โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, May 17, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 20

  ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 - 16.30 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 - 16.30 น.

20. Ever since Thai music __ at BB restaurant, it __ crowded every day.
นับตั้งแต่ดนตรีไทย ___ ที่ร้านอาหาร BB, ผู้คนก็เนื่องแน่นทุกวัน

1. has started to be performing / is
2. has started performing / was
3. has started to perform / has been
4. started to be performed (เริ่มมีการแสดง) / has been(Perfect tense เพื่อบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต จนถึงปัจจุบัน)
5. started to perform / is being


No comments:

Post a Comment