โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

การใช้ "I" (ไอ) ในประโยค

การใช้ I am... , การใช้ I was..., การใช้ I were...และอื่น ๆ

"I" ออกเสียงว่า "ไอ ,อาย" มีความหมายถึง สรรพนาม ที่่ใช้แทนตัวผู้พูดมีหลายความหมาย เช่น
ฉัน, ผม, กระผม, ข้า, ข้าพเจ้า, กู, ดิฉันฯล
สังเกตุว่า มีความหมายทั้งสุภาพ และไม่สุภาพ ขึ้นอยู่กับน้ำเสียงของผู้พูด และคำอื่นที่ใช้ประกอบในประโยค

หมายเหตุ

I hope he notices me.
ฉันหวังว่าเขาคงสังเกตุเห็นฉัน
I = ฉัน (ประธานของประโยค)
me = ฉัน (กรรมของประโยค)



- I am + ชื่อ
มีความหมายว่า ฉันคือ..., ฉันชื่อ....
ตัวอย่างประโยค
- I am Nick. ฉันคือนิค
- I am John. ฉันคือจอห์น
- I am Linda. ฉันคือลินดา
- I am Perter ฉันคือปีเตอร์
- I am Robert ฉันคือโรเบิร์ต

I am + a + นามอาชีพ
ตัวอย่างประโยค
มีความหมายว่า ฉันคือ..., ฉันเป็น....
- I am a student. ฉันเป็นนักเรียน
- I am a teacher. ฉันเป็นครู
- I am a police. ฉันเป็นตำรวจ
- I am a boy. ฉันเป็นเด็กผู้ชาย
- I am a girl. ฉันเป็นเด็กผูหญิง

การใช้ I am good at...
- I am good at + คำนาม
หรือ
- I am good at + กริยาช่อง 1 + ing
ฉันเก่ง.. / ฉันถนัด.. / ฉันมีฝีมือ.. / ฉันช่ำนาญ ...
ตัวอย่างประโยค
- I am good at football. ฉันถนัดเรื่องฟุตบอล
- I am good at tennis. ฉันถนัดเรื่องเทนนิส
- I am good at handball. ฉันถนัดเรื่องแฮนด์บอล
- I am good at + คำนาม
- I am good at math. ฉันถนัดเรื่องคณิตศาสตร์
- I am good at sports. ฉันเก่งในการเล่นกีฬา
- I am good at chess. ฉันถนัดในการเล่นหมากรุก
- I am good at baseball. ฉันถนัดเรื่องเบสบอล

เมื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธ ให้เติม "not" ไว้ด้านหลัง I am
ก็จะได้เป็น I am not
- I am not good at football. ฉันไม่ถนัดเรื่องฟุตบอล
- I am not good at tennis. ฉันไม่ถนัดเรื่องเทนนิส
- I am not good at handball. ฉันไม่ถนัดเรื่องแฮนด์บอล
- I am not good at math. ฉันไม่ถนัดเรื่องคณิตศาสตร์
- I am not good at sports. ฉันไม่ถนัดเรื่องกีฬา
- I am not good at chess. ฉันไมถนัดการเล่นหมากรุก
- I am not good at baseball. ฉันไม่ถนัดเรื่องเบสบอล

- I am good at + กริยาช่อง 1 + ing
ตัวอย่างประโยค
- I am good at cooking. ฉันถนัดเรื่องการทำอาหาร
- I am good at dancing.ฉันถนัดในการเต้น
- I am good at drawing. ฉันถนัดในการวาดภาพ
- I am good at driving. ฉันถนัดในการขับรถ
- I am good at reading. ฉันถนัดในการอ่านหนังสือ
- I am good at remembering. ฉันถนัดในการจดจำ
- I am good at swimming. ฉันถนัดในการว่ายน้ำ
- I am good at typing. ฉันถนัดในการพิมพ์
- I am good at singing. ฉันถนัดการร้องเพลง
- I am skilled at fixing computers. ฉันมีทักษะในการซ่อมคอมพิวเตอร์

