โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, April 6, 2016

Fortuner Engine Control (2KD-FTV Thailand)

วงจรไฟฟ้ารถยนต์โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ ในประเทศไทย(พวงมาลัยขวา)

วงจรที่เกี่ยวข้อง กับระบบควบคุมเครื่องยนต์มีดังนี้
- A/C Amplifier วงจรเครื่องปรับอากาศ
- Accelerator Position Sensor วงจรคันเร่งไฟฟ้า
- Air Flow Meter วงจรวัดอัตราการใหลของอากาศ
- Alternator วงจรไฟชาร์จเข้าแบตฯล
- Camshaft Position Sensor วงจรไฟฟ้าสัญญาณเพลาราวลิ้น
- Combination Meter วงจรชุดเรือนไมล์ / วงจรไฟฟ้าหน้าปัดรถยนต์
- Crankshaft Position Sensor วงจรไฟฟ้าสัญญาณเพลาข้อเหวี่ยง
- DLC3 วงจรเชื่อมต่อสัญญาณ แบบ OBD2
- EGR Valve Position Sensor วงจรเซ็นเซอร์วาวล์ EGR
- Engine ECU วงจรกล่องควบคุมเครื่องยนต์
- Fuel Injector วงจรควบคุมหัวฉีดคอมมอนเรล
- Fuel Pressure Sensor วงจรเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบคอมมอนเรล
- Fuel Temp Sensor วงจรเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบคอมมอนเรล
- Glow Plug วงจรหัวเผา
- Injector Driver (EDU) วงจรกล่องยกหัวฉีด(ทำหน้าที่แปลงไฟแรงดันต่ำให้มีแรงดันสูง เพื่อขับหัวฉีดระบบคอมมอนเรล เพราะสปริงแข็งมาก)
- Inlet Air Temp Sensor วงจรวัดอุณหภุมิอากาศ
*** ยังพิมพ์ลงไม่หมด รออัพเดทเพิ่มอีกหน่อยครับ
A4 : Air Flow Meter : Black A13 : Alternator : Black A14 : A/C Amplifier : White A22 : Accelerator Position Sensor : Black
C1 : Camshaft Position Sensor : Black C5 : Crankshaft Position Sensor : Black C10 : Combination Meter : White C11 : Combination Meter : White
D3 : DLC3 : White E4 : Engine ECU : Gray E5 : Engine ECU : Gray E6 : Engine ECU : Gray
E7 : Engine ECU : Gray E12 : EGR Valve Position Sensor : Gray F4 : Fuel Injector (No.1) : Brown : 2TR-F F4 : Fuel Injector (No.1) : Gray : 1KD-FTV,2KD-FTV
F5 : Fuel Injector (No.2) : Gray F6 : Fuel Injector (No.3) : Brown : 2TR-F F6 : Fuel Injector (No.3) : Gray : 1KD-FTV, 2KD-FTV F7 : Fuel Injector (No.4) : Gray
F27 : Fuel Pressure Sensor : Black F10 : Fuel Temp. Sensor : Drak Gray G1 : Glow Plug I10 : Inlet Air Temp. Sensor : Gray
I11 : Injector Driver (EDU) : Gray:
From Aug. 2010 Production Except 2KD-FTV Thailand, 2KD-FTV Thailand
I12 : Injector Driver (EDU) : Gray :
From Aug. 2010 Production Except 2KD-FTV Thailand, 2KD-FTV Thailand
I13 : Injector Driver (EDU) : Black : From Aug. 2010 Production Except 2KD-FTV Thailand, 2KD-FTV Thailand J1 : Junction Connector : White
J5 : Junction Connector : Black J6 : Junction Connector : White J7 : Junction Connector : White J11 : Junction Connector : White
J12 : Junction Connector : White J28 : Junction Connector : White J29 : Junction Connector : White J52 : Junction Connector : Black
P16 : Pressure Discharge Valve : Gray S3 : Speed Sensor : Black S14 : Stop Lamp SW : White S8 : Suction Control Valve : Gray
S9 : Swirl Control Valve T2 : Throttle Body Assembly : Black T3 : Throttle Body Assembly : Black T9 : Turbo Pressure Sensor : Black
T10 : Turbocharger Variable Nozzle Motor : Black T11 : Turbocharger Variable Nozzle Sensor : Black T21 : Transponder Key ECU : White T26 : Turbo Motor Driver : White
 
V2 : VSV (EGR Cut Valve) : Brown V6 : VRV (EGR) : Brown W1 : Water Temp. Sensor : Black  

คำค้นหา
Toyota Fortuner Engine Control (2KD-FTV Thailand),Car Charging System

No comments:

Post a Comment