โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, February 3, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 03-February-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข้อมูล : Bangkok Post
795 new Covid-19 cases
ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ใหม่ 795 ราย

The government on Wednesday reported 795 new Covid-19 cases - 783 local infections and 12 imported - raising the total to 21,249.
เมื่อวันพุธ รัฐบาลรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อ Covid-19 รายใหม่ - 795 ราย - ติดเชื้อในประเทศ 783 ราย และเข้ามาจากต่างประเทศ 12 ราย - ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 21,249 ราย

Meanwhile, global Covid-19 cases went up by 451,353 to 104.39 million.
ขณะเดียวกัน, ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากเดิม 451,353 ราย เป็น 104.39 ล้านราย

The worldwide death toll rose by 14,673 to 2.26 million.
ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากเดิม 14,673 เป็น 2.26 ล้านราย

The US had the most cases at 27.03 million, up 114,703.
สหรัฐฯมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 27.03 ล้านราย เพิ่มขึ้น 114,703 คน

คำศัพท์่ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- global ทั่วโลก, เกี่ยวกับโลก, ระดับโลก
- import (v) = นำเข้ามาจากต่างประเทศ
- local infection = ติดเชื้อภายในท้องถิ่น, (ในข่าวหมายถึงภายในประเทศ)
- total = ยอดรวม, จำนวนรวม, จำนวนทั้งหมด
- to = เป็น
- toll = การสูญเสีย, จำนวนที่เสียหาย, จำนวนผู้สูญเสีย
- went up by = เพิ่มขึ้นจากเดิม
- worldwide (adj) = ทั่วโลกแหล่งข้อมูล : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
แหล่งข้อมูล : ซีเอ็นเอ็น (Website)
AstraZeneca vaccine appears to substantially reduce transmission of the coronavirus, study shows
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าวัคซีน AstraZeneca ช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาได้อย่างมาก

London (CNN)The Oxford-AstraZeneca Covid-19 vaccine appears to substantially reduce transmission of the virus, rather than simply preventing symptomatic infections, UK researchers have suggested.
ลอนดอน (CNN) วัคซีน Oxford-AstraZeneca Covid-19 ดูเหมือนจะช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัสได้อย่างมาก, แทนที่จะแค่ป้องกันการติดเชื้อที่มีอาการเท่านั้น, นักวิจัยจากสหราชอาณาจักรให้ความเห็น

The rate of positive PCR tests declined by about half after two doses, according to preliminary results by researchers at the University of Oxford that have yet to be peer reviewed.
อัตราการตรวจพบเชื้อด้วยเทคนิคPCRลดลงประมาณครึ่งหนึ่งหลังจากได้รับวัคซีนสองครั้ง, ตามผลการวิจัยเบื้องต้นของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยนักวิจัยกลุ่มอื่นๆ

Their analysis, released as a preprint Tuesday, also supports spacing out doses and estimates good efficacy after just one shot of the Oxford-AstraZeneca vaccine.
การวิเคราะห์ของพวกเขา ซึ่งเผยแพร่เป็นฉบับก่อนตีพิมพ์ในวารสารเมื่อวันอังคาร ยังสนับสนุนการเว้นระยะห่างของวัคซีนที่ให้ต่อครั้ง และประเมินว่ามีประสิทธิภาพที่ดีแม้ได้รับวัคซีน Oxford-AstraZeneca เพียงครั้งเดียว

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- dose = ปริมาณยา หรือวัคซีน ที่ให้ต่อครั้ง (ในข่าวหมายถึง ปริมาณวัคซีน)
- efficacy = มีประสิทธิภาพ, ความสามารถ, สมรรถภาพ
- estimate (v) = ประเมิน, ประมาณการ
- PCR = Polymerase Chain Reaction = การตรวจหาเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
- peer = บุคคลที่มีสายงานเดียวกัน, บุคคลในวงการเดียวกัน (บุคคลที่มีอายุเท่ากันหรือมีสถานะทางสังคมเดียวกัน)
- preliminary (adj) เบื้องต้น, ขึ้นต้น
- preprint = ก่อนตีพิมพ์
- substantially (adv) = อย่างมาก, เป็นชิ้นเป็นอันแหล่งข้อมูล : บีบีซี
Witnesses tell the BBC how Uighurs are being raped and tortured in Chinese detention camps
พยานบอก BBC ว่าชาวอุยกูร์ถูกข่มขืนและทรมานในค่ายกักขังจีนอย่างไร

'Their goal is to destroy everyone': Uighur camp detainees allege systematic rape
'เป้าหมายของพวกเขาคือทำลายทุกคน': ผู้ถูกคุมขังในค่ายอุยกูร์ยืนยันว่ามีการข่มขืนอย่างเป็นระบบ

