โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 16-June-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Pediatric cardiologists explain myocarditis and why your teen should still get a Covid-19 vaccine
แพทย์โรคหัวใจเด็กอธิบายเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและสาเหตุที่วัยรุ่นของคุณยังควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19

The news about a potential link between the Covid-19 vaccine and a cardiac ailment in young people may be striking fear in the hearts of some parents.
ข่าวเกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวัคซีนโควิด-19 กับโรคหัวใจในคนหนุ่มสาว อาจเป็นความหวาดกลัวเคลือบแคลงในหัวใจของผู้ปกครองบางคน

But pediatric cardiologists have a message for these parents: Covid-19 should scare you more -- a whole lot more -- than the vaccine.
แต่แพทย์โรคหัวใจในเด็กมีข้อความสำหรับผู้ปกครองเหล่านี้: โควิด-19 น่าจะทำให้คุณตกใจมากกว่า มากกว่าวัคซีน

And these doctors should know. They've treated young patients who've contracted this heart ailment after vaccination -- it's called myocarditis, or inflammation of the heart muscle -- and they've also treated young patients who've had Covid-19.
และแพทย์เหล่านี้น่าจะรู้ดี พวกเขาได้รักษาผู้ป่วยเด็กที่มีความเจ็บป่วยของหัวใจหลังฉีดวัคซีนที่เรียกว่า กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ และยังรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

There simply is no comparison between the two, they say.
พวกเขากล่าวว่าไม่มีการเปรียบเทียบระหว่างทั้งสอง

Myocarditis sounds scary, but there are mild versions of it.
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบฟังดูน่ากลัว แต่ก็มีหลายแบบที่เป็นเล็กน้อย

In almost all cases among vaccinated young people (they were ages 16 to 24), the symptoms have gone away quickly.
เกือบทุกรายในกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ได้รับการฉีดวัคซีน (อายุระหว่าง 16 ถึง 24 ปี) อาการต่าง ๆ จะหายไปอย่างรวดเร็ว

Covid-19, on the other hand, can be a long illness, or it can kill a young person -- it has already killed thousands of them.
ในทางกลับกัน โควิด-19 อาจเป็นการเจ็บป่วยที่ยาวนาน หรือมันอาจฆ่าคนหนุ่มสาว ซึ่งมันฆ่าไปแล้วหลายพันคน

CNN spoke with pediatric cardiologists Dr. Kevin Hall at the Yale School of Medicine and Dr. Stuart Berger at Northwestern University Feinberg School of Medicine, who is also chair of the American Academy of Pediatrics section on cardiology and cardiac surgery, about the cases of myocarditis that have been spotted among young people after vaccination with the Moderna or Pfizer Covid-19 vaccines.
สำนักข่าวCNNได้พูดคุยกับดอกเตอร์เควิน ฮอลล์แพทย์โรคหัวใจเด็กจากโรงเรียนแพทย์ Yale School of Medicine และ ดอกเตอร์สจ๊วต เบอเกอร์ จากมหาวิทยาลัยการแพทย์ Northwestern University Feinberg School of Medicine และเป็นหัวหน้าแผนกอยุรศาสตร์หัวใจและศัลยศาสตร์หัวใจของ สถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา เกี่ยวกับกรณีของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่พบในคนหนุ่มสาวหลังฉีดวัคซีนด้วยวัคซีนโควิด-19ของโมเดอร์นา หรือไฟเซอร์

Both doctors, as well as the American Heart Association and American Academy of Pediatrics, recommend the Covid-19 vaccine for young people.
แพทย์ทั้งสองคน รวมทั้งสมาคมโรคหัวใจอเมริกันและสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา ได้แนะนำวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับเยาวชน

What causes myocarditis, and how often does it happen to young people?
อะไรเป็นสาเหตุของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และมันเกิดขึ้นกับคนหนุ่มสาวบ่อยแค่ไหน?

