โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, June 15, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 15-June-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Thaipbsworld
Thai government claims vaccinations are going according to plan
รัฐบาลไทยอ้างวัคซีนเป็นไปตามแผน

The Thai government’s COVID-19 vaccination rollout is going according to plan, according to Government Spokesperson Anucha Burapachaisri today (Tuesday), amid widespread postponement of appointments.
การเปิดตัววัคซีนป้องกันโควิด-19 ของรัฐบาลไทยเป็นไปตามแผน, โฆษกรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี กล่าวในวันนี้ (อังคาร), ท่ามกลางการเลื่อนนัดย่างกว้างขวาง

Claiming the rollout has met the government’s target, Mr. Anucha said the number of vaccine doses administered to people across the country, during the first week of mass vaccinations (June 7th – 12th), totalled 1,865,190.
โดยอ้างว่าการเปิดตัวได้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลแล้ว นายอนุชา กล่าวว่า จำนวนโดสวัคซีนที่จ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศ ในช่วงสัปดาห์แรกของการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก (7-12 มิถุนายน) รวม 1,865,190 คน

Currently, Thailand ranks 3rd in ASEAN for the level of COVID-19 vaccination, he said. Total doses administered between February 28th, the first day of inoculations, and June 13th is 6.18 million, with over 4.53 million first shots administered and more than 1.65 million people fully vaccinated.
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 ของอาเซียนสำหรับระดับการฉีดวัคซีน COVID-19 เขากล่าว ปริมาณรวมที่ได้รับระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ วันแรกของการฉีดวัคซีน และวันที่ 13 มิถุนายน คือ 6.18 ล้านคน โดยได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกมากกว่า 4.53 ล้านคน และผู้คนมากกว่า 1.65 ล้านคนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน (ครบสองเข็ม)


คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- across = พาดผ่าน, ถ้วนทั่ว, ทุกพื้นที่
- administer (v) = บริหาร, ดำเนินการ, จ่ายยา, ฉีด (ยา/ วัคซีน, ผลิตภันฑ์เกี่ยวกับการรักษา)
- currently (adv) = ในปัจจุบัน
- dose = โดส, ปริมาณยา หรือวัคซีน
- postponement (n) = การเลื่อนออกไป
- rollout (n) = เปิดตัว, เปิดตัวสินค้า, แผ่ออก
- vaccination (n) = การฉีดวัคซีน
- vaccine (n) = วัคซีน
- widespread (adj) = แพร่หลาย, กว้างขวางแหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Novavax says Covid-19 vaccine shows 90.4% overall efficacy in US/Mexico Phase 3 trial
Novavax กล่าวว่าวัคซีนโควิด-19 แสดงผลประสิทธิภาพโดยรวม 90.4% จากการทดลองระยะที่สามในสหรัฐและ เม็กซิโก

The American biotechnology company Novavax announced on Monday that its coronavirus vaccine candidate was found to have an overall efficacy of 90.4% in a Phase 3 trial conducted across the United States and Mexico.
โนวาแวกซ์ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติอเมริกัน ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าวัคซีนไวรัสโคโรน่าทางเลือกของบริษัทมีประสิทธิภาพโดยรวม 90.4% ในการทดลองระยะที่ 3 ที่ดำเนินการทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก

Additional analyses of the trial are ongoing, according to the company, and will be submitted to peer-reviewed journals for publication.
ตามข้อมูลของบริษัท การวิเคราะห์เพิ่มเติมของการทดลองยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และจะส่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำหรับผู้เชี่ยวชาญพิจารณา

The trial results appear consistent with the efficacy and safety profile the vaccine previously showed in a Phase 3 trial conducted in the United Kingdom, Dr. Gregory Glenn, president of research and development for Novavax, told CNN.
ผลการทดลองมีความสอดคล้องกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่วัคซีนได้แสดงให้เห็นก่อนหน้านี้ในการทดลองระยะที่ 3 ที่ดำเนินการในสหราชอาณาจักร, ดอกเตอร์เกรกอรี เกลนน์ ประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ บริษัทโนวาแวกซ์กล่าวกับ CNN

"Different continent, different population, different viruses floating around, and yet, we still see really good efficacy," Glenn said. "This is what you want to have."
“ต่างทวีป ต่างประชากร ไวรัสที่ลอยอยู่รอบ ๆ ต่างกัน และเช่นเดิมเรายังคงเห็นประสิทธิภาพที่ดีจริงๆ" เกลนน์ กล่าว "นี่คือสิ่งที่คุณต้องการมี"

