โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 21

  ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 - 16.30 น.

21. The supervisor of the shop has warned every operator__ the machine while it is spinning.
(หัวหน้างานของร้านได้เตือนผู้ปฏิบัติงานทุกคนว่า__เครื่องจักร์ในขณะที่มันกำลังหมุน)

1. does not touch
2. not touching
3. not to touch (อย่าแตะต้อง)
4. is not touching
5. must not be touching

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น