โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

ยศทหารเรือ


ยศทหารเรือ
Royal Thai Navy Ranks

ยศทหารภาษาไทยตัวย่อยศทหารภาษาอังกฤษตัวย่อ
จอมพลเรือ-Admiral of the Fleet-
พลเรือเอกพล.ร.อ.AdmiralAdm.
พลเรือโทพล.ร.ท.Vice AdmiralVAdm.
พลเรือตรีพล.ร.ต.Rear AdmiralRAdm.
นาวาเอกน.อ.(ชื่อ)ร.น.CaptainCapt.
นาวาโทน.ท.(ชื่อ)ร.น.CommanderCdr.
นาวาตรีน.ต.(ชื่อ)ร.น.Lieutenant CommanderLCdr.
เรือเอกร.อ.(ชื่อ)ร.น.LieutenantLt.
เรือโทร.ท.(ชื่อ)ร.น.Lieutenant Junior GradeLt.JG.
เรือตรีร.ต.(ชื่อ)ร.น.Sub LieutenantSubLt.
พันจ่าเอกพ.จ.อ.Chief Petty Officer First ClassCPO1
พันจ่าโทพ.จ.ท.Chief Petty Officer Second ClassCPO2
พันจ่าตรีพ.จ.ต.Chief Petty Officer Third ClassCPO3
จ่าเอกจ.อ.Petty Officer First ClassPO1
จ่าโทจ.ท.Petty Officer Second ClassPO2
จ่าตรีจ.ต.Petty Officer Third ClassPO3
พลทหารพลฯSeaman-
นักเรียนทหารเรือนนร.Naval Cadet-
นักเรียนจ่าทหารเรือ-Naval Rating Student-
ที่มา: กองบัญชาการกองทัพไทย
http://web.schq.mi.th/~mid/rank.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น