- การใช้ I was...
ใช้บอกสิ่งที่ผู้พูดได้เคยกระทำ...(มีความหมายเป็นอดีตที่ผ่านมา)
ตัวอย่างประโยค
- I was born 1997.
ฉันเกิดในปี 1997

- I told you I was fine.
ฉันบอกคุณว่า ฉันสบายดี

- I told him I was fine.
ฉันบอกเขาว่า ฉันสบายดี

- I wish I was with you.
ฉันหวังว่าฉันจะอยู่กับคุณ

- Maybe I was wrong.
บางทีฉันอาจผิดก็ได้

- I told you I was busy.
ฉันบอกว่าฉันไม่ว่าง

- I felt like I was dead.
ฉันรู้สึกเหมือนฉันตายแล้ว

- I guess I was mistaken.
ฉันคิดว่าฉันเข้าใจผิด

- He told me I was cute.
เขาบอกว่าฉันน่ารัก

- He thought I was stupid.
เขาคิดว่าฉันโง่

- He died when I was a kid.
เขาเสียชีวิตเมื่อฉันยังเป็นเด็ก

- He thought that I was a doctor.
เขาคิดว่าฉันเป็นหมอ

- I noticed I was being observed.
ฉันสังเกตเห็นว่า ฉันกำลังถูกจับตามอง

- He thought that I was your mother
เขาคิดว่าฉันเป็นคุณแม่ของคุณ


- การใช้ I were...
I were + นาม (คน, สัตว์, สิ่งของ แล้วแต่จะจินตนาการ)
ใช้ในประโยคที่่ไม่เป็นจริง (ประโยคสมมุติ)
If I were.... ถ้าฉันเป็นเธอ...
ตัวอย่างประโยค
- If I were you I'd give him a hand.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะช่วยเขา

- If I were you, I would apply for the job.
ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะสมัครงาน

- If I were you, I wouldn't do this.
ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะไม่ทำอย่างนี้

- If I were you, I wouldn't worry.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็ไม่ต้องกังวล

- If I were you, I'd study harder.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะเรียนให้หนักขึ้น

- If I were you, I'd paint it blue.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะวาดทาสีเงิน

- If I were you, I would trust her.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไว้ใจหล่อน

- If I were you, I'd go talk to John.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไปพูดคุยกับจอห์น

- If I were you, I wouldn't eat that.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไม่กิน

- If I were young, I would go abroad.
ถ้าฉันยังเด็ก ฉันจะไปต่างประเทศ

- If I were you, I'd go home right away.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็จะกลับบ้านทันที

- If I were you, I wouldn't talk to him.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไม่พูดคุยกับเขา

- If I were you, I'd follow Tom's advice.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะทำตามคำแนะนำของจอห์น

- If I were you, I would go home at once.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็จะกลับบ้านทันที

- If I were you, I would follow his advice.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะทำตามคำแนะนำของเขา

- If I were you, I wouldn't live with him.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไม่อยู่กับเขา

- If I were younger, I would go abroad to study.
ถ้าฉันเป็นเด็กฉันจะไปต่างประเทศเพื่อศึกษา

- If I were you, I'd buy it. "But you aren't me!"
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะซื้อมัน "แต่คุณไม่ใช่ฉันนะ!"

- If I were you, I would not have said such nonsense.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไม่พูดเรื่องไร้สาระดังกล่าว

- If I were you, I wouldn't go there by myself.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไม่ไปที่นั่นด้วยตัวเอง

- If I were you, I'd put the money in a bank.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะเอาเงินเข้าธนาคาร























เรื่องที่เกี่ยวข้อง



การใช้ "I" (ไอ) ในประโยค
การใช้ Verb to be
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ should
การใช้ must
การใช้ will
การใช้ would
การใช้ just

การใช้ Being
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
การใช้ going to
การใช้ Always





















































































การใช้ I am... , การใช้ I was..., การใช้ I were...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น