โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, January 30, 2018

ข้อสอบo-net 60 ม.6 ข้อ 1 - 5


ข้อสอบo-net ปีการศึกษา 2560
สอบวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น. (80 ข้อ 100 คะแนน)

1.
1. How is it going?
2. Hot day, isn't it?(อากาศร้อนนะ คุณคิดเหมือนกันไหม)
isn't it = ...ไม่ใช่รึ,..คุณคิดว่าอย่างนี้มั๊ย (ใช้ถามความเห็นว่าคิดเหมือนเราไหม)
3. What about Bangkok?
4. You like this school, don't you?
5. Why do you like hot weather?

2.
1. Actually
2. Excuse me
3. By the way(เอ่อ..แล้วก็ = ใช้ในการเปลี่ยนเรื่องคุย)
4. Sorry to interrupt
5. As far as I'm concerned

3.
1. Nice to meet you. (ยินดีที่ได้รู้จักคุณ )
2. The pleasure is mine.
3. Haven't seen you lately.
4. I'm fine, thank you.
5. It's wonderful to meet you again in Thailand.

4.
1. Do you have a host family yet?
2. Can you teach me to speak English?
3. Have you visited any places in Thailand?
4. Is it your first time in Thailand? (นี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาประเทศไทยใช่ไหม)
5. Was it difficult to get to Thailand?

5.
1. It was nice talking to you.
2. Learning Thai is difficult.
3. Please have a safe journey around the country.
4. I'm sure you will have a lot of assignments at school.
5. I hope you enjoy your stay in Thailand. (ผมหวังว่าคุณจะสนุกกับการอยู่ในประเทศไทย)

แปลเฉลย
Dialog 1
(บทสนทนาที่ 1)
Situation : At a canteen, Surasak is talking to Jane, an exchange student from Canada.
(สถานการณ์ :) ที่โรงอาหาร, สุรศักดิ์กำลังคุยกับเจนซึ่งเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากแคนาดา)

Surasak : Hi, is this seat free ?
(ไฮ, ที่นั่งนี้ว่างไหม)

Jane : Yes, of course. Please have a seat.
(ว่าง, นั่งได้เลย)

Surasak : Thanks. Hot day, isn't it?
(ขอบคุณ วันนี้อากาศร้อน ว่ามั๊ย)

Jane : Oh yes, very hot but nice. I quite like it. It's freezing in Canada where I come from.
By the way, my name is Jane. I'm an exchange student and it's my first day at school.
(ใช่ ร้อนมากแต่ดี ฉันชอบนะ ในแคนาดา ที่บ้านฉันหนาวมาก เอ่อ, ฉันชื่อเจน เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และวันนี้เป็นวันแรกที่ฉันมาโรงเรียน)

Surasak : Nice to meet you. I'm Surasak. I'm a student here. Welcome to school. Is it your first time in Thailand?
(ยินดีที่ได้รู้จักคุณ ผมชื่อสุรศักดิ์ เป็นนักเรียนโรงเรียนนี้ ขอต้อนรับสู่โรงเรียน นี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาประเทศไทยใช่ไหม)

Jane : Yes, it is. I still have a lot to learn here.
(ใช่, นี่เป็นครั้งแรก ฉันยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะ)

Surasak : I see. I hope you enjoy your stay in Thailand.
(ผมเข้าใจ ผมหวังว่าคุณจะสนุกกับการอยู่ในประเทศไทย)

Jane : I hope so too. Thanks.
(ฉันก็หวังเช่นนั้น ขอบคุณ)

1 comment: