โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 06-July-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
Leaked memo raises Thai concern about Sinovac vaccine's efficacy
บันทึกการประชุมที่หลุดออกมาทำให้เกิดความกังวลของไทยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนชิโนแวค


BANGKOK, July 5 (Reuters) - A leaked health ministry document has prompted calls in Thailand for medical staff inoculated against COVID-19 to be given a booster of an mRNA vaccine, after it included a comment that such a move could dent public confidence in Sinovac Biotech's (SVA.O) vaccine.
กรุงเทพฯ 5 ก.ค. (สำนักข่าวรอยเตอร์) - เอกสารของกระทรวงสาธารณสุขที่รั่วออกมาได้กระตุ้นให้ประเทศไทยเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19 แล้วให้ได้รับการกระตุ้นเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน ชนิดmRNA หลังจากในเอกสารมีความคิดเห็นในลักษณะที่อาจทำลายความเชื่อมั่นของสาธารณชนในวัคซีนของชิโนแวคไบโอเทค

The internal memo, which included various opinions, was reported by local media and shared widely on social media.
เอกสารบันทึกเป็นการภายใน ซึ่งรวมถึงความคิดเห็นต่างๆ ได้ถูกรายงานโดยสื่อท้องถิ่นและแชร์อย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดีย

It was confirmed by Thai Health Minister Anutin Charnvirakul as being authentic.
โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมาตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย ได้ยืนยันแล้วว่าเป็นเอกสารของจริง

It included a comment from an unnamed official who recommended authorities do not give a booster shot of Pfizer-BioNTech's (PFE.N), (22UAy.DE) vaccine to frontline health workers, because such a move would be "admitting that the Sinovac vaccine is not effective".
ในเอกสารมีความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏชื่อ แนะนำผู้มีอำนาจหน้าที่ไม่ให้ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคเพื่อกระตุ้นภูมิให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนวหน้าเพราะการกระทำดังกล่าวจะเป็นการ "ยอมรับว่าวัคซีนของชิโนแวคไม่มีประสิทธิภาพ"

Thailand has administered Sinovac's inactivated virus vaccine to most health workers and its real-world study showed two doses were 95% effective in reducing mortality and severe symptoms.
ประเทศไทยได้ให้วัคซีนป้องกันไวรัสชนิดเชื้อตายของชิโนแวคแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่ และจากการศึกษาผลในสถานการณ์จริงของวัคซีนพบว่า วัคซีนสองโดสมีประสิทธิภาพ 95% ในการลดอัตราการเสียชีวิตและอาการรุนแรง

The study showed it was 71% to 91% effective in stopping infection with the Alpha variant.
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ 71% ถึง 91% ในการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์อัลฟ่า

Sinovac in China did not immediately respond to a request for comment on the vaccine's efficacy.
บริษัทชิโนแวค ในประเทศจีนยังไม่ได้ตอบคำร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีน

The comment in the leaked document prompted calls from prominent Thai health experts, including a top medical council official, to give health workers a Pfizer-BioNTech booster shot.
ความคิดเห็นในเอกสารที่รั่วไหลออกมา กระตุ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีชื่อเสียงของไทยหลายคน รวมถึงเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์ระดับสูงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค

The hashtag "Give Pfizer to medical personnel" was trending on Thai Twitter with more than 624,000 tweets on Monday.
แฮชแท็ก "ให้ไฟเซอร์แก่บุคลากรทางการแพทย์" กำลังเป็นที่นิยมในทวิตเตอร์ของไทย โดยมีทวีตมากกว่า 624,000 ทวีตในวันจันทร์

Senior health official Opas Karnkawinpong told reporters the document was not real, however, contradicting health minister Anutin.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาวุโส โอภาส การกวินพงศ์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เอกสารดังกล่าวไม่ใช่ของจริง อย่างไรก็ตามคำกล่าวนี้ขัดแย้งกับนายอนุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Anutin said the comment on the booster shot was "just an opinion" and there was an expert panel to set vaccine policy.
อนุทินกล่าวว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการฉีดกระตุ้นเป็น "แค่ความคิดเห็น" และมีคณะผู้เชี่ยวชาญที่จะกำหนดนโยบายวัคซีน

He said two doses of Sinovac's vaccine were effective and "deliver results beyond the standard".
เขากล่าวว่าวัคซีนของ ชิโนแวค สองโดสมีประสิทธิภาพและ "ให้ผลลัพธ์ที่เกินมาตรฐาน"

