โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, February 15, 2015

ภาษามือ

สัญลักษณ์ความหมายของ ภาษามือ
1 ใจร้อน, อารมณ์ร้อน, โกรธง่าย
ภาษาอังกฤษ : short-tempered, angered easily, hot-hearted(literally)
This sign may begin by pointing to the heart. The sign "very angry"
คำอธิบาย : ท่ามือนี้อาจจะเริ่มต้นที่การชี้ไปยังหัวใจ
2 สร้างความเป็นส่วนตัวรอบด้าน
ภาษาอังกฤษ : privacy set all around, establish personal privacy all around "I want everyone to leave me alone." (such as-"while I work.")
This sign does not have movement towards the palm, because of the added movement around the arc.
But it does keep the palm facing out.
คำอธิบาย : สร้างความเป็นส่วนตัวรอบด้าน เช่น ฉันอยากให้ทุกคนปล่อยฉันไว้ตามลำพัง (เช่น ขณะที่ฉันทำงาน) ท่ามือนี้ไม่มีการเคลื่อไหวที่เพิ่มขึ้นรอบๆ ส่วนโค้งแต่ก็ยังรักษาฝ่ามือให้คงหันออกนอกตัวไว้ตลอด
3 เตียงนอน, ที่นอน
ภาษาอังกฤษ : bed, mattress
คำอธิบาย : เตียงนอน, ที่นอน
4 แบบสะกดนิ้วมือ : ช.ช้าง
ภาษาอังกฤษ : ch "ch-1"
คำอธิบาย : แบบสะกดนิ้วมือไทย ช.ช้าง
5 อย่างหนึ่งอย่างใด
ภาษาอังกฤษ : either/or, choice between two alternatives, one or the other "Which would you rather have?"
คำอธิบาย : อย่างหนึ่งอย่างใด/หรือทางเลือกในระหว่างสองสิ่งที่ให้เลือก, อันใดอันหนึ่ง
6 ทา, ถูผิว
ภาษาอังกฤษ : to rub on skin
คำอธิบาย : ทา, ถูผิว
7 แอบเรียก, กวักมือเรียก
ภาษาอังกฤษ : call someone's attention discretely, beckon to another surreptitiously
คำอธิบาย : การแสดงออกทางสีหน้าแสดงให้เห็นถึงการกระทำอย่างเงียบๆ หรือการสมคบกันกระทำความผิด ท่ามือนี้ทำใกล้มากกับใบหน้าและทำนิดเดียว
8 คัดลอก,สำเนา(ในมิติเดียวกัน)
ภาษาอังกฤษ : duplicate (to the same dimensions), copy exactly
คำอธิบาย : คัดลอก,สำเนา(ในมิติเดียวกัน),ลอกอย่างถูกต้อง,ลอกอย่างไม่ผิดเพี้ยน
9 ใครๆ ก็ขอร้องให้ฉันช่วย
ภาษาอังกฤษ : requested for help from every direction, called upon by many (at once), beckoned from many sources
คำอธิบาย : ใครๆ ก็ขอร้องให้ฉันช่วย, ขอร้องจากทุกทิศทาง (ในเวลาเดียวกัน)
10 รายงานการประชุม
ภาษาอังกฤษ : minutes of meeting,meeting record
คำอธิบาย : รายงานการประชุม, บันทึกการประชุม
11 แคบ
ภาษาอังกฤษ : narrow,small space,restricted space
คำอธิบาย :แคบ,ที่แคบ,ที่ที่จำกัด
12 กิน(อาหารเหล่านั้น)ไม่ได้
ภาษาอังกฤษ : Cannot eat (that food)
"I can't eat that food because it's so spicy!"
The inability to eat the food may be due to medical, religious or other restrictions,
or because one is unaccustomed to it.
คำอธิบาย : เช่น "ผมกินอาหารนี้ไม่ได้เพราะมันเผ็ดมาก"
ความที่ไม่สามารถกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งได้อาจจะเป็นเพราะ
เรื่องยา, ศาสนา หรือข้อหวงห้ามอื่นๆ หรือเพราะว่าคนอื่นๆ หนึ่งไม่
คุ้นเคยกับการกินอาหารนั้นๆ
13 กว้าง, ที่กว้างขวาง, บริเวณที่ขยายกว้างออกไป
ภาษาอังกฤษ : wide, open space, expansive area
The handshape here is structurally a spread
flat hand, which looks like a "five" hand but
is structurally different and refers to large size
and spatial extent not plurality.
คำอธิบาย : กว้าง, ที่กว้างขวาง, บริเวณที่ขยายกว้างออก