Women in China's "re-education" camps for Uighurs have been systematically raped, sexually abused, and tortured, according to detailed new accounts obtained by the BBC.
ผู้หญิงในค่าย "ปรับทัศนคติ" สำหรับชาวอุยกูร์ของจีนถูกข่มขืน, ล่วงละเมิดทางเพศและทรมานอย่างเป็นระบบ, ตามรายละเอียดจากบัญชีรายชื่อใหม่ที่ได้รับโดย BBC
You may find some of the details in this story distressing.
คุณอาจพบว่ารายละเอียดบางอย่างในเรื่องนี้น่าวิตก

The men always wore masks, Tursunay Ziawudun said, even though there was no pandemic then.
Tursunay Ziawudun กล่าวว่าชายเหล่านี้สวมหน้ากากตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่มีการระบาดในตอนนั้น

They wore suits, she said, not police uniforms.
เธอบอกว่าพวกเขาสวมสูทไม่ใช่เครื่องแบบตำรวจ

Sometime after midnight, they came to the cells to select the women they wanted and took them down the corridor to a "black room", where there were no surveillance cameras.
ในช่วงหลังเที่ยงคืน, พวกเขามาที่ห้องขังเพื่อเลือกผู้หญิงที่ต้องการและพาพวกผู้หญิงไปตามทางเดินไปที่ "ห้องดำ" ซึ่งไม่มีกล้องวงจรปิด

Several nights, Ziawudun said, they took her.
Ziawudun บอกว่ามีหลายคืนที่พวกเขาพาเธอไป

"Perhaps this is the most unforgettable scar on me forever," she said.
"บางทีนี่อาจจะเป็นแผลเป็นที่น่ากลัวที่สุดของฉัน จนไม่สามารถลืมได้ตลอดไป" เธอกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- allege (v) = ตั้งข้อสงสัย, กล่าวหา (เป็นคำเลี่ยงการถูกฟ้องร้องของสำนักข่าว)
- cells = ลูกกรง, ห้องขัง
- corridor = ทางเดิน, ทางเดินยาวในอาคารที่ประตูนำไปสู่ห้อง
- detainee = ผู้ถูกคุมตัว, ผู้ถูกคุมขัง
- distress = หวั่นวิตก, กังวลใจ
- even though = ต่อให้, แม้กระนั้น
- rape (v) = ข่มขืน
- re-education camp = ค่ายปรับทัศนคติ, ศูนย์ฝึกอบรม, ค่ายล้างสมอง
- surveillance = การตรวจตรา, การเฝ้าระวัง
- surveillance camera = กล้องวงจรปิด
- tortured (adj) = ซึ่งถูกทรมาน, ซึ่งถูกทำให้เกิดความเจ็บปวด
- unforgettable (adj) = ลืมเสียมิได้, ลืมไม่ลงแหล่งข้อมูล : www.fidh.org
Thailand: Women pro-democracy activists criminalized, harassed, new report shows
ประเทศไทย: นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยหญิงถูกตั้งข้อหาอาญา และถูกคุกคาม, จากรายงานข่าว

Geneva-Paris — Women who played a key role in organizing and leading peaceful pro-democracy protests in 2020 in Thailand faced frequent human rights violations aimed at delegitimizing their work and credibility and discouraging them from participating in the demonstrations, says a new report released today by the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (an FIDH-OMCT partnership).
เจนีวา - ปารีส - ผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญในการจัดและเป็นผู้นำการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยอย่างสันติเมื่อปี 2563 ในประเทศไทย ต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนบ่อยครั้ง โดยพุ่งเป้าไปที่การทำให้เกิดความเสื่อมเสียในเรื่องการงานและชื่อเสียงของพวกเธอ และกีดกันพวกเธอออกจากการเข้าร่วมชุมนุมประท้วง, รายงานฉบับใหม่ที่เผยแพร่ในวันนี้โดยกลุ่มผู้สังเกตุการเพื่อการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (ความร่วมมือ FIDH-OMCT)

The report, titled “Standing tall - Women human rights defenders at the forefront of Thailand’s pro-democracy protests,” is based on interviews conducted with 22 women human rights defenders (WHRD), both youth and adults, who peacefully protected and promoted fundamental human rights and freedoms in connection with the demonstrations.
รายงานเรื่อง“ ยืนอย่างสงบ - ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับแนวหน้าของการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยของไทย” ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง (WHRD) 22 คนทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ได้รับการปกป้องและส่งเสริมมนุษย์ขั้นพื้นฐานอย่างสันติ สิทธิและเสรีภาพที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม

คำศัพท์ข่าว
- conduct (v) = ลงมือทำ, ดำเนิน, ปฏิบัติ
- criminalise (UK) = กำหนดความผิดทางอาญา (กระบวนการทำให้การกระทำกลายเป็น "ความผิดอาญา")
- criminalize (US) = กำหนดความผิดทางอาญา (กระบวนการทำให้การกระทำกลายเป็น "ความผิดอาญา")
- delegitimize = ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับ(การทำให้บางสิ่งดูเหมือนไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นที่ยอมรับ)
- discourage = ทำให้ท้อแท้, ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้ไม่อยาก (ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)
- forefront = แถวหน้า, ตอนหน้า, ส่วนที่สำคัญ
- harass (v) = ข่มขู่, คุกคาม, ก่อกวน
- partnership = หุ้นส่วน, ความร่วมมือ
- participate (v) = เข้าร่วม, มีส่วนสำนักข่าว : New York Post
Rare black leopard spotted by photographer on safari in India
ช่างภาพพบเสือดาวสีดำหายากระหว่างการท่องป่าในอินเดีย
These are some truly one-of-a-kind spots.
นี่เป็นเรื่องพิเศษไม่ซ้ำใครอย่างแท้จริง

Black leopards are a rarity, and black leopards with visible spots are rarer still.
เสือดาวดำเป็นสัตว์ที่หายาก, และเสือดาวสีดำที่มีจุดที่มองเห็นได้นั้นยังหายากกว่า

So when 24-year-old photographer Anurag Gawande saw one such beautiful creature during a safari at India’s Tadoba National Park this month, he knew he’d been blessed with a truly lucky shot.
ดังนั้นเมื่อ Anurag Gawande ช่างภาพวัย 24 ปีได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามเช่นนี้ในระหว่างการท่องซาฟารีที่ Tadoba National Park ของอินเดียในเดือนนี้, เขารู้ว่าเขาได้รับพรด้วยการได้ถ่ายภาพที่โชคดีอย่างแท้จริง

“It was surprising because we thought we will see a tiger but we saw a black leopard strolling on the pathway,” Gawande told the Daily Mail of finding himself just 30 feet away from the leopard.
“ มันน่าแปลกใจเพราะเราคิดว่าจะได้เห็นเสือ แต่เราเห็นเสือดาวสีดำเดินเล่นอยู่บนทางเดิน” Gawande บอกกับ Daily Mail ว่าพบว่าตัวเองอยู่ห่างจากเสือดาวเพียง 30 ฟุต

Approximately 11% of leopards have a pigmentation condition, referred to as being “melanistic,” which turns both their coats and skin black, according to the Daily Mail.
ประมาณ 11% ของเสือดาวมีสภาพผิวคล้ำ, ที่บ่งบอกถึง “การมีเม็ดสีเมลานินสีดำมากไป” ซึ่งทำให้ทั้งขนและผิวหนังเป็นสีดำ, ตามรายงานของ Daily Mail

The unique genetic happening has unfortunately made such creatures targets for poachers, and only 12,000 to 14,000 are thought to still populate India.
น่าเสียดายที่ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปลกพิเศษ ทำให้สิ่งมีชีวิตพวกนั้นตกเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบล่าสัตว์ และคาดว่าจะมีประชากรเสือดาวดำในอินเดียเพียง 12,000 ถึง 14,000 ตัวเท่านั้น

He managed to capture several shots of the animal, which he says is the only black leopard at Tadoba National Park, after it failed to catch a deer and came to rest on the red clay road.
เขาถ่ายภาพได้หลายช็อต ซึ่งเขาบอกว่าเป็นเสือดาวสีดำเพียงตัวเดียวที่อุทยานแห่งชาติทาโดบา, หลังจากมันจับกวางไม่สำเร็จและมาพักอยู่บนถนนดินแดง

“It came back on road and sat there for 15 to 20 minutes, and we got some amazing shot of the majestic animal.”
“มันกลับมาบนถนนและนั่งอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 15 ถึง 20 นาทีและเราก็ได้ภาพน่าทึ่งของสัตว์ที่สง่างาม”

Their meeting this month was not Gawande’s first: He also encountered it last year, but that didn’t make the more recent meeting any less special.
การพบกันของพวกเขาในเดือนนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของ Gawande เขาพบเช่นกันเมื่อปีที่แล้ว แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้การพบกันล่าสุดมีความพิเศษน้อยลง

“This was my second time that I was watching it,” he said. “I felt the same thrill while watching it but this time I was aware of its moment.
“นี่เป็นครั้งที่สองของผมที่ได้เฝ้าดูมัน” เขากล่าว “ผมรู้สึกหวาดเสียวเหมือนกันในขณะที่ดู แต่ครั้งนี้ผมรู้ตัวในช่วงเวลานั้น

We kept our vehicle off and kept enough distance so that it will not move from the spot.”
เราถอยรถออกมาเและรักษาระยะห่างให้เพียงพอเพื่อที่มันจะไม่เคลื่อนออกไปจากจุดนั้น”