Thai experts have urged the government to use various types of coronavirus vaccine to better protect the population.
ผู้เชี่ยวชาญชาวไทยได้เรียกร้องให้รัฐบาลใช้วัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสหลากหลายชนิด เพื่อปกป้องประชาชนให้ดีขึ้น

It is relying mainly on AstraZeneca's (AZN.L) locally manufactured viral vector vaccine, while authorities say Moderna's (MRNA.O) mRNA vaccine will also be available.
ประเทศพึ่งพาวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์ของบริษัทแอสตร้าเซเนกาที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก ในขณะที่ทางการกล่าวว่าจะมีให้บริการวัคซีนชนิดmRNA ของโมเดอร์นาด้วย

Thailand has procured 20 million doses of the Pfizer-BioNTech vaccine for future delivery and will this month receive 1.5 million doses donated by the United States.
ประเทศไทยได้สั่งซื้อวัคซีนของไฟเซอร์-ไบโอเอนซ์เทคจำนวน 20 ล้านโดสสำหรับการส่งมอบในอนาคต และในเดือนนี้จะได้รับ 1.5 ล้านโดสที่บริจาคโดยสหรัฐอเมริกา

World Health Organization experts found the Sinovac vaccine was efficacious in preventing COVID-19 in adults under 60, but some quality data on the risk of serious adverse effects was lacking.
ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกพบว่าวัคซีนชิโนแวค มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันโควิด-19 ในผู้ใหญ่อายุต่ำกว่า 60 ปี แต่ขาดข้อมูลด้านคุณภาพบางประการเกี่ยวกับความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่รุนแรง

คำศัพท์ข่าว
- adverse (adj) = เป็นผลร้าย, สวนกระแส, ไม่พึงประสงค์
- authentic (adj) = ของแท้, ตัวจริง
- available (adj) = มีให้ใช้, พร้อมใช้งาน
- booster (n) = สิ่งที่เพิ่มกำลังหรือความแข็งแรง
- contradict (v) = ขัดแย้ง
- delivery = ส่งถึงที่, การนำส่งให้, การส่งมอบ, บริการส่งสินค้าถึงบ้าน
- dent (v) = ทำให้เกิดร่องรอย, ทำให้เสื่อมเสีย
- donated by = บริจาคโดย
- efficacious (adj) = เป็นผลดี, ประสิทธิภาพดี
- expert (n) = เชี่ยวชาญ
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- inoculate (v) = สร้างภูมิคุ้มกัน, ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค
- leaked (adj) = รั่วไหล
- medical personnel (n) = บุคลากรทางการแพทย์
- medical staff (n) = บุคลากร ทางการแพทย์
- memo (n) = บันทึกข้อความ, กระดาษจดบันทึก
- opinion (n) = ความคิดเห็น
- procure (v) = จัดซื้อ, จัดหา
- prominent (adj) = สำคัญ, มีชื่อเสียง, โดดเด่น
- prompt (v) = กระตุ้น, ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้เกิด
- public confidence = ความเชื่อมั่นสาธารณะ, ความเชื่อมั่นของประชาชน
- trending (adj) = กำลังเป็นกระแสสังคมออนไลน์
- “Viral vector vaccine” = วัคซีนไวรัสเวกเตอร์, วัคซีนที่ทำจากไวรัสที่ถูกทำให้อ่อนลง
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์แหล่งข่าว : CNN
Didi, China's largest ride-hailing service, continues to fall into deeper trouble with Chinese regulators.
Didi ซึ่งเป็นบริการเรียกรถที่ใหญ่ที่สุดของจีน ยังคงประสบปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นกับหน่วยงานกำกับดูแลของจีน

The Cyberspace Administration of China on Sunday banned Didi from app stores after saying it posed a cybersecurity risk for customers.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีนได้สั่งระงับ Didi จากร้านแอพ หลังจากที่กล่าวว่ามีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับลูกค้า

"Didi Chuxing app is found to have severely violated the laws by illegally collecting and using personal information," the regulator said. It called on Didi to fix the issue with its app to comply with the country's laws and to ensure its customers' safety.
“พบว่าแอป Didi Chuxing ละเมิดกฎหมายอย่างรุนแรงโดยการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างผิดกฎหมาย” ผู้ควบคุมกล่าว เรียกร้องให้ Didi แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแอปเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศและเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า

The company, which has 377 million active users in China alone, said in a statement it is complying with China's demands, pulling the app from stores as it works to make changes to its app to satisfy regulators.
บริษัทซึ่งมีผู้ใช้งาน 377 ล้านคนเฉพาะในจีนแห่งเดียว กล่าวในแถลงการณ์ว่า บริษัทกำลังปฏิบัติตามความต้องการของจีน โดยการดึงแอพออกจากร้านค้าในขณะที่ทำการเปลี่ยนแปลงแอพเพื่อให้เป็นไปตามที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องการ

