โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, April 8, 2020

เมนู:ศัพท์ข่าว



เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน



เมนูคำศัพท์

เมนูคำศัพท์ประเทศและสัญชาติ(A-H)

เมนูคำศัพท์ประเทศและสัญชาติ(I-Z)

เมนูคำศัพท์ข่าวการเมือง-อิหร่าน

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับผู้หญิง

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ

#เมนูศัพท์ข่าวกฏหมายการเมือง

#เมนูศัพท์ข่าวกฏหมาย(บุคคลผู้เกี่ยวข้อง)

#เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับลูกอ่อนของสัตว์

#เมนูศัพท์เกี่ยวกับลูกแหง่/ลูกน้อยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่

เมนูคำศัพท์ข่าวการเลือกตั้ง

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับการเมืองสหรัฐ

เมนูคำศัพท์ตำแหน่งทางการเมืองและองค์กร

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับโควิด

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับไข้หวัดนก




- ศัพท์ข่าวรายวัน รวมข่าว (เยาวชนปลดแอก)

ศัพท์ข่าวรายวัน
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-February-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-February-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-February-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 10-February-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-February-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-February-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-February-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-February-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-February-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-February-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-February-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-February-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-February-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 31-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 24-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 13-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 10-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-January-2022
- ศัพท์ข่าวรายวัน 31-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 24-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 13-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 10-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-December-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 24-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 13-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 10-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-November-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 31-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 24-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 13-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 10-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-October-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 24-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 13-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 10-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-September-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 31-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 24-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 13-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน10-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-August-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 31-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 24-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 13-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 10-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-July-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 24-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 13-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 10-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-June-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 31-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 24-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 13-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 10-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-May-2021
- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน 06-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-May-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 24-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 13-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 10-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-April-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 31-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 24-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-March-2021
- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน 16-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-March-2021
- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน 15-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 13-March-2021
- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน 12-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 10-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-March-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-March-2021
- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน 28-February-2021(#ม็อบ28กุมภา #MilkTeaAlliance ประยุทธ์พักบ้านหลวง)
- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน 28-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 24-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-February-2021 (ม๊อบ13กุมภา-ยื่นฟ้องตำรวจทำร้ายแพทย์อาสา)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-February-2021
- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน 18-February-2021(โมเดลลิ่งล่วงละเมิดทางเพศเด็ก)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-February-2021 (คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-February-2021 (การประท้วงวันคร)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 13-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 10 -February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-February-2021 (UN ตระหนกกับการดูหมื่นราชวงศ์ของไทย)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-February-2021 (ชาวไทยถูกทำร้าย)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-February-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 31-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-January-2021 (ประท้วงเรื่องสิทธิ์การทำแท้ง)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-January-2021 (เดินเท้าจากราชบุรี)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 24-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-January-2021(ม็อบ22มกรา)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-January-2021 (วัคซีน)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 13-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 10-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-January-2021
- ศัพท์ข่าวรายวัน 31-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 24-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 13-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 10-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-December-2020 (รายงาน : เหตุการณ์ชุมนุม:02-ธันวาคม-2563)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-December-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-November-2020 (รายงาน : เหตุการณ์ชุมนุม:21-พฤศจิกายน-2563)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-November-2020 (รายงาน : เหตุการณ์ชุมนุม:18-พฤศจิกายน-2563)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-November-2020 (รายงาน : เหตุการณ์ชุมนุม:17-พฤศจิกายน-2563)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 13-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 10-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-November-2020 (รายงาน : เหตุการณ์ชุมนุม:08-พฤศจิกายน-2563)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-November-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 31-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-October-2020 (รายงาน : เหตุการณ์ชุมนุม:29-ตุลาคม-2563)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-October-2020 (รายงาน : เหตุการณ์ชุมนุม:26-ตุลาคม-2563)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-October-2020 (รายงาน : เหตุการณ์ชุมนุม:25-ตุลาคม-2563)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 24-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-October-2020(รายงาน : เหตุการณ์ชุมนุม:21-ตุลาคม-2563)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-October-2020 (เหตุการณ์ชุมนุม:19-ตุลาคม-2563)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-October-2020 (เหตุการณ์ชุมนุม:18-ตุลาคม-2563)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-October-2020(หลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-October-2020(ไทยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-October-2020 (รำลึก14 ตุลาคม พ.ศ. 2516)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 13-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 10-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-October-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-September-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-September-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-September-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-September-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-September-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-September-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 24-September-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-September-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-September-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-September-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-September-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-September-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-September-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-September-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-September-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-September-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 24-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 13-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 10-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-August-2020 -- เลบานอน กรุงเบรุตระเบิด
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-August-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 31-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 24-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 10-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 08-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-July-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 24-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 21-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 16-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 15-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 14-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 13-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 12-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 10-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 09-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 07-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 06-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 05-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 04-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 03-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 02-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 01-June-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 31-May-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 30-May-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-May-2020(US : George Floyd)
- ศัพท์ข่าวรายวัน 29-May-2020(Hong KONG : "one country, two systems")
- ศัพท์ข่าวรายวัน 28-May-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 27-May-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 26-May-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 25-May-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 23-May-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 22-May-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 20-May-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 19-May-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 18-May-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 17-May-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 13-May-2020
- ศัพท์ข่าวรายวัน 11-May-2020
ข่าวประเทศไทยในต่างแดน
- ข่าวภาษาอังกฤเกี่ยวกับประเทศไทย (การเมือง) : www.newsnow.co.uk
ข่าวกำลังแปล 1

ข่าวกำลังแปล 2

ข่าวกำลังแปล 3

No comments:

Post a Comment