โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563

นายกฯ นิวซีแลนด์ Jacinda Ardern ประกาศลดมาตรการ lockdown

Coronavirus lockdown: NZ to ease restrictions after 'stopping explosion'
การปิดพื้นที่ เนื่องจาก Coronavirus : NZ จะลดข้อจำกัด หลังจาก 'สามารถหยุดการระบาดที่รุนแรงดุจการระเบิดได้'

New Zealand PM Jacinda Ardern has thanked people for "stopping an uncontrolled explosion of Covid-19",
as she announced an easing of lockdown.
นายกฯ นิวซีแลนด์ Jacinda Ardern ขอบคุณผู้คนที่ "สามารถหยุดการระบาดแบบระเบิดของ Covid-19 ที่ไร้การควบคุมได้", ในขณะที่เธอประกาศมาตรการผ่อนคลายลง

เครดิตข่าวจาก www.bbc.com

คำศัพท์
- announce = ประกาศ
- explosion = การระเบิด
- restriction = ข้อจำกัด, การหักห้าม
- ease (v.) = ผ่อนคลาย, ผ่อนปรน
- easing (n.) = การผ่อนคลาย, การผ่อนปรน
- lockdown = การปิดพื้นที่
- nationwide lockdown = การปิดพื้นที่ทั่วประเทศ
- NZ, New Zealand
- PM, Priminister = นายกรัฐมนตรี
- uncontrolled = ไม่มีการควบคุมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น