The study launched in December and enrolled 29,960 adults across 113 sites in the United States and six sites in Mexico.
การศึกษาเปิดตัวในเดือนธันวาคมและลงทะเบียนผู้ใหญ่ 29,960 คนใน 113 แห่งในสหรัฐอเมริกาและอีก 6 แห่งในเม็กซิโก

Some of the participants were given a placebo and some were administered two doses of the Novavax vaccine 21 days apart.
ผู้เข้าร่วมบางคนได้รับยาหลอก และบางคนได้รับวัคซีนของโนวาแวกซ์สองครั้งห่างกัน 21 วัน

The company said the vaccine was "generally well-tolerated" and common side effects included pain at the injection site, lasting less than three days, and fatigue, headache and muscle pain, lasting less than two days.
บริษัทกล่าวว่า "โดยทั่วไปสามารถทนได้ดี" ต่อวัคซีนและผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ ปวดบริเวณที่ฉีดซึ่งไม่เกิน 3 วัน และอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ และปวดกล้ามเนื้อไม่เกินสองวัน

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- administer = ดำเนินการ, จ่ายยา, ฉีด, ให้ (ยา/ ผลิตภันฑ์เกี่ยวข้อง)
- and yet = แม้ว่า
- apart (adv) = ห่างออกไป
- candidate (v) = ผุ้สมัคร
- common (adj) ธรรมดา, เกิดขึ้นเป็นประจำ, สิ่งที่เห็นได้บ่อยๆ
- conduct (v) = ดำเนินการ, จัดการ, ลงมือทำ
- consistent with = ตรงกับ, สอดคล้องกับ
- efficacy (n) = ประสิทธิภาพ
- enroll (v) = สมัคร, ลงทะเบียน, ขึ้นทะเบียน
- fatigue (n) = อ่อนเพลีย, ความเหนื่อยล้า
- ongoing (n) = อย่างต่อเนื่อง
- overall (adj) = ทั้งหมด, รวมทั้งหมด, โดยทั่วไป
- peer-reviewed (compound) = ที่มีคณะผู้เชี่ยวชาญ สำหรับแต่ละสาขา เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ
- placebo (n)= ยาหลอก (สารที่ให้เพื่อใช้เปรียบเทียบกับยาจริงที่ใช้ทดลอง)
- previously (adv) = ก่อนหน้านี้, เมื่อก่อนนี้
- profile = ชื่อเสียง, บรรยายประวัติโดยย่อแหล่งข่าว : รอยเตอร์
Indonesian doubles star Kido dies of heart attack at 36
คิโด ดาวเด่นคู่ชาวอินโดนีเซีย เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายในวัย 36ปี

Indonesian badminton player Markis Kido, an Olympic doubles gold medallist, has died aged 36 from a heart attack, the Badminton World Federation (BWF) said in a tweet on Monday.
มาร์คิส คิโด นักแบดมินตันชาวอินโดนีเซียผู้ชนะเลิศเหรียญทองโอลิมปิกประเภทคู่ เสียชีวิตด้วยวัย 36 ปีจากอาการหัวใจวาย, สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF)กล่าวในทวีตเมื่อวันจันทร์

The Badminton Association of Indonesia (PBSI) said in a statement that former player Candra Wijaya witnessed Kido collapse while playing badminton at a sports complex in Tangerang.
สมาคมแบดมินตันแห่งอินโดนีเซีย(PBSI) กล่าวในแถลงการณ์ว่าอดีตผู้เล่น จันดรา วิจายา เห็น คิโด ล้มทรุดลงขณะเล่นแบดมินตันที่สปอร์ตคอมเพล็กซ์ในทังเกอรัง

Kido has played badminton at the venue every Monday.
คิโดเล่นแบดมินตันที่สนามทุกวันจันทร์มานานแล้ว

The doubles specialist won gold at the 2008 Beijing Olympics partnering Hendra Setiawan, a year after the pair won the men's doubles title at the world championship in Kuala Lumpur.
แชมป์ประเภทคู่เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปีค.ศ. 2008 ที่กรุงปักกิ่ง ซึ่งร่วมมือกับเฮนดรา เซเตียวัน หนึ่งปีหลังจากที่ทั้งคู่คว้าตำแหน่งชายคู่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์

He also won the World Cup title in 2006 and Asian Games gold four years later, also partnering Setiawan.
และเขายังคว้าตำแหน่งแชมป์โลกในปีค.ศ. 2006 และเหรียญทองเอเชี่ยนเกมส์ในอีก 4 ปีต่อมา โดยเล่นคู่กับเซเตียวัน

