โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, August 14, 2019

เซ็นเซอร์ช่วยจอดรถ TOYOTA Parking Assist-Sensor

ในรถโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ ได้มีการใช้ เซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิก / อัลทราโซนิกส์ วัดระยะะทางขณะถอยรถ
Parking Assist (TOYOTA FOTUNER Parking Assist-Sensor) (From Aug. 2008 Production)TGN51, 61 KUN51, 60, 61
ultrasonic wave [ultrasound] คลื่นเหนือเสียง, คลื่นที่มีความถี่สูงกว่าความถี่คลื่นเสียงสูงสุดที่คนได้ยิน (สูงกว่า 20,000 เฮิรตซ์) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]


คำค้นหา
วงจรช่วยจอดรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์,วัดระยะทางด้วยเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิก ,PARK ASSIST / MONITORING > NO. 1 ULTRASONIC SENSOR

No comments:

Post a Comment