โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 10-February-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Bangkok Post
New Covid death, 157 more cases
มีผู้เสียชีวิตรายใหม่จากโควิด, ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มชึ้น 157 ราย

The government on Wednesday reported one new Covid-19 death, raising the toll to 80, and 157 new cases - 144 local infections and 13 imported - bringing the total to 23,903.
เมื่อวันพุธ รัฐบาลรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 รายใหม่, ทำให้ยอดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 80 ราย, และมีผู้ป่วยรายใหม่ 157 ราย - ผู้ติดเชื้อในประเทศ 144 รายและเข้ามาจากต่างประเทศ 13 รายซึ่งรวมเป็น 23,903 ราย

Global Covid-19 cases rose by 377,975 in 24 hours to 107.39 million.
ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากเดิม 377,975 รายในช่วง 24 ชั่วโมงเป็น 107.39 ล้านราย

The worldwide death toll went up by 13,005 to 2.35 million.
ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น 13,005 เป็น 2.35 ล้านราย

The US had the most cases at 27.79 million, up 95,542.
สหรัฐฯมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 27.79 ล้านรายเพิ่มขึ้น 95,542 ราย

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- import = นำเข้าประเทศ, เข้ามาจากต่างประเทศ
- local infection = ติดเชื้อภายในท้องถิ่น (ในข่าวหมายถึงภายในประเทศ)
- toll = การสูญเสีย, จำนวนที่เสียหาย, จำนวนผู้สูญเสียสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
Coronavirus: Bat scientists find new evidence
Coronavirus: นักวิทยาศาสตร์ค้างคาวพบหลักฐานใหม่

A virus that is a close match to the Sars-CoV-2 virus, which causes Covid-19, has been discovered in bats at a wildlife sanctuary in eastern Thailand.
ไวรัสที่มีความใกล้เคียงกับไวรัสซาร์ส - โควี -2 ซึ่งเป็นสาเหตุของโควิด -19, ถูกค้นพบในค้างคาวที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทางภาคตะวันออกของประเทศไทย

The researchers predict that related coronaviruses may be present in bats across many Asian nations and regions.
นักวิจัยคาดการณ์ว่าไวรัสโคโรนาที่เกี่ยวข้องอาจมีอยู่ในค้างคาวในหลายประเทศและหลายพื้นที่ในเอเชีย

Their discovery extends the area in which related viruses have been found to a distance of 4,800km (2,983 miles).
การค้นพบของพวกเขาขยายพื้นที่ที่พบไวรัสที่เกี่ยวข้องเป็นระยะทาง 4,800 กม. (2,983 ไมล์)

The area includes Japan, China and Thailand, the researchers said in a report published in Nature Communications.
นักวิจัยกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงญี่ปุ่น, จีนและไทยในรายงานที่ตีพิมพ์ใน Nature Communications

Writing in the journal, the researchers said the sampling site (Thailand only) and sampling size was limited, but they were confident that coronaviruses "with a high degree of genetic relatedness to Sars-CoV-2 are widely present in bats across many nations and regions in Asia".
จากการเขียนในวารสาร, นักวิจัยกล่าวว่าสถานที่เก็บตัวอย่าง (ประเทศไทยเท่านั้น) และขนาดการสุ่มตัวอย่างมีจำกัด แต่พวกเขามั่นใจว่าไวรัสโคโรนา "ที่มีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมในระดับสูงกับ Sars-CoV-2 นั้นมีอยู่ทั่วไปในค้างคาวในหลายประเทศและหลายพื้นที่ในเอเชีย”.

Past studies have suggested that Sars-CoV-2 emerged in an animal, most likely a bat, before spreading to humans.
การศึกษาที่ผ่านมา ได้ตั้งข้อสังเกตุว่าซาร์ส-โควี-2 เกิดในสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นค้างคาว, ก่อนที่จะแพร่กระจายสู่มนุษย์

The precise origins of the virus are unknown and have been investigated by a team commissioned by the World Health Organization (WHO).
ต้นกำเนิดที่แน่ชัดของไวรัสนั้นยังไม่ไม่เป็นที่ทราบ และกำลังได้รับการตรวจสอบโดยทีมงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

In the latest research, a team lead by Lin-Fa Wang of the University of Singapore detected a close relative of Sars-CoV-2 in horseshoe bats kept in an artificial cave at a wildlife sanctuary in Thailand.
ในการวิจัยล่าสุดทีมที่นำโดย Lin-Fa Wang จากมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ตรวจพบความเกี่ยวข้องใกล้ชิดของ Sars-CoV-2 ในค้างคาวเกือกม้าที่เก็บไว้ในถ้ำเทียมที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย

The isolated virus, named RacCS203, is a close match to the genetic code of SARS-CoV-2 (exhibiting 91.5% similarity in their genomes).
ไวรัสที่แยกได้ชื่อ RacCS203 มีรหัสพันธุกรรมใกล้เคียงกับ SARS-CoV-2 (มีความคล้ายคลึงกัน 91.5% ในจีโนมของพวกมัน)

It is also closely related to another coronavirus - called RmYN02 - which is found in bats in Yunnan, China, and which shows 93.6% similarity to the genome of Sars-CoV-2.
นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ coronavirus อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า RmYN02 ซึ่งพบในค้างคาวในยูนนานประเทศจีนและมีความคล้ายคลึงกัน 93.6% กับจีโนมของ Sars-CoV-2
The researchers, from Thailand, Singapore, China, Australia and the US, looked at antibodies in the bats and in a trafficked pangolin in southern Thailand.
นักวิจัยจากประเทศไทย, สิงคโปร์, จีน, ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาแอนติบอดีในค้างคาวและตัวลิ่นที่ถูกลักลอบค้าอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย

คำศัพท์ข่าว
- artificial (v) = เทียม, ประดิษฐ์ขึ้นเอง, สร้างเลียนแบบธรรมชาติ
- antibody = แอนติบอดี, สารภูมิต้านทาน ทำหน้าปกป้องทำลายเชื้อโรคต่างๆให้กับร่างกาย
- commission (v) = มอบหมายให้ทำ
- discovered (v. discover) = ค้นพบ
- genetic (n) = ยีน, พันธุกรรม
- genome จีโนม, กลุ่มยีนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต, จำนวนข้อมูลทางพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอทั้งหมดในโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต, ชุดโครโมโซมเดี่ยวในเซลล์สืบพันธุ์หรือจุลินทรีย์หรือในแต่ละเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
- similarity (n) = สิ่งที่คล้ายคลึงกัน
- traffick = ลักลอบทำผิดกฎหมาย
- sanctuary = สถานที่ที่ได้รับการปกป้อง, สถานที่ปลอดภัย
- wildlife sanctuary = เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Pandemic means young people face cancer treatment alone
โรคระบาดทำให้วัยรุ่นต้องเผชิญกับการรักษามะเร็งเพียงลำพัง

Covid restrictions have made this year much tougher for young people already dealing with a cancer diagnosis.
ข้อจำกัดของโควิดทำให้ปีนี้ยากลำบากขึ้นมากสำหรับคนหนุ่มสาวที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งแล้ว
Sophie, like many other young cancer patients, has had to attend appointments and treatments alone, with no family or friends at her side.
โซฟีก็เหมือนกับผู้ป่วยมะเร็งอายุน้อยคนอื่น ๆ ที่ต้องมาตามนัดหมายและรักษาเพียงลำพังโดยไม่มีครอบครัวหรือเพื่อน ๆ อยู่เคียงข้าง

"My mum was crying, I was crying and she had to leave me at the door and drive off," the 24-year-old says.
"แม่ของฉันกำลังร้องไห้ ฉันร้องไห้ และเธอต้องทิ้งฉันไว้ที่ประตูและขับรถออกไป" วัยรุ่นอายุ 24 ปีกล่าว

Last year, she was told she would need hospital treatment for five weeks, 70 miles away from home.
เมื่อปีที่แล้วเธอได้รับการบอกว่าจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลาห้าสัปดาห์ ซึ่งห่างจากบ้าน 70 ไมล์

"We had to travel to Manchester so my mum drove me," Sophie says.
"เราต้องเดินทางไปแมนเชสเตอร์แม่ของฉันจึงขับรถพาฉันไป" โซฟีกล่าว

"We got to the door and I had my suitcase - I was struggling alone with this suitcase.
"เราไปถึงประตูและฉันมีกระเป๋าเดินทาง - ฉันกำลังต่อสู้อยู่คนเดียวกับกระเป๋าเดินทางใบนี้

"My mum was terrified leaving me, because she was probably thinking, 'I can't be there to comfort her,' and as well, if things go wrong, would she be walking back out of the hospital?"
"แม่ของฉันกลัวมากที่ทิ้งฉันไปเพราะเธอคงกำลังคิดว่า 'ฉันไม่สามารถอยู่ที่นั่นเพื่อปลอบใจเธอได้' และถ้าเกิดอะไรผิดพลาด, เธอจะเดินกลับออกจากโรงพยาบาลหรือไม่?"

Rules on who can visit have varied at different hospitals throughout the pandemic but official NHS England advice is that young cancer patients should be able to have friends and family supporting them at appointments in a Covid-safe way.
กฎเรื่องผู้ที่สามารถไปเยี่ยมได้แตกต่างกันไปในแต่ละโรงพยาบาลเนื่องจากมีโรคระบาด แต่คำแนะนำอย่างเป็นทางการของ NHS England คือผู้ป่วยมะเร็งอายุน้อยควรมีเพื่อน และครอบครัวที่คอยดูแลพวกเขาในการนัดหมายด้วยวิธีที่ปลอดภัยจากโควิด

Mikaela, 18, from Frome, needed treatment for cancer last March.
Mikaela อายุ 18 ปีจากเมือง Frome, ต้องเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

She had three weeks of radiotherapy, fertility treatment to freeze her eggs and a biopsy operation.
เธอได้รับการฉายแสงเป็นเวลาสามสัปดาห์, การรักษาภาวะเจริญพันธุ์โดยแช่แข็งไข่ของเธอและทำการตรวจชิ้นเนื้อ

Mikaela's mother was able to go with her for a couple of chemotherapy sessions - but lockdown rules changed that.
แม่ของมิคาเอลาสามารถไปกับเธอเพื่อรับเคมีบำบัดได้สองครั้ง แต่กฎการล๊อคดาวน์ทำให้เปลี่ยนไป

And Mikaela had to attend appointments - and have a stem-cell transplant - alone.
และมิคาเอลาต้องมาตามนัดหมายและรับการปลูกถ่ายสเตมเซลล์เพียงลำพัง

คำศัพท์ข่าว
- alone = เดียวดาย, เพียงลำพัง
- as well = เช่นเดียวกัน
- be able = สามารถ
- biopsy = การตรวจชิ้นเนื้อ (การตรวจสอบเนื้อเยื่อเพื่อค้นหาสาเหตุของโรค)
- chemotherapy = เคมีบำบัด
- comfort (v) = ปลอบใจ, ปลอบประโลม
- couple = สอง, สองสิ่ง, คนสองคน
- fertility = ภาวะเจริญพันธุ์, อัตราการเกิดของประชากร
- go wrong = เกิดผิดพลาด, เกิดเรื่องไม่ดี
- pandemic = (แพนเดมิค) การระบาดครั้งใหญ่, มีการแพร่กระจายทั่วพื้นที่/ ทั่วโลก
- radiotherapy = รังสีบำบัด, การฉายแสง, การรักษาด้วยการรังสี
- session = เซสชัน, วาระ, ช่วงเวลา (ช่วงเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง)
- struggle (v) = ต่อสู้ดิ้นรน, ต่อสู้กับปัญหา, ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด, ดิ้นรนหาทางออก
- throughout = โดยตลอด, ตลอดจน, ทุก
- transplant (n) การปลูกถ่าย
- varied (vary) = ผันผวน, แปรผัน, เปลี่ยนแปลงสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
‘Public toilets smell nice to me now’
"ห้องน้ำสาธารณะมีกลิ่นหอมสำหรับฉันตอนนี้"

The BBC speaks to three people struggling with changing smells and tastes after having Covid-19
BBC พูดกับคนสามคนที่กำลังทุลักทุเลกับการรับกลิ่นและรสที่เปลี่ยนไปหลังจากมีเชื้อโควิด -19

Loss of smell, or anosmia, is the most common symptom of Covid-19, with many patients reporting that or parosmia, a condition where tastes and smells are distorted.
การไม่รับรู้กลิ่นหรือเจ็บป่วยจนไม่ได้กลิ่นเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดของ Covid-19 โดยมีผู้ป่วยจำนวนมากรายงานว่าหรือ บอกว่าเกิดอาการผิดปกติในการรับกลิ่น, ซึ่งเป็นภาวะที่รสชาติและกลิ่นผิดเพี้ยน

But ear, nose and throat specialists feel the conditions, which can have a huge impact on people’s lives, are often overlooked.
แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หู, จมูก, ลำคอ รู้สึกว่าสภาวะต่างๆซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของผู้คนมักถูกมองข้ามไป

Emerging research suggests people could be affected long after they recover from Covid.
การวิจัยใหม่ชี้ให้เห็นว่าผู้คนอาจได้รับผลกระทบเป็นเวลานานหลังจากหายป่วยจากโรคโควิด

BBC Breakfast's Tim Muffett speaks to three women struggling with changing tastes and smells.
Tim Muffett จากรายการ BBC Breakfast พูดกับผู้หญิงสามคนที่ต่อสู้อยู่กับรสชาดและกลิ่นที่เปลี่ยนไป

คำศัพท์ข่าว
- affected (affect) = ผลกระทบ, กระทบกระเทือน
- anosmia (การสูญเสียความรู้สึกของกลิ่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อาจเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะการติดเชื้อหรือการอุดตันของจมูก)
- distorted (adj) = ผิดเพี้ยน, บิดเบี้ยว
- huge (adj) = มาก, ขนาดใหญ่
- impact (n) = ผลกระทบ
- overlook (v) = มองข้าม
- parosmia = ความผิดปกติในการรับกลิ่น
- specialist = ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- struggle (v) = ต่อสู้ดิ้นรน, ต่อสู้กับปัญหา, ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด, ดิ้นรนหาทางออกสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Fossil fuel air pollution causes almost 1 in 5 deaths globally each year
มลพิษทางอากาศจากการใช้พลังงานฟอสซิลทำให้มีการเสียชีวิตทั่วโลกเกือบ 1 ใน 5 ในแต่ละปี

(CNN) - More than 8 million people around the world die each year as a result of breathing polluted air that contains particles from fossil fuels, a new study has found.
(CNN)มีมากว่า 8 ล้านคนทั่วโลกที่เสียชีวิตในแต่ละปีจากจากการหายใจเอาอากาศเสียที่มีอนุภาคจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเข้าไป, พบจากการศึกษาใหม่

Burning fossil fuels such as coal and oil produces greenhouse gases that trap solar radiation in the atmosphere and cause climate change.
การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่น ถ่านหินและผลิตภัณฑ์น้ำมันทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์ในชั้นบรรยากาศและเป็นสาเหตุให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

But it also releases tiny poisonous particles known as PM2.5. Small enough to penetrate deep into the lungs, these particles can aggravate respiratory conditions like asthma and can lead to lung cancer, coronary heart disease, strokes and early death.
แต่มันก็ยังปล่อยอนุภาคขนาดเล็กที่เป็นพิษ ซึ่งเรารู้จักกันว่าPM2.5 มันมีขนาดเล็กพอที่จะเข้าไปลึกถึงในปอด อนุภาคพวกนี้สามารถทำให้สภาวะการหายใจย่ำแย่เช่น หอบหืด และสามารถทำให้เกิดมะเร็งปอด, โรคหลอดเลือดหัวใจ , โรคหลอดเลือดสมอง และตายเร็ว

Research has also found a link between higher levels of long-term pollution and more deaths from Covid-19.
การวิจัยยังค้นพบอีกว่ามีความเกี่ยวข้องกันระหว่างการสัมผัสมลพิษระดับสูงกว่าเป็นเวลานานกับการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากโควิด-19

In a study published in the journal Environmental Research on Tuesday, researchers from Harvard University, in collaboration with the University of Birmingham, the University of Leicester and University College London, found that exposure to particulate matter from fossil fuel emissions accounted for 18% of total global deaths -- almost one in five -- in 2018.
การศึกษานี้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Environmental Researchเมื่อวันอังคาร โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดร่วมกับมหาวิทยาลัยเบอมิงแฮม, มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ และมหาวิทยาลัยคอลเลดจ ลอนดอน ได้พบว่าการสัมผัสกับฝุ่นที่ปลดปล่อยออกมาจากการเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตคิดเป็น 18% ของทั้งหมดบนโลกนี้ ซึ่งเกือบจะเป็นหนึ่งในห้าในปี 2018

The figure is much higher than previously thought.
ตัวเลขนี้สูงกว่าที่เคยคิดไว้ก่อนหน้า

As recently as in 2019, scientists were estimating that 4.2 million people die each year from outdoor airborne particulate matter pollution, a figure that included people who die because of pollution from dust and smoke from wildfires and agricultural fires.
เมื่อไม่นานมานี้ในปี2019 นักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณว่าในแต่ละปีจะมี 4.2 ล้านคนเสียชีวิตจากฝุ่นมลพิษในอากาศนอกบ้าน โดยตัวเลขนี้รวมผู้คนที่เสียชีวิตเนื่องจากมลพิษจากเศษฝุ่นและควันจากไฟไหม้ป่าและไฟที่เกิดจากการทำการเกษตร

The new study shows that in 2018, estimated 8.7 million deaths were linked to fossil fuel emissions alone.
การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าในปี 2018 มีผู้เสียชีวิตประมาณ 8.7ล้านคนที่มีความเกี่ยวข้องกับสารที่ปลดปล่อยจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเพียงอย่างเดียว

They found that China, India, parts of the eastern US, Europe and Southeast Asia were the worst impacted.
พวกเขาพบว่า จีน, อินเดีย, บางส่วนทางตะวันออกของสหรัฐฯ, ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับผลกระทบที่เลวร้ายที่สุด

According to the data, as many as 30.7% of deaths in Eastern Asia, 16.8% in Europe and 13.1% in the US can be attributed to fossil fuel pollution.
จากข้อมูลมีการเสียชีวิตมากถึง 30.7% ในเอเชียตะวันออก, 16.8%ในยุโรป และ13.1%ในสหรัฐอเมริกาที่สามารถนับได้ว่ามีสาเหตุจากมลพิษจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

คำศัพท์ข่าว
- aggravate (v) = ทำให้แย่ลง, ทำให้สถานการ์ณแย่ลง
- agricultural(v) = เกี่ยวกับเกษตรกรรม
- airborne = ที่ส่งโดยทางอากาศ
- atmosphere = บรรยากาศ
- atmospheric chemistry = เคมีบรรยากาศ
- attributed คุณลักษณะ, ให้ความน่าเชื่อถือกับ, เกิดจาก
- collaboration = การร่วมมือ
- emissions(v) การปล่อย การฟุ้งกระจาย
- particulate (n) = อนุภาค, ที่แยกเป็นส่วนย่อยๆ
- penetrate = ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป, แทรกซึมเข้าไปสำนักข่าว : Bangkok Post
U.N. experts alarmed by Thailand's rise in royal insult
ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติตื่นตระหนกด้วยคดีหมิ่นราชวงศ์ที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย

BANGKOK - United Nations human rights experts on Monday spoke out against Thailand's increasing use of a law forbidding criticism of its royal family, singling out a 43-year sentence for an elderly woman convicted under the law.
กรุงเทพฯ - เมื่อวันจันทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติได้กล่าวต่อต้านการนำกฎหมายห้ามวิจารณ์ราชวงศ์ของไทยมาใช้เพิ่มมากขึ้น โดยยกกรณีที่ตัดสินลงโทษจำคุก 43 ปีแก่หญิงสูงวัยภายใต้กฎหมายนี้

The condemnation comes after dozens of police cases have been filed against leaders of youth-led demonstrations that have broken taboos by openly criticising the Thai king, risking prosecution under a strict law known as lese majeste that is punishable by up to 15 years in prison.
การประณามเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจได้ยื่นฟ้องหลายสิบคดีต่อผู้นำการประท้วงที่นำโดยเยาวชนซึ่งละเมิดข้อห้ามโดยการวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ไทยอย่างเปิดเผย เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายที่เข้มงวดซึ่งเรียกว่าการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี

Since November, at least 40 youth activists have been charged under the law, according to records compiled by the Thai Lawyers for Human Rights. All of the legal cases are pending.
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน, นักเคลื่อนไหวเยาวชนอย่างน้อย 40 คนถูกตั้งข้อหาภายใต้กฎหมายนี้, ตามบันทึกที่รวบรวมโดยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนของไทย คดีทางกฎหมายทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการ

"We are profoundly disturbed by the reported rise in the number of lese majeste prosecutions since late 2020 and the harsher prison sentences," a group of seven U.N. special rapporteurs and members of a working committee on arbitrary detention said in a statement on Monday.
"เรารู้สึกกระวนกระวายใจอย่างมากกับการรายงานจำนวนคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปีค.ศ 2020 (พ.ศ. 2563) และโทษจำคุกที่รุนแรงขึ้น" กลุ่มสายสัมพันธ์พิเศษของสหประชาชาติ 7 คนและสมาชิกของคณะทำงานด้านการควบคุมตัวโดยพลการกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์

The U.N. human rights office in December called on Thailand to amend the law.
สำนักงานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในเดือนธันวาคมเรียกร้องให้ไทยแก้ไขกฎหมาย

Monday's statement singled out the case of Anchan Preelert, a 65-year-old woman sentenced to 43 years in prison in January in what lawyers said was the harshest punishment yet for royal insult.
คำแถลงเมื่อวันจันทร์ระบุถึงกรณีของ อัญชัญ ปรีเลิศ หญิงวัย 65 ปีที่ถูกตัดสินจำคุก 43 ปีในเดือนมกราคม ในสิ่งที่ทนายความกล่าวว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงที่สุดสำหรับการดูหมิ่นราชวงศ์

The military-backed government briefly stopped using the lese majeste law in 2018, but police started to invoke it again late last year after young protesters began openly criticising the monarchy.
รัฐบาลที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของทหารหยุดใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในช่วงสั้น ๆ ในปี 2018 แต่ตำรวจเริ่มเรียกร้องอีกครั้งเมื่อปลายปีที่แล้ว หลังจากผู้ประท้วงรุ่นเยาว์เริ่มวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์อย่างเปิดเผย

Thailand is officially a constitutional monarchy, but the king is revered by the predominantly Buddhist country's conservative establishment.
ประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างเป็นทางการ, แต่กษัตริย์ได้รับความเคารพนับถือโดยส่วนใหญ่จากกลุ่มคนที่มีอำนาจและอิทธิพลหัวโบราณของประเทศที่เป็นเมืองพุทธ

Until recently, open criticism was extremely rare.
จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้การวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยหาได้ยากมาก

คำศัพท์ข่าว
- against = ต่อ
- a law forbidding criticism = กฎหมายห้ามวิพากษ์วิจารณ์
- amend (v) = แก้ไขกฏหมาย, (เพื่อให้เป็นธรรม/ ถูกต้อง / หรือเป็นปัจจุบันมากขึ้น)
- arbitrary = เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ, ไม่เป็นธรรม, ปราศจากเหตุผล (ใช้อำนาจโดยไม่นึกถึงทุกข์ยากของผู้อื่น)
- condemnation (n) = การประณาม, การประนามหยามเหยียด
- conservative = อนุรักษ์นิยม, คนหัวโบราณ, คนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างกะทันหัน
- constitutional monarchy = ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- detention = การกักตัว, กักขังหน่วงเหนี่ยว, การกักตัวไว้โดยใช้อำนาจรัฐ
- establishment = กลุ่มที่มีอำนาจและอิทธิพล
- file (v) = ยื่น, ยื่นคำร้อง, ยื่นฟ้องร้อง
- forbid = ห้าม (ระบุว่าสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎกฎหมายหรือประเพณี)
- harshest (adj) = รุนแรงที่สุด
- harshest punishment = การลงโทษที่รุนแรงที่สุด
- invoke = ประกาศใช้กฎหมาย, อ้างกฎหมาย (อ้างถึงสิ่งที่มีอำนาจเพื่อสนับสนุนตัวเอง)
- lese majeste law = กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (ม112)
- openly (adv) = อย่างเปิดเผย
- pending (adj) = ยังค้างอยู่, ซึ่งยังไม่จบสิ้น, คาราคาซัง, อยู่ในระหว่าง
- predominantly = มีอิทธิพลเหนือ, มีมากกว่า
- prosecution = การดำเนินคดีตามกฎหมาย
- revere (v) = แสดงความเคารพนับถือ
- sentence (v) = พิพากษา, ตัดสินโทษ
- single out (phrasal verb) = เพ่งเล็ง, หมายหัว, มุ่งเน้น( ปฏิบัติต่อบางสิ่งโดยวิธีที่แตกต่างจากสิ่งอื่น)
- taboo (n) = ข้อห้าม, สิ่งต้องห้าม, เรื่องต้องห้าม
- youth (adj) = เยาวชน
- youth-led (adj) = ผู้นำ/ แกนนำที่เป็นเยาวชน
- youth-led demonstration = ผู้นำ/ แกนนำการประท้วงที่เป็นเยาวชน


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น