โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 9, 2016

Arduino(พร้อมอุปกรณ์ทดลองพื้นฐาน)


อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลพื้นฐาน สำหรับการเขียนโปรแกรม Arduino


7 segment x 1 (1 digit) ตัวเลขดิจิตอลแสดงผลหนึ่งหลัก
7 segment x 1 (4 digit) ตัวเลขดิจิตอลแสดงผลสี่หลัก
74HC595N x 1 (Shift Register) 74HC595N ไอซีลอจิก ทำหน้าที่เป็นวงจรเลื่อนบิตขนาด 8 บิต (8-bit Shift Register)
Battery 9 V ถ่านเก้าโวล์ท
Breadboard  Midsize x 1 บอร์ดเสียบทดลอง
Buzzer x 2 บัซเซอร์ทำหน้าที่กำเนิดเสียง
Infrared LED x 1 หลอดแอลอีดีอินฟราเรด
Jumper wire สายจั๊มวงจร
LCD 16x2            1 จอแอลซีดีแสดงผลสองแถว
LDR (Light sensor) x 3  แอลดีอาร์ เซ็นเซอร์แสง
LED matrix 8x8    x 1 หลอดแอลอีดีแมตทริกซ์
LED x 15 หลอดแอลอีดี 15 ดวง
LM35 (Temp sensor) x 1  เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
Potentiometer x 1 วอลุ่มหมุนปรับค่าได้
Remote   x 1 รีโมตคอนโทรล
Resistor (220 ,1k , 10k)  x 15 ตัวต้านทาน 220 ,1k , 10k อย่างละ 15
Servo motor x 1 เซอร์โวมอเตอร์
Step motor + Driver Board x 1 สเต็ปมอเตอร์
Switch x 4 + cap x 4 สวิทช์
Vibration switch HDX x 2 สวิทช์สั่น
VS1838B (IR sensor) x 1 หัวเซนเซอร์ภาครับสัญญาณรีโมท
Jack 9 V แจ๊คเสียบถ่านเก้าโวล์ท

No comments:

Post a Comment