โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, March 1, 2020

joke english : The Well-Dressed Salesman

The Well-Dressed Salesman
A little old man answered a knock on the door one day, only to be confronted by a very well-dressed young man in a navy blue pinstriped suit, red silk tie, white shirt, shoes polished like black mirrors, and carrying a vacuum cleaner.

"Good morning," said the young man.
"If I could take a couple minutes of your time, I would like to demonstrate the very latest in high-powered vacuum cleaners."

"Get lost, Mister fancy suit!" said the old man.
"I haven't got any money" and he proceeded to close the door.

Quick as a flash, the young man wedged his polished shoe in the door and pushed it wide open.

"Don't be too hasty!" he said.
"Not until you have at least seen my demonstration."

The old man again told him to get lost.
And with that, the young man emptied a bucket of mud all over his hallway carpet.

"If this vacuum cleaner does not remove all traces of this mess from your carpet, Sir, I will personally eat the remainder.

"I got a better idea" said the old man, looking the young man up and down "If you don't clean it all up, I'll swap those fancy clothes of yours fer my overalls."

"Fine, sir!" said the young man confidently.

"That fancy suit and tie are gonna look good on me!" said the old man."But take them shoes off first!"
"But sir! I haven't demonstrated the vacuum yet!"

"Yes, you have. The electricity ain't workin"..."
Smiling face with smiling eyes


โจ๊กภาษาอังกฤษ เรื่อง : เซลส์แมนที่แต่งตัวเนี๊ยบ
A little old man answered a knock on the door one day, only to be confronted by a very well-dressed young man in a navy blue pinstriped suit, red silk tie, white shirt, shoes polished like black mirrors, and carrying a vacuum cleaner.
วันหนึ่ง, ชายชราเปิดประตูรับผู้มาเคาะเรียก, ก็พบกับชายหนุ่ม แต่งตัวดีในชุดสูทลายทางสีน้ำเงินเนคไทผ้าไหมสีแดงเสื้อเชิ้ตสีขาวรองเท้าขัดเหมือนกระจกสีดำ และถือเครื่องดูดฝุ่น .

"Good morning," said the young man.
"If I could take a couple minutes of your time, I would like to demonstrate the very latest in high-powered vacuum cleaners."
"อรุณสวัสดิ์" ชายหนุ่มกล่าว
"ผมขอเวลาสักครู่ อยากจะสาธิตเครื่องดูดฝุ่นรุ่นล่าสุดฝุ่น, พลังสูงครับ"

"Get lost, Mister fancy suit!" said the old man.
"I haven't got any money" and he proceeded to close the door.
"ไปซะเถอะ มิสเตอร์สูทแฟนซี!" ชายชราพูดว่า "ฉันไม่มีเงิน" และเขาก็ปิดประตู

Quick as a flash, the young man wedged his polished shoe in the door and pushed it wide open.
ชายหนุ่มรีบเอารองเท้าขัดมันของเขา ดันขัดประตูไว้แล้วรีบเปิดออก

"Don't be too hasty!" he said.
"Not until you have at least seen my demonstration."
"อย่าด่วนใจร้อนเกินไป!" ชายหนุ่มกล่าว
"จนกว่าคุณจะเห็นการสาธิตของผม"

The old man again told him to get lost.
And with that, the young man emptied a bucket of mud all over his hallway carpet.
ชายชราพูดซ้ำให้เขากลับไป
และถึงกระนั้นชายหนุ่มก็เทโคลนบนพรมทั่วห้องโถง

"If this vacuum cleaner does not remove all traces of this mess from your carpet, Sir, I will personally eat the remainder.
"ถ้าเครื่องดูดฝุ่นนี้ไม่ได้ลบร่องรอยทั้งหมดที่เลอะเทอะนี้ออกจากพรมของท่าน ผมจะกินส่วนที่เหลือเองครับ

"I got a better idea" said the old man, looking the young man up and down "If you don't clean it all up, I'll swap those fancy clothes of yours fer my overalls."
"ฉันมีความคิดที่ดีกว่า" ชายชราพูด, ขณะที่มองชายหนุ่มคนนั้นจากหัวจรดเท้า "ถ้าคุณไม่ทำความสะอาดมันหมดฉันจะเปลี่ยนชุดแฟนซีเหล่านั้นของคุณ

"Fine, sir!" said the young man confidently.
"ดีครับ!" ชายหนุ่มพูดอย่างมั่นใจ

"That fancy suit and tie are gonna look good on me!" said the old man."But take them shoes off first!"
“ ชุดแฟนซีและเน็คไทนั่นจะดูดีกับฉัน!” ชายชราพูด "แต่ว่าถอดรองเท้าก่อนเถอะ!"

"But sir! I haven't demonstrated the vacuum yet!"
“ แต่ท่านครับ! ผมยังไม่ได้สาธิตเครื่องดูดฝุ่นเลย!”

"Yes, you have. The electricity ain't workin"
"ใช่, คุณมีเครื่องดูดฝุ่น แต่ไฟฟ้าไม่มี

คำศัพท์
- demonstrat / demonstrated = สาธิต, แสดงให้ดู
- carpet = พรม
- overall = ทั้งหมด
- swap = แลกเปลี่ยน
- trace = ร่องรอย
- vacuum = เครื่องดูดฝุ่นNo comments:

Post a Comment