Didi said customers and drivers who have already downloaded the app will be able to continue to use it.
บริษัทDidi กล่าวว่าลูกค้าและผู้ขับขี่ที่ดาวน์โหลดแอปแล้วจะสามารถใช้งานได้ต่อไป

"We sincerely thank the ... department for its instruction in troubleshooting Didi's risks," the company said. "We will rectify and improve risk avoidance and ... provide safe and convenient services to our users."
"เราขอขอบคุณด้วยความจริงใจต่อหน่วยงาน สำหรับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของDidi" บริษัทกล่าวว่า "เราจะแก้ไขและปรับปรุงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และให้บริการที่ปลอดภัยและสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ของเรา"

The ban comes less than a week after Didi went public on the New York Stock Exchange in the biggest US share offering by a Chinese company since Alibaba debuted in 2014.
การห้ามมีขึ้นไม่ถึงสัปดาห์หลังจากที่ Didi ก้าวเข้าสู่สาธารณในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยการเสนอขายหุ้นครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐโดยบริษัทของจีนนับตั้งแต่อาลีบาบาเปิดตัวในปีค.ศ. 2014

Just two days later, on Friday, China suspended the registration of new users on the app.
เพียงสองวันต่อมา ในวันศุกร์ จีนได้ระงับการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ในแอป

The suspension was put in place "to prevent the expansion of risk" during a "cybersecurity review" into the company, according to a statement from the country's cyberspace administration.
การระงับการใช้งาน "เพื่อป้องกันการขยายตัวของความเสี่ยง" ระหว่าง "การตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์" ในบริษัท, ตามคำแถลงของการบริหารไซเบอร์สเปซของประเทศ

The company's stock price tumbled Friday.
ราคาหุ้นของบริษัทดิ่งร่วงลงในวันศุกร์

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- app = โปรแกรมที่ใช้บนโทรศัพท์/ แท๊ปเล็ต (ถ้าใช้ในคอมพิวเตอร์/ โน๊ตบุ๊คมักเรียว่า application)
- ban (n, v) = แบน, ห้าม, ระงับ (ไม่ให้ใช้, ไม่ให้มี, ไม่ให้ทำ)
- call on = ขอให้ใครสักคนทำอะไรสักอย่าง
- cyber (adj) = ไซเบอร์, โลกออนไลน์, โลกของอินเตอร์เน็ต
- cybercrime (n) = อาชญากรรมบนโลกออนไลน์
- cybersecurity (n) = ความปลอดภัยทางไซเบอร์, ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์
- cyberspace (n) = ไซเบอร์สเปซ, โลกออนไลน์, โลกของอินเตอร์เน็ต
- ensure (v) = รับรอง, ประกัน, ทำให้มั่นใจ
- go public = เปิดเผย, สู่สาธารณะ, เสนอขายหุ้นให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- install base = ฐานข้อมูลสถิติจำนวนผู้นำซอฟแวร์ไปติดตั้งใช้งาน
- instruct = สั่งสอน, แนะนำ (อย่างเป็นทางการ)
- instruction (n) = การสอน, คำแนะนำ (อย่างเป็นทางการ)
- less than + จำนวน = น้อยกว่า
- put in place = จัดเตรียมการ, วางแนวทาง, กำหนดทิศทาง
- rectify (v) = ปรับให้ถูกต้อง, ปรับปรุงแก้ไข
- regulator = ผู้ตั้งกฎ, ผู้ควบคุม, หน่วยงานที่ดูแล
- ride-hailing (compound) = เรียกรถบริการ, การเรียกแท็กซี่
- severely (adv) = อย่างรุนแรง, สาหัสสากรรจ์
- sincerely (adv) = อย่างจริงใจ, ด้วยใจจริง
- suspend (v) = หยุด, ระงับ, ยกเลิกชั่วคราว, ระงับชั่วคราว
- suspension (n) = การแขวน, การระงับ, หยุดการใช้งานชั่วคราว
- troubleshooting (n) = การแก้ไขปัญหา
- tumble (v) = ล้ม, ร่วง, หล่น, เสียหลัก

หมายเหตุบริษัทแอปพลิเคชั่นการเรียกแท็กซี่ ถูกระงับชั่วคราวจากทางการจีนเนื่องจากไม่ต้องการให้ข้อมูลเส้นทางและบัญชีผู้ใช้ถูกเก็บรวบรวม(เนื่องจากกลัวถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด)


