โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, January 2, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 02-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : BBC
Coronavirus pandemic: Antarctic outpost hit by Covid-19 outbreak
การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา: สถานที่ปฏิบัติภาระกิจห่างไกลในแอนตาร์กติกได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

A Belgian scientific research station in Antarctica is dealing with an outbreak of Covid-19, despite workers being fully vaccinated and based in one of the world's remotest regions.
สถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเบลเยียมในทวีปแอนตาร์กติกากำลังรับมือกับการระบาดของโควิด-19 แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนแล้ว และตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ห่างไกลที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Since 14 December, at least 16 of the 25 workers at the Princess Elisabeth Polar Station have caught the virus.
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม มีผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 16 คนจากทั้งหมด 25 คนที่สถานี ปริ๊นเซส อลิซาเบธ โพลาร์ ได้ติดเชื้อไวรัสไปแล้ว

Officials say cases remain mild so far.
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ผู้ติดเชื้อยังคงมีอาการเล็กน้อย

"The situation isn't dramatic," Joseph Cheek, a project manager for the International Polar Foundation, told the BBC.
“สถานการณ์ไม่ได้ผิดปกติมากมาย” โจเซฟ ชีค ผู้จัดการโครงการของมูลนิธิขั้วโลกระหว่างประเทศ บอกกับบีบีซี

"While it has been an inconvenience to have to quarantine certain members of the staff who caught the virus, it hasn't significantly affected our work at the station overall," Mr Cheek said.
“ในขณะที่สถานการณ์มีความไม่สะดวกที่ต้องกักตัวเจ้าหน้าที่บางคนที่ติดไวรัส แต่มันไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่องานโดยรวมของเราที่สถานี", นายชีคกล่าว

"All residents of the station were offered the opportunity to leave on a scheduled flight on 12 January. However, they all expressed their wish to stay and continue their work," he added.
เขากล่าวเสริมว่า “ผู้อยู่อาศัยในสถานีทุกคนได้รับโอกาสที่จะออกเดินทางตามกำหนดการในวันที่ 12 มกราคม แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขาทั้งหมดแสดงความปรารถนาที่จะอยู่และทำงานของพวกเขาต่อไป”

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = เคส, กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- certain (adj) = บางอย่าง, บางชนิด, บางประเภท
- dramatic (adj) = อย่างแรง, ตื่นเต้นเร้าใจ, เหมือนละคร (ดึงดูดความสนใจด้วยเหตุที่ไม่ปกติ)
- express (v) = แสดงออก, แสดงความรู้สึก
- inconvenience (n) = ความไม่สะดวกสบาย ความลำบาก
- hit by = โดน/ได้รับผลกระทบจาก(Passive Voice)
- opportunity (n) = โอกาส
- outpost (n) = กลุ่มอาคารเล็กซึ่งตั้งอยู่พื้นที่ห่างไกลเพื่อทำภารกิจพิเศษ (การค้า/การวิจัย/การทหาร)
- remotest (adj) = ห่างไกลที่สุด
- significantly (adv) = อย่างน่าสังเกต, อย่างมีนัยสำคัญ


No comments:

Post a Comment