While myocarditis is relatively uncommon, it does happen to young people (and we mean long before the Covid-19 vaccine ever came along).
ในขณะที่กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่เกิดขึ้นกับคนหนุ่มสาวนั้นพบได้ค่อนข้างน้อย (และเราหมายถึงนานก่อนที่วัคซีน Covid-19 จะเข้ามา)

Usually it's caused by a viral or bacterial infection.
ปกติมักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย

A different vaccine, one against smallpox, has previously been linked to myocarditis.
มีวัคซีนอื่นอีกตัวหนึ่ง เป็นวัคซีนต้านไข้ทรพิษซึ่งก่อนหน้านี้มีความเชื่อมโยงกับการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ

There's a wide spectrum of myocarditis. Some people don't feel anything and they're fine without treatment.
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมีหลายระดับ บางคนไม่รู้สึกอะไรเลยและสบายดีโดยไม่ต้องรักษา

For others, myocarditis can be deadly.
สำหรับคนอื่น ๆ การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจอาจทำให้ถึงตายได้

Berger estimates that at the emergency room where he works at Lurie Children's Hospital of Chicago, they see approximately one child a week with the condition in the summer, when coxsackie and other viruses that cause myocarditis are in full bloom.
เบอร์เกอร์ประมาณการว่าในห้องฉุกเฉินที่เขาทำงานอยู่ ที่โรงพยาบาลเด็กลูรีแห่งชิคาโก พวกเขาเห็นเด็กประมาณหนึ่งคนต่อสัปดาห์ที่มีอาการในฤดูร้อน ตอนนั้นไวรัสคอกซากีและไวรัสอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบกำลังระบาดเต็มที่

Generally speaking, these young people are otherwise healthy.
โดยทั่วไป พูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าคนหนุ่มสาวเหล่านี้มีสุขภาพแข็งแรง

คำศัพท์ข่าว
- ailment = การเจ็บป่วย
- almost (adv) = เกือบ, แทบจะ, ส่วนมาก
- approximately (adv) = โดยประมาณ
- as well as (conj) = เช่นเดียวกันกับ, รวมทั้ง
- bloom (n, v) = เบ่งบาน, เฟื่องฟู, รุ่งเรือง
- cardiology = ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (เกี่ยวข้องกับโรคและความผิดปกติของหัวใจ)
- deadly (adj) = สาหัส, แห่งความตาย, ร้ายแรงถึงชีวิต, เป็นอันตรายถึงตายได้
- fine (adj) = สุขภาพดี, สบายดี
- gone away = หนีหาย, ออกไป
- myocarditis (n) = การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ (กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด)
- on the other hand = ในทางกลับกัน, ในอีกแง่มุมหนึ่ง
- pediatric (adj) = เกี่ยวข้องกับสาขาการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและโรคของเด็ก
- quickly (adv) = อย่างรวดเร็ว
- smallpox (n) = ไข้ทรพิษ
- striking (adj) = เด่นชัด, โดดเด่นน่าสงสัย, ผิดสังเกตุ
- symptom (n) = อาการ, อาการป่วย
- there are = มี
- vaccinated (adj) = ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว
- vaccination (n) = การฉีดวัคซีน
- viral (adj) = เกี่ยวกับไวรัสแหล่งข่าว : Guardian
UK unemployment rate drops again as firms hire more staff
อัตราการว่างงานในสหราชอาณาจักรลดลงอีกครั้งเนื่องจากบริษัทจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น

Jobs boosted by partial lifting of Covid restrictions on non-essential shops and hospitality venues
การจ้างงานได้รับแรงหนุนจากการยกเลิกบางส่วนของข้อจำกัดโควิดสำหรับร้านค้าและสถานบริการที่ไม่จำเป็น

