โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 9, 2015

การใช้ should

Should เป็นอดีตของ Shall แต่สามารถนำมาใช้ ในความหมาย อดีต, ปัจจุบัน และอนาคต
โครงสร้างประโยค และความหมาย
1. should + V1 = ควรทำ (ใช้กับปัจจุบัน และอนาคต)
2. should + not + V1 = ไม่ควรทำ (ใช้กับปัจจุบัน และอนาคต)

3. should + have + V3 = ควรทำ (แต่ไม่ได้ทำ ในอดีตที่ผ่านมา)
4. should + not + have + V3 = ไม่ควรทำ (แต่ก็ทำ ในอดีตที่ผ่านมา)

5. should + Subject +V1 = โครงสร้างประโยคคำถาม

หมายเหตุ 1 should + not = shouldn't
หมายเหตุ 2 โครงสร้าง จากข้อ 1 ถึง 5 สามารถใช้ได้กับทั้งเอกพจน์ และพหูพจน์


1. should + V1 = ควรทำ (ใช้กับปัจจุบัน และอนาคต)

- You should read a book.
คุณควรจะอ่านหนังสือ

- You should study harder.
คุณควรศึกษาหนักขึ้น

- We should use polite words.
เราควรจะใช้คำที่สุภาพ

- You should act more calmly.
คุณควรใจเย็นมากกว่านี้

- You should give up smoking.
คุณควรเลิกสูบบุหรี่

- Everyone should donate 5% of their earnings to charity.
ทุกคนควรบริจาคเงิน 5% ของรายได้ให้กับองค์กรการกุศล

- Everyone in America should have a gun.
ทุกคนในอเมริกาควรมีปืน
หมายเหตุ should have a gun ประโยคนี้ have = ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ช่องที่ 1


2. should + not + V1 = ไม่ควรทำ (ใช้กับปัจจุบัน และอนาคต)
- You shouldn't be here.
คุณไม่ควรอยู่ที่นี่

- You shouldn't trust her.
คุณไม่ควรไว้ใจเธอ

- Everyone in America shouldn't have a gun.
ทุกคนในอเมริกาไม่ควรมีปืน

- You shouldn't listen to gossip. It's often not true.
คุณไม่ควรฟังการนินทา มันมักจะไม่เป็นความจริง

- You shouldn't let children play with the kitchen knife.
คุณไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นมีดทำครัว

- You shouldn't talk to a bus driver while he's driving.
คุณไม่ควรคุยกับคนขับรถขณะขับรถ

- Tom told Linda that she shouldn't walk alone after dark.
ทอมบอกลินดาว่าเธอไม่ควรเดินคนเดียวหลังจากที่มืด

- You shouldn't tell him anything about your girlfriend.
คุณไม่ควรบอกเขาเกี่ยวกับแฟนของคุณ

- You shouldn't eat so much fried food. It's not good for your health.
คุณไม่ควรกินอาหารทอดมาก มันไม่ดีต่อสุขภาพของคุณ3. should have + V3 = ควรทำ (แต่ไม่ได้ทำ ในอดีตที่ผ่านมา)
- You should have been at your wedding.
คุณควรจะอยู่ในงานแต่งงานของเพื่อนคุณ

- The book should have been hear, but it wasn't.
หนังสือเล่มนั้น ควรอยู่ที่นี่ แต่มันก็ไม่ได้อยู่

- Actually, it should have been successful long ago.
ความจริงมันควรจะสำเร็จไปนานแล้ว

- You should have been there. The beach was very beautiful.
คุณน่าจะมาที่นั่น ชายหาดสวยมาก

- They should have rented a room in a hotel, maybe a big room.
พวกเขาควรจะเช่าห้องในโรงแรม อาจเป็นห้องใหญ่ ๆสักห้องนึง

- I think you should have seen if there was someone in the room.
ฉันคิดว่าคุณน่าจะเห็น ถ้าหากมีคนอยู่ในห้องนั้น

- You should have left the bag with the clerk when you entered this store.
คุณควรจะได้วางถุงสัมภาระไว้กับพนักงานเมื่อคุณเดินเข้าไปในร้านนี้4. should not have + V3 = ไม่ควรทำ (แต่ก็ทำ ในอดีตที่ผ่านมา)
- Maybe l shouldn't have come .
บางทีฉันไม่น่าจะมาเลย

- I shouldn't have told him.
ฉันไม่ควรจะบอกเขาเลย

- You shouldn't have done it.
คุณไม่ควรทำมันเลย

- I shouldn't have sold my car.
ฉันไม่ควรขายรถยนต์ของฉันไปเลย

- l can see now,that it was probably a mistake. l shouldn't have come.
ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่ามันอาจจะผิดพลาดฉันไม่ควรมาเลย