รูปท่ามือในที่นี้เป็นโครงสร้างของมือที่กางแบนออก
ซึ้งดูเหมือนเป็นรูปแบบมือที่กางออกทั้ง "ห้านิ้ว"
แต่เป็นโครงสร้างที่แตกต่างและหมายถึงขนาดใหญ่
และที่ว่างที่ขยายออกไป ไม่ใช่การทำพหูพจน์
14 เย็นลง
ภาษาอังกฤษ : heat fades away, cool down(by inference)
คำอธิบาย : ความร้อนลดลงทีละน้อย, เย็นลง(โดยการสรุป)
15 ตามใจ
ภาษาอังกฤษ : whatever, whichever, anything will do, either is acceptable
คำอธิบาย : ตามใจ, อันไหนก็ได้, อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
ท่ามือในหน้านี้ใช้การเคลื่อนไหวสลับ สังเกตุด้วยว่าในภาษาอังกฤษและภาษาพูดอื่นๆ เรา "ชั่งน้ำหนัก" สิ่งที่ให้เลือก ภาษามือไทยก็ได้ใช้คำเปรียบในทำนองเดียวกัน
16 แบบสะกดนิ้วมือ : ฉ.ฉิ่ง
ภาษาอังกฤษ : ch "c+h"
คำอธิบาย : แบบสะกดนิ้วมือไทย ฉ.ฉิ่ง
17 แบบสะกดนิ้วมือ : จ.จาน
ภาษาอังกฤษ : j
คำอธิบาย : แบบสะกดนิ้วมือไทย จ.จาน
18 แบบสะกดนิ้วมือ : ง.งู
ภาษาอังกฤษ : ng "n+g"
คำอธิบาย : แบบสะกดนิ้วมือไทย ง.งู
19 แบบสะกดนิ้วมือ : ฆ.ระฆัง
20 แข็งแรง
ภาษาอังกฤษ : strong, muscular
คำอธิบาย : แข็งแรง, มีกำลัง, กำยำ, ล่ำสัน, กล้ามเป็นมัดๆ
21 ลมร้อน
ภาษาอังกฤษ : wind (hot & sticky)
คำอธิบาย : ลมร้อน (ร้อนและเหนียวตัว)
22 ขนาดใหญ่, ขนาด
ภาษาอังกฤษ: large size, size
คำอธิบาย: ขนาดใหญ่, ขนาด
23 ขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษ : small size
คำอธิบาย : ขนาดเล็ก
24 ผึ้ง
ภาษาอังกฤษ: bee
คำอธิบาย: ผึ้ง
25 แบบสะกดนิ้วมือ : ค.ควาย
ภาษาอังกฤษ : kh "k-2"
คำอธิบาย : แบบสะกดนิ้วมือไทย ค.ควาย
26 แบบสะกดนิ้วมือ : ข.ไข่
ภาษาอังกฤษ : kh "k-1"
คำอธิบาย : แบบสะกดนิ้วมือไทย ข.ไข่
27 แบบสะกดนิ้วมือ : ก.ไก่
ภาษาอังกฤษ : k
คำอธิบาย : แบบสะกดนิ้วมือไทย ก. ไก่
28 กวักมือเรียกให้มาหาทันที
ภาษาอังกฤษ: beckon to come immediately, call (someone) to come directly (to me), come here now
คำอธิบาย: กวักมือเรียกให้มาหาทันที, เรียกคนอื่นให้ตรงมาหา(ผู้ทำท่า), มาที่นี่เดี๋ยวนี้
เช่น "มาหาฉันที่นี่หน่อยซิ"
ท่ามือนี้พูดกับคนที่อยู่ใกล้ เปรียบเทียบความแตกต่างของทิศทางของการใช้สายตาในท่ามือนี้และท่ามือข้างบน
29 กวักมือ, พยักหน้าเรียก
ภาษาอังกฤษ: 1.come, summon 2.arrice
คำอธิบาย: 1.กวักมือ, พยักหน้าเรียก 2.มาถึง
เช่น 1."มาที่นี้" หรือ "มานี่" 2."เดี๋ยวนี้เธออยู่ที่นี่"
ข้อมือโค้งงอเข้าหาด้านฝ่ามือในขณะที่แขน เคลื่อนไหว โปรดสังเกตศีรษะที่เอียง
30 กวักมือเรียก
ภาษาอังกฤษ : beckon, call (e.g.-to come here)
คำอธิบาย : กวักมือเรียก, พยักหน้าเรียก, เรียกมาที่นี้
เช่น "มาที่นี้"
โปรดสังเกตศีรษะที่ก้มและนัยตาที่มองไปยังบุคคลที่กำลังถูกเรียก
31 กลัว
ภาษาอังกฤษ: scared, frightened
this sign differs from the preceding signs for "cold" in the facial expression.
คำอธิบาย: กลัว, หวาดกลัว
ท่ามือนี้ต่างจากท่ามือที่มีมาก่อนในความหมาย "หนาว" ในส่วนของการแสดงความรู้สึกทางสีหน้า
32 กรุงเทพมหานคร
ภาษาอังกฤษ: Bangkok(Krungthep): capital city of Thailand
คำอธิบาย: กรุงเทพฯ - เมืองหลวงของประเทศไทย


ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
เว็บไซต์ : www.tddf.or.thภาษามือสากล ที่คนทั่วไปเข้าใจกัน, ภาษามือ ความรู้สึก, ภาษามือ คือ, เรียนภาษามือฟรี, เรียนภาษามือ ออนไลน์, ภาษามือ รัก, ภาษามือไทย

No comments:

Post a Comment