โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, April 25, 2015

วงจรสวิตช์ - เซ็นเซอร์ น้ำมันเครื่อง

อุปกรณ์ ที่เห็นในภาพมีชื่อเรียกกันหลายชื่อ เช่น
- เซ็นเซอร์น้ำมันเครื่อง
- เซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมันเครื่อง
- สวิตช์น้ำมันเครื่อง
ซึ่งอุปกรณ์ทั้งสองตัวนี้ ทำหน้าที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องว่า แรงดันของน้ำมันเครื่องนั้นสูงพอที่จะดันให้น้ำมันเครื่อง ใหลเขาสู่กลไก หรือฟันเฟืองต่าง ๆ ให้ทำงานได้หรือไม่แสดงตำแหน่งขั้วเสียบสายสัญญาณ ของเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมันเครื่อง แสดงตำแหน่ง รูรับแรงดันน้ำมันเครื่อง ของเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมันเครื่อง


คำค้นหา
เซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมันเครื่อง

No comments:

Post a Comment