โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 9, 2015

การใช้ Prefix 2

เราใช้ Prefix เพื่อเติมคำศัพท์บางคำ ซึ่งทำให้ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม แยกเป็น 3 ชนิด
1. เติมแล้วทำให้ความหมายเดิมเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม
2. เติมแล้วทำให้ความหมายเดิมเปลี่ยน (ต้องจำเป็นคำ ๆ)
3. เติมแล้วทำให้คำนั้นเปลี่ยนเป็นคำกริยา


En- ทำให้เป็นเช่นนั้น, ทำให้กลายเป็น
(ใช้เติมคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะทั่วไป)
  Force   อำนาจ   Enforce   อำนาจ
  Circle   วงกลม   Encircle   วงกลม
  Large   ใหญ่   Enlarge   ใหญ่
  Dear   ที่รัก   Endear   ที่รัก
  Danger   อันตราย   Endanger   อันตราย
  Slave   ทาส   Enslave   ทาส
  Noble   สูงศักดิ์   Ennoble   สูงศักดิ์


Em- ทำให้เป็นเช่นนั้น, ทำให้กลายเป็น
(ใช้เติมคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ b, m, และ p เท่านั้น)
  Body   ร่างกาย   Embody   ทำให้เป็นรูปร่าง
  Bitter   ขม, ขมขื่น   Embitter   ทำให้ขมขื่น
  Power   อำนาจ   Empower   ทำให้มีอำนาจ
  Purple   สีม่วง   Empurple   ทำให้เป็นสีม่วง


No comments:

Post a Comment