โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, May 20, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 17

  ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 - 16.30 น.

17. __,I think that Mr. James' grading was unfair.
__ ,ฉันคิดว่าการให้คะแนนของมิสเตอร์ James นั้นไม่ยุติธรรม

1. Among you and us'
2. Among we and you
3. Between you and I (ระหว่างเธอและฉัน)
4. -Between you and me
5. Between we and you

No comments:

Post a Comment