โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, January 28, 2018

ข้อสอบo-net 60 ม.6 ข้อ 11 - 15


ข้อสอบo-net ปีการศึกษา 2560
สอบวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น. (80 ข้อ 100 คะแนน)
2. Situational Dialogs (Items 11 - 15)
Directions: Read each situation and choose the best alternative.

11. Situation: Jill and Jeff were friends in high school.
They have not seen each other for a few years. Jill greets Jeff saying:__
สถานการณ์ : Jill กับ Jeff เป็นเพื่อนกันในโรงเรียนมัธยม
พวกเขาไม่ได้พบกัน 2 - 3 ปี Jill พูดทักทาย Jeff ว่า : __)

1. Hi Jeff. How do you do?
2. Hello, Jeff. Where are you going?
3. My name's Jill. What do you do?
4. How are you, Jeff? Long time no see. (เป็นไงบ้าง Jeff ไม่ได้พบกันนาน )
5. I don't think we've met. My name's Jill.

12. Situation: A foreign tourist wants to take a bus to Kanchanaburi, so he asks a man for directions to the bus terminal. The man says: __
(Situation : ชาวต่างชาติคนหนึ่งต้องการขึ้นรถโดยสารไปกาญจนบุรี, เขาจึงถามทางไปสถานีรถโดยสารกับชายคนหนึ่ง ชายคนนั้นบอกว่า __)
1. Let's take a taxi to Kanchanaburi.
2. There are many buses going to the bus terminal.
3. You need to go by train because it's faster.
4. It's on your left, just after you pass the next intersection. (มันอยู่ทางซ้ายมือของคุณ หลังจากคุณผ่านสี่แยกข้างหน้า)
5. Kanchanaburi's about 120 kilometers from Bangkok.

13. Situation: Ken is invited to a party at his friend's house, but he can't go. He says:__
(สถานการณ์ : Ken ได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อน แต่เขาไปไม่ได้ เขาบอกว่า __)
1. Well, maybe I can make it.
2. Sorry, I don't mean to keep myself busy.
3. I'd love to but I need to study for my exam. ( ฉันอยากไปนะ แต่ฉันต้องอ่านหนังสือสอบ )
4. I'm very sorry for not showing up at the party.
5. Oh, that's interesting. Talk to you later.

14. Situation: Karen has just bought a sports car and David is admiring it. He says to Karen:__
(สถานการณ์ : Karen เพิ่งซื้อรถสปอร์ตคันใหม่ และ David กำลังสนใจชื่มชมรถสปอร์ต เขาพูดกับ Karen)
1. What a beautiful car! (ช่างสวยเหลือเกิน รถคันนี้!)
2. How much is this car?
3. What a shocking color!
4. Why don't you get another sports car?
5. What kind of sports car do you like?

15. Situation: Ann is travelling abroad for a company meeting. Her father is saying goodbye to her at the airport. He says:__
(สถานการณ์ : Ann กำลังจะเดินทางไปประชุมงานของบริษัทในต่างประเทศ พ่อของเธอกล่าวลา Ann ที่สนามบิน พ่อกล่าวว่า : __)
1. Nice talking to you. When are you returning?
2. My best regards to you. Have a safe flight.
3. Well, I think I might be going somewhere.
4. See you some other time, Ann. Good-bye.
5. Look after yourself. Have a safe trip. (ดูแลตัวเองนะ ขอให้เดินทางปลอดภัย)

No comments:

Post a Comment