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- away from = ห่างจาก
- bless (v) = ให้พร, ให้โชคลาภ, ให้ความสุข
- creature (n) = สัตว์, สิ่งมีชีวิต
- distance = ระยะไกล, ระยะห่าง
- encounter (v) = เจอ, ประสบ, เผชิญกับ (สิ่งที่เป็นปัญหา หรือความยุ่งยาก)
- fail = ล้มเหลว, ทำงานผิดพลาด
- genetic = ยีน, พันธุกรรม
- keep off = รักษาระยะห่าง
- majestic = สง่าผ่าเผย, สูงส่ง
- melanistic = ภาวะการมีเม็ดสีเมลานินสีดำมากเกินไป ทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นมีลักษณะสีดำมากกว่าปกติ
- pathway = ทางเดิน
- pigmentation = ผิวคล้ำ (สีตามธรรมชาติของเนื้อเยื่อสัตว์หรือพืช )
- poacher = ผู้ลักลอบล่าสัตว์อย่างผิดกฏหมาย, พรานเถื่อน
- referred = กล่าวถึง, ระบุถึง, อ้างอิงถึง
- spot (n) = จุด, แต้ม, ตำแหน่ง, พิกัด
- spot (v) = พบ, เจอ, เห็น, สังเกตเห็น
- stroll (v) = เดินเล่น, เดินทอดน่อง
- thrill = ความรู้สึกตื่นเต้น
- truly (adv) = อย่างแท้จริง, อย่างสมบูรณ์ที่สุด, แน่นอนที่สุด
- unfortunately (adv) = น่าเสียดาย
- unique = ไม่ซ้ำ, ไม่เหมือนใคร
- visible (adj) = ที่มองเห็นได้สำนักข่าว : New York Times
Prestigious Istanbul University Fights Erdogan’s Reach
มหาวิทยาลัยอิสตันบูลอันทรงเกียรติต่อสู้กับการเข้าถึงของ Erdogan

Students and professors at Bogazici University, one of Turkey’s most well-known institutions, are protesting President Recep Tayyip Erdogan’s appointment of a new rector.
นักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย Bogazici ,หนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดของตุรกี, ประท้วงการแต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่ของประธานาธิบดี Recep Tayyip Erdogan

ISTANBUL — For several weeks — rain, shine, or even snow — a rebellion has been underway in one of the most hallowed establishments of Turkish academia: the campus of Bogazici University in Istanbul.
อิสตันบูล - เป็นเวลาหลายสัปดาห์ ที่มีฝนตก, แสงแดดจ้า, หรือแม้กระทั่งหิมะ - การต่อต้านก็ยังดำเนินอยู่ในสถาบันการศึกษาของตุรกีที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดแห่งหนึ่งนั่นคือวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยโบกาซิชีในอิสตันบูล

Every day, faculty members stand on the main lawn in a socially distanced, silent protest, their backs turned on the office of the rector, whose appointment by President Recep Tayyip Erdogan they oppose.
ทุกๆวัน, คณาจารย์ยืนอยู่บนสนามหญ้าหลักมีการเว้นระยะห่างทางสัมคมในการประท้วงอย่างเงียบ ๆ, ทางด้านหลังของพวกเขาปรากฏภาพที่ทำงานของอธิการบดีซึ่งแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี Recep Tayyip Erdogan ที่พวกเขาคัดค้าน

Traditionally, the university academics elect the rector, who controls much of the life in the university, from their own ranks.
ตามธรรมเนียมปฏิบัติ, นักวิชาการของมหาวิทยาลัยจะเลือกตั้งอธิการบดี, ผู้ซึ่งควบคุมชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมาก, จากระดับของตำแหน่ง

คำศัพท์ข่าว
- appointee = ได้รับการแต่งตั้ง (บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง)
- establishment = องค์กร, หน่วยงาน, สถานประกอบการ (ในข่าวหมายถึงรัฐบาล)
- hallowed (adj) = น่าบูชา, น่าสรรเสริญ, น่าเคารพ (เนื่องจากมีความสำคัญหรืออายุมาก)
- lawn = short สนามหญ้า
- rebellion = กบฏ, ต่อต้านกฏ, ต่อต้านผู้มีอำนาจหรือการครอบงำ, กดดันให้ผู้นำรัฐบาลออกจากอำนาจ
- rector = อธิการบดี
- traditionally (adv) = ตามจารีตประเพณี, ตามธรรมเนียม, ประเพณีดั้งเดิม ตามที่ปฏิบัติกันมา
- underway - happening กำลังเกิดขึ้น, กำลังดำเนิน
- well-known (adj) = ที่รู้จักกันดี
- oppose (v) = คัดค้าน, ขัดขวาง, ต่อต้าน

No comments:

Post a Comment