟฟ้าของเซ็นเซอร์ให้กับกล่อง ECM

VSS (VEHICLE SPEED SENSOR) เซ็นเซอร์ความเร็วรถ
ติดตั้งบริเวณด้านท้ายของเสื้อเกียร์ ไกล้ข้อต่อเพลาขับด้านเอาท์พุท
ทำหน้าที่ตรวจจับรอบหมุนเพลาด้านเอาท์พุท ของเกียร์
และส่งสัญญาณให้กล่อง ECM เพื่อใช้ค่านี้คำนวณความเร็ว
และส่งให้กับกล่องควบคุมเกียร์ (TCM)เพื่อควบคุมเกียร์
ให้ทำงานสอดคล้องกับรอบเครื่องยนต์

EGR SENSOR
EGR VACUM SENSOR
ติดตั้งอยู่ระหว่างวาล์วสวิตช์สูญญากาศตัวที่ 1 และวาล์ว EGR ตัวที่ 1
เซ็นเซอร์สูญญากาศของ EGR
ทำหน้าที่ตรวจจับ แรงดันของอากาศภายในท่อสูญญากาศของระบบ EGR ตัวที่ 1
และเมื่อค่าแรงดันของสูญญากาศเปลี่ยนแปลงก็ทำให้ค่าแรงดันของสัญญาณเซ็นเซอร์
ก็จะเปลี่ยนแปลง ส่งข้อมูลไปที่กล่อง ECM ให้คำนวณ
เพื่อให้เป็นสัญญาณควบคุมปริมาณของสูญญากาศ EGR ตัวที่ 1 เพื่อควบคุมปริมาณไนโตรเจนออกไซด์

P ROM
ติดตั้งบริเวณด้านข้างของปั๊มหัวฉีด
เก็บข้อมูลมาตรฐานการปรับปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง เทียบค่ามาตรฐาน ที่กำหนดไว้เฉพาะของปั๊มเชื้อเพลิงแต่ละรุ่น ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลกับกล่อง ECM เพื่อควบคุมการฉีดน้ำมัน

1 comment:

  1. ไฟเครื่องโชว์แก้ไขไงได้บ้างคับ

    ReplyDelete