โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563

การใช้ cut down

เครดิตข่าว : สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น
8 million tons of plastic is dumped into our oceans every year. Here are 5 things you can do to cut down on your own plastic waste.
พลาสติก 8 ล้านตันถูกเทลงในมหาสมุทรของเราทุกปี นี่คือ 5 สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดการใช้พลาสติกของคุณเอง

คำศัพท์ข่าว
- cut down = ตัดทอน, ลดปริมาณ
- dump/ dumped = ทิ้ง
- is dumped (passive voice) = ถูกทิ้ง
- ocean = มหาสมุทร
- plastic waste = ขยะพลาสติก
- waste = ของเสีย, ไร้ประโยชน์


I'm trying to cut down on caffeine.
ฉันกำลังพยายามลดคาเฟอีน


He cut down on coffee and ate a balanced diet.
เขาลดกาแฟและรับประทานอาหารที่สมดุล

Car owners were asked to cut down travel.
บรรดาเจ้าของรถยนต์ถูกขอร้องให้ลดการเดินทาง

The supermarket chain has promised to cut down on packaging.
เครือซูเปอร์มาร์เก็ตนี้สัญญาว่าจะลดบรรจุภัณฑ์ลง

This new system should cut down the time spent in meetings.
ระบบใหม่นี้น่าจะลดเวลาที่ใช้ในการประชุม

She used to work 50 hours a week, but recently she's cut down.
เธอเคยทำงาน 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้เธอถูกลดทอนลง

If you spend more than your income, can you try to cut down?
หากคุณใช้จ่ายมากกว่ารายได้ของคุณ คุณสามารถลองลดจำนวนลงได้หรือไม่?

เครดิตตัวอย่างคำศัพท์ cut down Macmillan
Collinsdictionary
Cambridge

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น