โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, March 28, 2015

ระบบการจ่ายเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล (4)

ปั๊มติ๊ก, ปั๊มแย็ก, ปั๊มเอซี คืออะไร
ปั๊มแย็ก ในรถนิสสัน บิ๊กเอ็มภาพแสดงตำแหน่ง ปั๊มเอซีรถไถฟอร์ด
ปั๊มเอซีรถไถฟอร์ด เมื่อถอดออกมาจากรถ


ปั๊มติ๊ก, ปั๊มแย็ก, ปั๊มเอซี ทั้ง 3 ตัวนี้จัดอยู่ในประเภท ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันต่ำ
  ซึ่งปั๊มทั้ง 3 แบบล้วนทำหน้าที่เป็นด่านแรกให้กับปั๊มหัวฉีด โดยการดูดน้ำมันจากถังไปเก็บไว้ในกรองเชื้อเพลิง รอปั๊มแรงดันสูงดูดมาใช้ต่อไป
แยกการทำงานเบื้องต้นดังนี้
- ปั๊มติ๊ก
ใช้ไฟฟ้า ทำหน้าที่ดูดน้ำมันจากถังเชื้อเพลิง เข้าสู่กรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรอให้ปั๊มน้ำมันแรงดันสูงมาดูดใข้งานต่อไป
หมายเหตุ ปั๊มติ๊กจะมี 2 แบบ
1. ติดตั้งภายในถังเชื้อเพลิง หรืออาจเรียกว่าปั๊มจุ่ม น้ำมันในถังจะช่วยระบายความร้อนให้กับปั๊ม
2. ติดตั้งภายนอกถังเชื้อเพลิง ตัวถังของปั๊มแบบนี้จะเป็นโลหะ เพื่อระบายความร้อน

- ปั๊มแย็ก
ใข้มือกด ทำหน้าที่ดูดน้ำมันจากถังเชื้อเพลิง เข้าสู่กรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรอให้ปั๊มน้ำมันแรงดันสูงมาดูดใข้งานต่อไป
หมายเหตุ ใช้เฉพาะเวลาไล่ลม เช่นเมื่อมีการเปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงใหม่


- ปั๊มเอซี ใข้กลไก ทำหน้าที่ดูดน้ำมันจากถังเชื้อเพลิง เข้าสู่กรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรอให้ปั๊มน้ำมันแรงดันสูงมาดูดใข้งานต่อไป
หมายเหตุ ปั๊มเอซีจะทำงานตลอดเวลาเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน ในรถไถฟอร์ด ปั๊มเอซีจะติดตั้งแนบกับปั๊มหัวฉีด

หมายเหตุ
ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง ก็คือปั๊มหัวฉีด
ซึ่งลำดับการฉีดน้ำมันของปั๊มหัวฉีดแรงดันสูง ในรถไถฟอร์ด คือสูบที่ 1--> 3 --> 4 --> 2


เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเล็กที่ไม่ได้ใช้ปั๊มทั้ง 3 แบบ เพราะถังน้ำมันอยู่สูงกว่ากรองน้ำมันเชื้อเพลิง

No comments:

Post a Comment