PBSI chairman Agung Firman Sampurna said Kido's death is a "huge loss" for the Indonesian badminton family, which is currently preparing for next month's Tokyo Olympics.
นายAgung Firman Sampurna ประธานสมาคมแบตมินตันอินโดนีเซีย กล่าวว่า การเสียชีวิตของ คิโด เป็น "การสูญเสียครั้งใหญ่" สำหรับครอบครัวแบดมินตันในชาวอินโดนีเซีย ซึ่งขณะนี้กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในเดือนหน้า

คำศัพท์ข่าว
- also(adv) = นอกจากนี้, ด้วยเหมือนกัน, เช่นเดียวกัน
- chairman (n) = ประธาน
- currently (adv) = ในปัจจุบัน
- huge loss (n) = การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
- medalist (v) = ผู้ที่ได้รับเหรียญ
- pair (n) = ทั้งคุ่, ทั้งสองคน
- partner (v) = ร่วมมือกัน(เป็น หุ้นส่วน/ คู่ครอง/ ผู้กระทำการร่วมกัน

เนื้อหาข่าว มาร์คิส คิโด อดีตนักแบดมินตันทีมชาติอินโดนีเซีย เจ้าของเหรียญทองชายคู่ กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ปีค.ศ. 2008 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ด้วยอายุ 36 ปี


แหล่งข่าว : รอยเตอร์
Malaysia's reef sharks stricken with mystery skin disease
ฉลามตามแนวปะการังของมาเลเซียทุกข์ทนอย่างหนักจากผลกระทบด้วยโรคผิวหนังลึกลับ

Marine biologists are investigating a mystery skin disease afflicting whitetip reef sharks in Malaysia, with some early reports suggesting rising sea temperatures could be to blame.
นักชีววิทยาทางทะเลกำลังสืบสวนโรคผิวหนังลึกลับที่สร้างความเสียหายให้กับฉลามครีบขาวในมาเลเซีย โดยมีรายงานเบื้องต้นบางฉบับที่สังเกตุว่าอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นอาจเป็นสาเหตุ

Named for the distinctive white tips on their fins, whitetip reef sharks are typically found resting in schools around reefs in the day and are a popular attraction for divers.
ฉลามครีบขาวได้รับการตั้งชื่อตามครีบขาวที่มีลักษณะเฉพาะตัว มักพบว่าว่ายน้ำเล่นเป็นฝูงรอบๆ แนวปะการังในตอนกลางวัน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักดำน้ำ

They become active at night to hunt for small fish and other animals.
พวกมันจะตื่นตัวในตอนกลางคืนเพื่อล่าปลาตัวเล็กและสัตว์อื่นๆ

Pictures of one of the sharks with what appeared to be spots and lesions on its head went viral on social media in April after being taken by an underwater photographer off Sabah state on Borneo island.
รูปภาพของฉลามตัวหนึ่งที่มีจุดและรอยโรคบนหัวกลายเป็นกระแสนิยมบนสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อเดือนเมษายน หลังจากถูกช่างภาพใต้น้ำถ่ายจากรัฐซาบาห์บนเกาะบอร์เนียว

Soon after, divers at Sipadan island, a famed diving destination nearby, and a team of experts from the state's university and government and conservation groups began seeing the skin disease in every group of sharks they encountered.
ไม่นานนักดำน้ำที่เกาะสิปาดัน แหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงในบริเวณใกล้เคียง และทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐ และกลุ่มอนุรักษ์ก็เริ่มเห็นโรคผิวหนังในฉลามทุกกลุ่มที่พวกเขาได้เจอ

Attempting to diagnose what could be causing the illness, the team found the sea surface temperature at Sipadan had risen to 29.5 degrees Celsius in May, a degree higher than in 1985.
มีความพยายามวินิจฉัยว่าอะไรเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยนี้ และทีมงานพบว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สิปาดันเพิ่มขึ้นเป็น 29.5 องศาเซลเซียสในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสูงกว่าปีค.ศ.1985

"We can almost certainly pin the warming ocean as having a role in what we are seeing with the sickly sharks in Sipadan," said Davies Austin Spiji, a senior marine biologist with non-profit conservation group Reef Guardian, ruling out human factors as Sipadan is a marine protected area where fishing is strictly prohibited, and there are no settlements or industries nearby.
เดวีส์ ออสติน สปิจิ กล่าวว่า "เราเกือบจะระบุได้อย่างแน่นอนแล้วว่ามหาสมุทรที่ร้อนขึ้นนั้นทำให้เกิดสิ่งที่้เรากำลังเห็นว่ามีฉลามป่วยในซิปาดัน" นักชีววิทยาทางทะเลอาวุโสกับกลุ่มอนุรักษ์ Reef Guardian ที่ไม่แสวงหาผลกำไรตัดปัจจัยมนุษย์ออกไป เนื่องจากสิปาดันเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลห้ามทำการประมงโดยเด็ดขาด และไม่มีการตั้งถิ่นฐานหรืออุตสาหกรรมใกล้เคียง

