โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, May 15, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 22เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


  ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 - 16.30 น.

22. Twenty-seven dollars ___ not too expensive for___ trousers.
ยี่สิบเจ็ดดอลลาร์___ไม่แพงเกินไปสำหรับ___กางเกงขายาว

1. are / these pairs of
2. is (เป็น, อยู่, คือ) / these(นี้, เหล่านี้)
3. are / this pair of
4. is / this
5. are / these


หมายเหตุ Twenty-seven dollars ใช้ is เพราะมองภาพรวมว่าเงินยี่สิบเจ็ดเหรียญนี้คือหนึ่งจำนวนเท่านั้น

1 comment: