โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 30, 2016

D-MAX Camshaft Position (CMP) Sensor

สัญญาณเพลาลูกเบี้ยว อีซูซุดีแม็ก
เซ็นเซอร์สัญญาณเพลาลูกเบี้ยวนี้ เป็นอีกหนึ่งเซ็นเซอร์ ที่ทำหน้าที่เสมือนผู้ให้จังหวะการเต้นของหัวใจเครื่องยนต์ โดยทำงานสอดคล้องกับ เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง ที่ช่วยกันส่งสัญญาณให้กล่องสมองกล ( ECM / ECU) รับรู้ตำแหน่งและช่วงเวลาการปิด-เปิดของวาล์วแต่ละสูบ เพื่อนำสัญญาณไปประมวลผลประกอบ กับสัญญาณอื่น ๆ ใช้ในการสั่งหัวฉีดให้ทำงานป้อนเชิ้อเพลิงเข้าเครื่องยนต์ต่อไป
1. เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวด้านหน้าเครื่องยนต์
1. เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวด้านหน้าเครื่องยนต์
2. เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น

เซ็นเซอร์จะตรวจจับการหมุน ของฟันที่่ยื่นที่ยื่นมาทั้งหมด 5 ฟัน
โดยแบ่งช่องอ้างอิง ไว้ทั้งหมด 4 ส่วนเท่า ๆกัน
ห่างกันส่วนละ 90 องศา และช่วงห่างส่วนอ้างอิงที่ 1 (15องศา)
ที่อยู่บนหน้าแปลนเฟืองโซ่เพลาลูกเบี้ยว
สัญญาณที่ส่งให้กล่องควบคุม ECM จะถูกส่งให้เป็นจังหวะสูบที่ 1 อัดสุด(DTC)
เฟืองแสดงองศาการบอกตำแหน่งสัญญาณเพลาลูกเบี้ยว
ตำแหน่งขั้วสัญญาณไฟ เพลาลูกเบี้ยวด้านหน้าเครื่องยนต์
1. เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว(CMP)
2. เฟืองโซ่
3. ทิศทางการหมุน


หมายเหตุ : เซ็นเซอร์สัญญาณเพลาข้อเหวี่ยง และเซ็นเซอร์สัญญาณเพลาลูกเบี้ยว
สามารถเปลี่ยนแทนกันได้ เพราะเซ็นเซอร์ทั้งสองตัว ค่าสัญญาณไฟฟ้า เท่ากัน


ลิ้งค์น่าสนใจ
สัญญาณข้อเหวี่ยง อีซูซุดีแม็ก


คำค้นหา
สัญญาณแคมชาร์ปเซ็นเซอร์ อีซูซุดีแม็ก,Camshaft Position Sensor ISUZU D-MAX

No comments:

Post a Comment