แหล่งข่าว : Businessinsider
แหล่งข่าว : United
แหล่งข่าว : Reuters
China orders Didi app downloads suspended over data violation
จีนสั่งระงับการดาวน์โหลดแอป Didi เหตุละเมิดข้อมูล

BEIJING, July 4 (Reuters) - China's cyberspace regulator said on Sunday that it had ordered smartphone app stores to stop offering Didi Global Inc's (DIDI.N) app after finding that the ride-hailing giant had illegally collected users' personal data.
ปักกิ่ง 4 ก.ค. (สำนักข่าวรอยเตอร์) - ผู้ควบคุมไซเบอร์สเปซของจีนกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า ได้สั่งให้ร้านแอพสมาร์ทโฟนหยุดให้บริการแอพของบริษัท Didi หลังจากพบว่ายักษ์ใหญ่ผู้ให้บริการเรียกรถของโลกได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างผิดกฎหมาย

The Cyberspace Administration of China (CAC) said it had told Didi to make changes to comply with Chinese data protection rules, four days after Didi began trading on the New York Stock Exchange, having raised $4.4 billion in an initial public offering.
สำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีน(CAC) กล่าวว่าได้แจ้งให้ Didi ทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎการปกป้องข้อมูลของจีน ซึ่งเกิดขึ้นสี่วันหลังจากที่ Didi เริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โดยระดมทุนได้ 4.4 พันล้านดอลลาร์ในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก

The CAC did not specify the nature of Didi's violation in a statement on its social media feed.
CAC ไม่ได้ระบุลักษณะการละเมิดที่แท้จริงของ Didi ในแถลงการณ์บนหน้าข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

Didi responded by saying it had stopped registering new users and would remove its app from app stores. It said it would make changes to comply with rules and protect users' rights.
Didi ตอบกลับโดยบอกว่าได้หยุดการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่และจะลบแอพออกจากร้านแอพ โดยบอกว่าจะทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎและปกป้องสิทธิ์ของผู้ใช้

China has been clamping down on its home-grown technology giants over antitrust and data security concerns.
จีนได้กำราบบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในประเทศของตนจากความกังวลเรื่องการต่อต้านการผูกขาดและความปลอดภัยของข้อมูลมาระยะหนึ่งแล้ว

Didi made its trading debut on Wednesday in an IPO that valued the company at $67.5 billion, well down from the $100 billion it had hoped for, which potential investors had resisted.
Didi เปิดตัวซื้อขายหุ้นในวันพุธในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก ซึ่งทำให้บริษัทมีมูลค่า 67.5 พันล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 100 พันล้านดอลลาร์ที่บริษัทได้คาดหวังไว้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่านักลงทุนได้ยับยั้งไว้

Redex Research director Kirk Boodry, who publishes on Smartkarma, said the CAC's move appeared "aggressive".
นาย Kirk Boodry ผู้อำนวยการงานวิจัยของ Redex Research ซึ่งเผยแพร่ในเครือข่ายงานวิจัยเกี่ยวกับการลงทุน Smartkarma กล่าวว่าการเคลื่อนไหวของ CAC นั้นดู "แข็งกร้าว"

"(It) indicates the process could take a while, but they have a large installed base so near-term impact (is) likely muted for now," he said.
"(มัน) บ่งชี้ว่ากระบวนการอาจใช้เวลาสักพักหนึ่ง แต่พวกเขามีฐานผู้ใช้งานขนาดใหญ่ ดังนั้นผลกระทบในระยะสั้น(คือ) น่าจะเงียบๆไปในตอนนี้", เขากล่าว

คำศัพท์ข่าว
- aggressive (adj) = แข็งกร้าว, ก้าวร้าว, ดุดัน
- antitrust = การต่อต้านการผูกขาด
- comply (v) = ปฏิบัติตาม, ยินยอมปฏิบัติตาม
- DiDi Global = ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เรียกรถบริการรายใหญ่ที่สุดในจีน
- home-grown (compound) = ซึ่งทำ/ ผลิต/ เกิดขึ้นภายในครอบครัว/ ท้องถิ่น/ ในประเทศ
- IPO (Initial Public Offering)การเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทให้กับสาธารณะชน
- near-term (compound) = ระยะเวลาสั้น ๆ
- potential (adj) = น่าจะ, อาจะเป็นไปได้, มีความเป็นไปได้ในภายภาคหน้า
- resist (v) = ต้านทาน, ต่อต้านไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น