- The car didn't start. Considering it was 15 years old, this shouldn't have been a surprise.
รถคันนั้นสตาร์ทไม่ติด ไม่น่าแปลกใจ เมื่อพิจารณาดูแล้ว มันเก่าถึง 15 ปีแล้ว5. โครงสร้างประโยคคำถาม
5.1 คำต้นประโยค + should + Subject + V1
5.2 คำต้นประโยค + should + V1
5.3 Should + Subject + V1(ใช้ should ขึ้นต้นประโยค)

5.1 คำต้นประโยค + should + Subject + V1= โครงสร้างประโยคคำถาม
- Why should we recycle?
ทำไมเราจึงควรรีไซเคิล

- Why should we hire you?
ทำไมเราควรจ้างคุณ

- What should I take first?
ฉันควรจะหยิบอะไร ก่อนดี

- What should we do with him?
เราควรจะทำยังไงกับเขาดี

- How much should a comic book cost?
หนังสือการ์ตูนราคาเท่าไหร่

- What characteristics should a good student have?
นักเรียนที่ดีควรมีลักษณะอะไรบ้าง

- Should there be restrictions on smoking in public?
ควรมีข้อ จำกัด เรื่องการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะหรือไม่

- Who should you contact to let them know you are safe?
คุณควรติดต่อใครเพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณปลอดภัย

- How should the government help people who have lost their jobs?
รัฐบาลควรช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ตกงานอย่างไร

- If you see or meet a disabled person, what actions should you take?
หากคุณเห็นหรือพบปะกับคนพิการ คุณควรดำเนินการอย่างไร

- If your parents work outside the home, should you help with the housework inside the home?
ถ้าพ่อแม่ของคุณทำงานนอกบ้าน คุณควรช่วยการทำงานในบ้านหรือไม่5.2 คำต้นประโยค + should + V1= โครงสร้างประโยคคำถาม
- Who should pay for this place?
ใครควรจะจ่ายเงินสำหรับสถานที่แห่งนี้

- What holiday should be abolished?
วันหยุดอะไรที่ควรยกเลิก

- Who should take care of old people?
ใครควรดูแลคนชรา

- What do you think should be changed?
คุณคิดว่าควรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

- Which movie star should live forever?
ดาราหนังคนใด ที่ควรจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป

- Do you think women should be soldiers?
คุณคิดว่าผู้หญิงควรเป็นทหารหรือไม่

- What do you think robots should be used for?
คุณคิดว่าหุ่นยนต์ควรใช้เพื่ออะไร

- Do you think everybody should practice sports?
คุณคิดว่าทุกคนควรฝึกฝนการเล่นกีฬาหรือไม่

- Do you think that all adults should be married?
คุณคิดว่าผู้ใหญ่ทุกคนควรจะแต่งงานหรือไม่

- What are the qualities a good boss should have?
อะไรคือคุณสมบัติที่เจ้านายควรมี

- How many meals a day do you think should be eaten?
คุณคิดว่าควรทานอาหารวันละกี่มื้อ

- Do you think marijuana should be legal or illegal?
คุณคิดว่ากัญชาควรเป็นสิ่งถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมาย

- Did you put something in it that you shouldn't have?
คุณใส่อะไรในนั้น นั่นคือสิ่งคุณไม่ควรกระทำ

- Do you think students should be allowed to smoke at school?
คุณคิดว่านักเรียนควรได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ที่โรงเรียนได้หรือไม่

- Why do you think some people believe Old men should be fat?
ทำไมคุณคิดว่าบางคนเชื่อว่านักร้องโอเปร่าควรจะอ้วน

- What should be done in order to prevent traffic congestion in your city?
ควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองของคุณ

- How long do you think couples should know each other before they get married?
คุณคิดว่าคู่รักควรรู้จักกันนานแค่ไหนก่อนที่จะแต่งงาน

- If you were going to marry someone,but had a family secret they should know before you get married would you tell them?
ถ้าคุณกำลังจะแต่งงานกับใครสักคน แต่มีความลับในครอบครัวที่ควรรู้ก่อนแต่งงานคุณจะบอกพวกเขาหรือไม่

5.3 Should + Subject + V1 (ใช้ should ขึ้นต้นประโยค)
Should I open the window?
- ฉันควรจะเปิดหน้าต่างดีไหม

Should boys and girls be given the same amount of freedom?
ชายและหญิงควรได้รับเสรีภาพเท่ากันหรือไม่

Should children under the age of 10 be allowed to see horror movies?
เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปีจะได้รับอนุญาตให้ดูหนังสยองขวัญได้หรือไม่

Should movies be rated?
ภาพยนตร์ควรได้รับการจัดเรทหรือไม่

- Should children help with the housework?
เด็ก ๆ ควรช่วยในการทำงานบ้านหรือไม่No comments:

Post a Comment