โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, April 27, 2015

ยศทหารบก


ยศทหารบก
Royal Thai Army Ranks

ที่มา: กองบัญชาการกองทัพไทย
http://web.schq.mi.th/~mid/rank.htm
ยศทหารภาษาไทยตัวย่อยศทหารภาษาอังกฤษตัวย่อ
จอมพล-Field Marshal-
พลเอกพล.อ.GeneralGen.
พลโทพล.ท.Lieutenant GeneralLt.Gen.
พลตรีพล.ต.Major GeneralMaj.Gen.
พันเอกพ.อ.ColonelCol.
พันโทพ.ท.Lieutenant ColonelLt.Col.
พันตรีพ.ต.MajorMaj.
ร้อยเอกร.อ.CaptainCapt.
ร้อยโทร.ท.LieutenantLt.
ร้อยตรีร.ต.Sub LieutenantSubLt.
จ่าสิบเอกจ.ส.อ.Sergeant Major First ClassSM1
จ่าสิบโทจ.ส.ท.Sergeant Major Second ClassSM2
จ่าสิบตรีจ.ส.ต.Sergeant Major Third ClassSM3
สิบเอกส.อ.SergeantSgt.
สิบโทส.ท.CorporalCpl.
สิบตรีส.ต.Private First ClassPfc.
พลทหารพลฯPrivatePvt.
น้กเรียนนายร้อยนนร.Army Cadet-
นักเรียนนายสิบ-Army Non-Commissioned Officer Student-No comments:

Post a Comment