โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, May 19, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 18

  ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 - 16.30 น.

18. Before this course __, Dr. Mason __ to give us a special lecture.
ก่อนหลักสูตรนี้ __, ดร. เมสัน __ ให้การบรรยายพิเศษแก่เรา

1. ends(จบ) / will be invited(จะได้รับเชิญ)
2. is ending / is being invited
3. will end / is invited
4. will end / will be invited
5. ends / has invited

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete