โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 20-April-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
US and China agree to cooperate on climate change after talks in Shanghai
สหรัฐฯและจีนตกลงที่จะร่วมมือกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังการเจรจาในเมืองเซี่ยงไฮ้

Hong Kong (CNN)The US and China have agreed to cooperate on climate change after two days of high-profile meetings in Shanghai, despite rising tensions between the two countries.
ฮ่องกง (CNN) สหรัฐฯและจีนได้ตกลงที่จะร่วมมือกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังจากการประชุมที่จัดในเซี่ยงไฮ้เป็นเวลาสองวัน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก แม้ว่าความตึงเครียดระหว่างสองประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม

In a joint statement released on Sunday, Washington and Beijing said the climate crisis "must be addressed with seriousness and urgency" and agreed to work together to "strengthen" the implementation of the Paris Agreement.
ในแถลงการณ์ร่วมที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์วอชิงตันและปักกิ่งกล่าวว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศ "ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน" และตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อ "เสริมสร้าง" การปฏิบัติตามข้อตกลงปารีส

"The United States and China will continue to discuss, both on the road to COP 26 and beyond, concrete actions in the 2020s to reduce emissions aimed at keeping the Paris Agreement-aligned temperature limit within reach," the statement said.
"สหรัฐฯและจีนจะหารือกันต่อไปทั้งบนเส้นทางสู่ COP 26 และอื่น ๆ การดำเนินการที่เป็นรูปธรรมในคริสต์ทศวรรษ2020 เพื่อลดการปล่อยก๊าซ โดยมุ่งไปที่การรักษาระดับอุณหภูมิให้เป็นไปตามเป้าหมายข้อตกลงปารีส", แถลงการณ์ระบุ

The announcement followed two days of talks between US Special Presidential Envoy for Climate John Kerry and China Special Envoy for Climate Change Xie Zhenhua in Shanghai on Thursday and Friday.
การประกาศดังกล่าวมีขึ้นตามมาจากการเจรจาสองวันระหว่าง จอห์น เคอร์รี ผู้แทนพิเศษด้านสภาพภูมิอากาศของประธานาธิบดีสหรัฐ และผู้แทนพิเศษของจีนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Xie Zhenhua ในเซี่ยงไฮ้เมื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

US President Joe Biden, who has taken a stronger stance on dealing with climate change than his predecessor Donald Trump, is hoping the US will be able to work with Beijing to address carbon emissions while maintaining a firm stance on issues of trade, technology and human rights.
ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ ผู้ซึ่งมีจุดยืนที่แข็งแกร่งกว่าโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้ของเขา ในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หวังว่าสหรัฐฯจะสามารถทำงานร่วมกับปักกิ่งเพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนในขณะที่ยังคงรักษาจุดยืนที่มั่นคงในประเด็นการค้า, เทคโนโลยีและสิทธิมนุษยชน

China is the world's biggest carbon emitter, making the Chinese government's participation a vital part of any successful plan to address the climate crisis.
จีนเป็นแหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก การทำให้รัฐบาลจีนเข้ามามีส่วนร่วมจึงเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จของแผนการ เพื่อที่จะแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

In a statement Sunday, China's Ministry of Ecology and Environment said the talks between Kerry and Xie had been "candid, in-depth and constructive."
ในแถลงการณ์วันอาทิตย์, กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีนกล่าวว่า การเจรจาระหว่าง Kerry และ Xie เป็นไปอย่าง "ตรงไปตรงมาในเชิงลึกและสร้างสรรค์ "

"Both sides recognize that climate change is a serious and urgent threat to the survival and development of mankind," the ministry said, adding that China and the US "will strengthen cooperation, work together with other parties to address the climate crisis."
"ทั้งสองฝ่ายตระหนักดีว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงและเร่งด่วนต่อความอยู่รอดและการพัฒนาของมนุษยชาติ" กระทรวงกล่าวพร้อมกับเสริมว่า จีนและสหรัฐฯ "จะกระชับความร่วมมือทำงานร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ เพื่อแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศ"

The ministry also said the two countries will "further strengthen exchanges and cooperation in areas such as strengthening policy measures, promoting green and low-carbon transitions, and supporting the energy and low-carbon development of developing countries."
กระทรวงยังกล่าวอีกว่าทั้งสองประเทศจะ "เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านต่างๆต่อไป เช่นการเสริมสร้างมาตรการเชิงนโยบาย ส่งเสริมการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนผ่านสู่คาร์บอนต่ำ และสนับสนุนการพัฒนาพลังงานและคาร์บอนต่ำของประเทศกำลังพัฒนา”

คำศัพท์ข่าว
- address(v) = จัดการปัญหา, ปราศัย, จ่าหน้าซอง
- also (adv) = นอกจากนี้ ...ก็ยัง...(อีกด้วย)
- beyond = นอกเหนือ, เกินเลย, พ้นเขต
- candid (adj) = เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ปราศจากอคติ
- climate crisis = วิกฤตสภาพภูมิอากาศ
- concrete (adj) = ที่เป็นรูปธรรม, ที่ทำให้เป็นจริงได้
- cooperation (n) = การร่วมมือกัน
- developing country = ประเทศที่กำลังพัฒนา
- discuss (v) = หารือ, ปรึกษา, สนทนา, พูดคุยแลกเปลี่ยน
- emission = การปล่อยออกมา (โดยเฉพาะก๊าซหรือรังสี)
- firm (adj) = แน่วแน่, มั่นคง, หนักแน่น
- follow (v) = ตามมา, หลังจาก
- further = เพิ่มเติม, เพิ่มมากขึ้น, มากไปกว่านี้
- green (adj) = ไม่มีพิษภัย, การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- implementation (n) = นำแผน/ ระบบ/ กฏหมาย มาบังคับใช้ (กฎหมาย)
- issue (n) = ประเด็น, เรื่อง, (บางกรณีหมายถึง ปัญหา)
- limit (n) = ขอบข่าย, วงจำกัด
- low-carbon (adj) = ซี่งมีคาร์บอนต่ำ
- mankind = มนุษยชาติ, เผ่าพันธุ์มนุษย์
- participation = การมีส่วน, การมีส่วนในกิจกรรม
- predecessor = สิ่งที่มีอยู่ก่อน, ผู้ที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้
- road = เส้นทาง, ถนน
- serious (adj) = ร้ายแรง, สาหัส
- stance (n) = จุดยืน, ท่าที, ความตั้งใจที่ชัดเจน
- strengthen (v) = ทำให้แข็งแรงขึ้น เพิ่มพลังขึ้น
- such as = อย่างเช่น, อาทิเช่น
- survival (n) = การอยู่รอด
- threat (n) = การขู่เข็ญ, การคุกคาม, ทำให้กลัว
- urgent (adj) = เร่งด่วน, รีบเร่ง
- vital = สำคัญยิ่ง, สำคัญมาก ๆ(จำเป็นสำหรับความสำเร็จหรือการดำรงอยู่ต่อไปของบางสิ่ง)สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
'Out of control' fire breaks out in Cape Town's Table Mountain National Park
'ควบคุมไม่ได้' เกิดไฟไหม้ในอุทยานแห่งชาติ Table Mountain ของ Cape Town

An "out of control" fire is burning in Cape Town's Table Mountain National Park, damaging buildings and prompting the evacuation of hikers from the city's most famous landmark, South African officials said Sunday.
ไฟที่ "ควบคุมไม่ได้" กำลังลุกไหม้ในอุทยานแห่งชาติ Table Mountain ของ Cape Town ทำลายอาคารและทำให้ต้องอพยพนักเดินป่า จากสถานที่ชมวิวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง, เจ้าหน้าที่ของแอฟริกาใต้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์

Two firefighters were injured and admitted to the hospital and nine structures were destroyed in the blaze, Jermaine Carelse, spokesperson for the Cape Town Fire and Rescue Services, told CNN in an email on Sunday.
นักดับเพลิงสองคนได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและอาคารเก้าแห่งถูกทำลายจากเปลวไฟ, Jermaine Carelse โฆษกของหน่วยดับเพลิงและกู้ภัย Cape Town บอกกับ CNN ในอีเมลเมื่อวันอาทิตย์

Around 200 firefighters have been dispatched to battle the massive blaze, Carelse said, adding that they will work throughout the night to contain the fire and work on the fire line.
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 200 คนได้ถูกส่งไปเพื่อต่อสู้กับเปลวไฟขนาดใหญ่, Carelse กล่าวและเสริมว่าพวกเขาจะทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อควบคุมเพลิงและทำแนวกันไฟ

Four helicopters were also deployed to help with the efforts, according to a tweet from an account associated with the park.
นอกจากนี้ยังมีการใช้เฮลิคอปเตอร์สี่ลำเพื่อช่วยในการดำเนินการดังกล่าวตามข้อความทวีตจากบัญชีรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับอุทยาน

"The fire created its own wind that further increased the rate of spread.
"ไฟทำให้เกิดลมขึ้นด้วยตัวเอง ทำให้ยิ่งขยายตัวเร็วยิ่งขึ้น

The excessive amount of smoke and related updrafts made it impossible for the aerial support to slow the rate of spread," according to a tweet from the South African National Parks Table Mountain National Park account. ปริมาณควันที่มากเกินไปและการลอยตัวขึ้นของก๊าซที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าช่วยทางอากาศเพื่อชะลอความเร็วของการแพร่กระจาย" อ้างอิงข้อความทวีตจากบัญชีของอุทยานแห่งชาติแอฟริกาใต้ Table Mountain

The statement said the Rhodes Memorial Restaurant had burnt down and "the fire has also spread to the veld above the University of Cape Town upper campus."
แถลงการณ์ระบุว่าร้านอาหารโรดส์เมโมเรียลถูกไฟไหม้และ "ไฟยังลุกลามไปยังทุ่งหญ้าเหนือมหาวิทยาลัยเคปทาวน์ตอนบน"

Six buildings near Woolsack Drive, including the Mostert's Mill and three structures at the University of Cape Town, were destroyed, Carelse told CNN.
อาคารหกหลังใกล้กับ Woolsack Drive รวมถึง Mostert's Mill และโครงสร้างสามแห่งที่มหาวิทยาลัย Cape Town ถูกทำลาย Carelse กล่าวกับ CNN

Mostert's Mill, a historic windmill near the University of Cape Town built around 1796, has also been badly damaged by the fire, according to Carelse.
Mostert's Mill เป็นกังหันลมเก่าแก่ใกล้มหาวิทยาลัยเคปทาวน์ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2339 ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เช่นกัน

One woman in the park said she was "trying to outrun the fire" in a video posted on Twitter, which showed a plume of smoke in the background.
ผู้หญิงคนหนึ่งในสวนสาธารณะกล่าวว่าเธอกำลัง "พยายามวิ่งให้เร็วกว่าไฟ" ในวิดีโอที่โพสต์บนทวิตเตอร์ซึ่งมีควันพวยพุ่งอยู่ด้านหลัง

In a later tweet, Lisette Lombard said she was safe but her car had been "destroyed."
ในทวีตต่อมา Lisette Lombard กล่าวว่าเธอปลอดภัย แต่รถของเธอถูก "ทำลาย"

"Never have I experienced a fire that spread so unpredictably fast. I have so much respect for our firefighters," she added.
"ฉันไม่เคยประสบกับไฟที่ลุกลามเร็วขนาดนี้ ฉันนับถือนักผจญเพลิงของเราอย่างมาก" เธอกล่าวเสริม

According to a statement from South Africa's National Parks, a "vacated vagrant fire" may have been responsible for the blaze.
ตามคำแถลงของอุทยานแห่งชาติของแอฟริกาใต้ "ไฟจากคนจรที่จุดทิ้งไว้" อาจก่อให้เกิดเปลวไฟ

"After the initial investigation, it is surmised that the origin of the fire is from a vacated vagrant fire.
"หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นสันนิษฐานว่าต้นกำเนิดของไฟไหม้มาจากไฟที่ถูกทิ้งไว้ของคนเร่ร่อน

Due to the extreme Fire Danger Index for today, which is Red with temperatures of 36 degrees noted and an extremely low relative humidity of under 10%, the fire spread rapidly in the direction of Rhodes Memorial," the statement read.
เนื่องจากมีดัชนีอันตรายจากไฟที่สูงมากในวันนี้ซึ่งเป็นสีแดง โดยมีอุณหภูมิ 36 องศาและความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 10 ค่อนข้างต่ำมาก ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วไปในทิศทางของอนุสรณ์สถานโรดส์ ", จากแถลงการณ์

คำศัพท์ข่าว
- excessive (adj) = มากเกินไป, มากเกินปริมาณที่พอดี
- extremely (adv) = สุดแสน, สุดสุด, สุดขั้ว, เต็มที่, เต็มเหนี่ยว
- respect = เคารพ, ให้เกียรติ
- responsible for = ก่อให้เกิด
- structure = โครงสร้าง, โครงของงานก่อสร้าง
- surmise (v) = คาดการณ์ (โดยไม่มีหลักฐาน)
- unpredictably (adv) =คาดเดาไม่ได้
- vacated (adj) = ออกจาก, ออกไปจาก, ย้ายออก
- vagrant (n) = คนจร, คนเร่ร่อน, คนไร้บ้าน

- vacated vagrant fire = ไฟจากคนจรที่จุดทิ้งไว้
- fire (n) = เพลิง, ไฟ
- vacated (adj) = ออกไป, ย้ายที่
- vagrant (n) = คนจร, คนเร่ร่อน, คนไร้บ้าน
สำนักข่าว : บีบีซี
Historic buildings destroyed by fire in Cape Town, South Africa
อาคารประวัติศาสตร์ถูกไฟไหม้ในเคปทาวน์แอฟริกาใต้

สำนักข่าว : Arrivealive
Rhodes Memorial Restaurant burnt down after vacated vagrant fire.
ร้านอาหารโรดส์เมมโมเรียล ถูกไฟไหม้หลังไฟจากคนจรที่จุดทิ้งไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น