โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

unity = ความสามัคคีกัน, ความกลมเกลียว, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว

- Trump attacks Bush after 43rd president offers message of unity
ทรัมป์โจมตีบุชหลังจากประธานาธิบดีคนที่ 43 เสนอข้อความถึงความสามัคคี

- เครดิต สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น(Website)


Former President George W. Bush is calling for an end to partisanship in the nation's continued battle against the coronavirus, urging Americans to "remember that empathy and simple kindness are essential powerful tools of national recovery."
อดีตประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชกำลังเรียกร้องให้ยุติการถือพรรคถือพวกที่ยืดเยื้อมานานในการต่อสู้กับโรคโคโรนาไวรัส, และกระตุ้นบอกชาวอเมริกัน "จำไว้ว่าการเอาใจใส่และความมีน้ำใจเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูประเทศ"


เมนู:ศัพท์ข่าว ศัพท์ข่าว
- attack = โจมตี, ทำร้าย, พูดโจมตี, กล่าวตำหนิ
- battle = ต่อสู้, รบ, ประจัญบาน, ปะทะ
- call for (calling for) = เรียกร้อง
- empathy = การเอาใจใส่, ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
- essential = ที่จำเป็น
- former = อดีต, สมัยก่อน
- message = ข้อความ, ถ้อยคำ, คำพูดที่ฝากไปให้
- offer = เสนอ, ยื่นเสนอ
- partisanship = การถือพรรคถือพวก, การเข้าข้าง, การแบ่งพวก
- president = ประธานาธิบดี
- powerful = มีกำลัง, มีอำนาจ, มีอานุภาพ
- tool = เครื่องมือ
- unity = ความสามัคคีกัน, ความกลมเกลียว, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว

แหล่งข้อมูล
- เครดิต สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น(Website)
- เครดิต สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น(Twitter)
เมนู:ศัพท์ข่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น