โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, January 29, 2018

ข้อสอบo-net 60 ม.6 ข้อ 6 - 10


ข้อสอบo-net ปีการศึกษา 2560
สอบวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น. (80 ข้อ 100 คะแนน)

6.
1. It's nice to see you. Where have you been?
2. Glad to meet you. Would you like to go now?
3. You don't look well. What's the matter? (เฮ้ย, Andy ดูนายเหมือนไม่สบายนะ มีเรื่องอะไรเหรอ)
4. How about you? I'm so sorry you are ill.
5. What have you done? Why do you have a headache?
7.
1. Neither did I.
2. Really? I didn't either.
3. Well, that's quite all right.
4. Yes, of course, I can help you.
5. You shouldn't go to bed so late. (นายไม่ควรนอนดึก)
8.
1. I had to cancel
2. I planned on
3. ·I dreamed about
4. I hurt my fingers
5. I stayed up all night(ฉันไม่ได้นอนทั้งคืน)
9.
1. Take your time.
2. It's bad for your health.(มันทำให้นายเสียสุขภาพ)
3. You need to have a check-up.
4. A new pair of glasses will help.
5. I think computer games can be improved.
10.
1. Certainly, you didn't like it at all.
2. Actually, it's nobody's fault.
3. You'd better stop now. (นายควรหยุดตอนนี้เลย)
4. You shouldn't tell your parents about it.
5. Students should spend their time playing games.


คำแปลเฉลย
Dialog 2
(บทสนทนาที่ 2 )
Situation : Paul sees his friend, Andy, sitting on a bench under a tree.
(สถานการณ์ : Paul เจอเพื่อนของเขาชื่อ Andy กำลังนั่งอยู่ที่ม้านั่งใต้ต้นไม้ )

Paul : Hi, Andy. You don't look well. What's the matter ?
(เฮ้ย, Andy ดูนายเหมือนไม่สบายนะ มีเรื่องอะไรเหรอ )

Andy : I've got a terrible headche. I went to bed very late last night.
(ฉันปวดหัวหนักมาก เมื่อคืนนอนดึกเกินไป )

Paul : You shouldn't go to bed so late.
(นายไม่ควรนอนดึก )

Andy : I should be fine soon. Actually, I stayed up all night playing computer games. I just couldn't stop.
(เดี๋ยวก็หาย จริง ๆ แล้ว ฉันไม่ได้นอนทั้งคืน เพราะอยู่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ ฉันหยุดเล่นไม่ได้ )

Paul : Oh no, Andy. You shouldn't spend too much time staring at the computer screen. It's bad for your health.
(โอ้ ไม่นะ, Andy นายไม่ควรจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นาน ๆ มันทำให้นายเสียสุขภาพ )

Andy : Yeah, I know, It also affects my grades.
(ใช่, ฉันรู้ มันมีผลกระทบกับคะแนนสอบของฉันด้วย )

Paul : You'd better stop now. Don't let the games control you.
(นายควรหยุดตอนนี้เลย อย่าปล่อยให้เกมควบคุมนายสิ )


No comments:

Post a Comment