The reported sightings coincide with reports of coral bleaching in the area, according to Mohamed Shariff Mohamed Din, a professor in aquatic veterinary studies with Universiti Putra Malaysia.
รายงานการพบเห็นเกิดขึ้นพร้อมกับรายงานปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่นั้น ตามคำกล่าวของ โมฮาเหม็ด ชาริฟ โมฮัมเหม็ด ดิน ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาสัตวแพทย์สัตว์น้ำกับ Universiti Putra Malaysia

"We cannot ignore that changes are happening there due to higher temperatures," Mohamed Shariff said.
โมฮาเหม็ด ชาริฟ กล่าวว่า"เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่นั่นจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น" ได้

A full scientific study is yet to be done, however.
อย่างไรก็ตาม การศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบยังไม่เสร็จสิ้น

In May, the research team tried but failed to capture some of the sharks to secure samples for testing, said Mabel Manjaji-Matsumoto, a senior lecturer with the Borneo Marine Research Institute of Universiti Malaysia Sabah.
ในเดือนพฤษภาคม ทีมวิจัยได้พยายามแต่ก็ล้มเหลวในการจับฉลามบางตัวเพื่อเก็บตัวอย่างสำหรับการทดสอบ, Mabel Manjaji-Matsumoto อาจารย์อาวุโสของสถาบันวิจัยทางทะเลบอร์เนียวแห่งมหาวิทยาลัยมาเลเซียซาบาห์ กล่าว

"If we can get shark specimens, we will surely at least be able to find out the pathogenic cause of the lesions," Manjaji-Matsumoto said, adding that the team plans to make another attempt in July.
“ถ้าเราได้ตัวอย่างปลาฉลาม อย่างน้อยเราก็จะสามารถหาสาเหตุของโรคได้อย่างแน่นอน"Manjaji-Matsumoto กล่าวเสริมว่าทีมวางแผนที่จะพยายามอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active (adj) = ว่องไว, ตื่นตัว, คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น
- afflict (v) = บาดเจ็บทุกข์ทรมาน
- at least = อย่างน้อย
- attempt (n, v) = พยายาม
- be able = can = สามารถ
- because of/ due to/owing to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- biologist (n) = นักชีววิทยา
- blame (v) = เหตุขัดข้อง, ตำหนิ, โยนความผิดให้
- cause (n) = สาเหตุ, ต้นเหตุ, ต้นสายปลายเหตุ
- certainly (adv) = สิ่งที่แน่นอน, ความแน่นอน
- coincide with (Phrasal verb) = เกิดขึ้นพร้อมกับ
- coral bleaching = ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว
- conservation = สงวน, อนุรักษ์, การเก็บรักษา
- famed (adj) = ที่มีชื่อเสียง
- fin (n) = ครีบ
- find out = พบ, พบว่า
- higher (adj) = เพิ่มสูงขึ้น
- hunt (V) = ล่า, ล่าเหยื่อ
- ignore (v) = เพิกเฉย, ไม่สนใจ, ละเลย
- lesion (n) = บาดแผลบาดเจ็บ, บาดแผลอักเสบจากโรค
- lesion (n) = แผล, บาดแผล
- mystery (n) = ท่าทางลึกลับ, ความน่าสงสัย, อาถรรพ์, ลี้ลับ
- nearby (adj) = บริเวณใกล้ ๆ, บริเวณใกล้เคียง
- non-profit (compound) = ไม่แสวงหากำไร
- pathogenic (adj) = เป็นเชื้อโรค, ซึ่งก่อโรค
- rest (v) พัก, ผ่อนคลาย
- risen to = เพิ่มขึ้นเป็น
- sea surface temperature = อุณหภูมิผิวน้ำทะเล
- secure (v) = พยายามที่จะเอา, พยายามเพื่อให้ได้มา
- settlement (n) = การตั้งถิ่นฐาน
- sighting (n) = การพบเห็น, โอกาสที่จะได้เห็น
- specimen (n) = ตัวอย่าง , สิ่งแสดง, สิ่งส่งตรวจ
- stricken (adj) = ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
- surely (adv) = มั่นใจ
- veterinary (adj) = เกี่ยวกับโรคของสัตว์

- Al Jazeera English : Malaysian marine biologists are investigating a mystery skin disease affecting whitetip reef sharks. Here's what we know so farNo comments:

Post a Comment