โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, April 7, 2016

TOYOTA FORTUNER PART LHD


A 29 ABS Deceleration Sensor
B 9 Back Door Lock Assembly
B 10 Blower Motor (Rear)
B 11 Blower Resistor (Rear)
B 12 Blower SW (Rear)
C 16 Center Stop Lamp
D 4 Door Courtesy SW (Driver's Side)
D 5 Door Courtesy SW (Front Passenger's Side)
D 6 Door Courtesy SW (Rear LH)
D 7 Door Courtesy SW (Rear RH)
D 8 Door Lock Assembly (Driver's Side)
D 9 Door Lock Assembly (Front Passenger's Side)
D 10 Door Lock Assembly (Rear LH)
D 11 Door Lock Assembly (Rear RH)
F 11 Front Seat Inner Belt Assembly (Driver's Side)
F 12 Front Seat Inner Belt Assembly (Front Passenger's Side)
F 13 Fuel Sender Gage
F 14 Fuel Suction Pump and Gage Assembly
J 36 Junction Connector
J 37 Junction Connector
L 2 License Plate Lamp
M 2 Map Lamp
O 2 Outer Rear View Mirror (LH)
O 3 Outer Rear View Mirror (RH)
O 4 Outer Rear View Mirror (LH)
O 5 Outer Rear View Mirror (RH)P 5 Power Outlet Socket (Rear)
P 6 Power Window Master SW
P 7 Power Window Regulator Motor (Front LH)
P 8 Power Window Regulator Motor (Front RH)
P 9 Power Window Regulator Motor (Rear LH)
P 10 Power Window Regulator Motor (Rear RH)
P 11 Power Window SW (Front Passenger's Side)
P 12 Power Window SW (Rear LH)
P 13 Power Window SW (Rear RH)
R 6 Rear Combination Lamp (LH)
R 7 Rear Combination Lamp (LH)
R 8 Rear Combination Lamp (RH)
R 9 Rear Combination Lamp (RH)
R 10 Rear Cooler Relay
R 11 Rear Window Defogger
R 12 Rear Window Defogger
R 13 Rear Wiper Motor
R 14 Room Lamp (Center)
R 15 Room Lamp (Luggage)
S 15 Speaker (Front Door LH)
S 16 Speaker (Front Door RH)
S 17 Speaker (Rear Door LH)
S 18 Speaker (Rear Door RH)
S 19 Speed Sensor (Rear LH)
S 20 Speed Sensor (Rear RH)
T 24 Tweeter (LH)
T 25 Tweeter (RH)คำค้นหา

No comments:

Post a Comment