UK unemployment fell for the fourth month in a row in April as businesses took on more staff in response to the relaxation of Covid-19 restrictions.
การว่างงานในสหราชอาณาจักรลดลงเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันในเดือนเมษายน เนื่องจากภาคธุรกิจรับพนักงานเพิ่มขึ้นตอบรับการผ่อนคลายข้อจำกัดของโควิด-19

The Office for National Statistics said the jobs market showed further signs of recovery as non-essential shops and hospitality venues were allowed to open outdoors across the UK.
สำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าวว่าตลาดงานมีสัญญาณการฟื้นตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากร้านค้าและสถานบริการที่ไม่จำเป็นได้รับอนุญาตให้เปิดนอกเขตเมืองได้ทั่วสหราชอาณาจักร

The unemployment rate fell to 4.7% in the three months to April, representing about 1.6 million people, in a modest improvement from 4.8% in the three months to March.
อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.7% ในช่วงสามเดือนถึงเดือนเมษายน ซึ่งบอกถึงจำนวนประมาณ 1.6 ล้านคนในการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจาก 4.8% ในช่วงสามเดือนถึงมีนาคม

Businesses hired staff to cope with a rush of pent-up demand from lockdown-weary consumers, and the number of staff on company payrolls rose for a sixth consecutive month according to figures for May from HMRC, increasing by 197,000 to 28.5 million.
ธุรกิจจ้างพนักงานเพื่อรองรับความต้องการที่อัดอั้นของจากผู้บริโภคที่อ่อนล้าจากการล็อคดาวน์ และจำนวนพนักงานในบัญชีเงินเดือนของบริษัทก็เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่หก ตามตัวเลขเดือนพฤษภาคมจากหน่วยงานสรรพากรและศุลกากรสหราชอาณาจักร(HMRC) โดยเพิ่มขึ้น197,000 เป็น 28.5 ล้านคน

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- boosted by = ได้รับแรงหนุน (Passive Voice)
- fell (past of fall) = ล้ม, ร่วง, หล่น
- firm = company = ห้างหุ้นส่วน, บริษัท
- hospitality venue = สถานบริการ
- improvement (n) = การปรับปรุง, การพัฒนาที่ดีขึ้น
- lockdown-weary (compound) = ที่เหนื่อยล้าจากการล๊อกดาวน์
- modest (adj) = ค่อนข้างเล็ก, พอประมาณ
- non-essential (compound) = ไม่จำเป็น, ไม่สำคัญ
- outdoors = ไม่อยู่ในอาคาร, ในที่โล่งแจ้ง (ในชนบทห่างไกลจากตัวเมือง)
- pent-up (compound) = ที่อึดอัด, ที่อัดอั้นตันใจ, ไม่สามารถระบายได้
- pent-up demand = ความต้องการซื้อแต่ไม่สามารถซื้อได้, ความต้องการซื้อที่อัดอั้นไว้
- represent (v) = เป็น, เป็นตัวแทน, แสดงให้เห็น
- unemployment (n) = การว่างงานแหล่งข่าว : รอยเตอร์
แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Woman trains men to box in Egyptian agricultural heartland
ผู้หญิงฝึกผู้ชายให้ชกมวยในดินแดนเกษตรกรรมของอียิปต์

BENI SUEF, Egypt, June 14 (Reuters) - Twice a week in a small gym room in the Egyptian city of Beni Suef, 36-year-old Sabah Saqr coaches young men and boys to box.
BENI SUEF, อียิปต์, 14 มิถุนายน (รอยเตอร์) - สัปดาห์ละสองครั้งในห้องยิมเล็ก ๆ ในเมืองเบนี ซูเอฟของอียิปต์ Sabah Saqr วัย 36 ปีฝึกชายหนุ่มและเด็กชายให้ชกมวย

A woman coaching men may not be that unusual in the capital, but in Beni Suef, which lies 100 kilometres (60 miles) south of Cairo in an agricultural area, tradition often limits women's roles.
ผู้หญิงที่ฝึกสอนผู้ชายอาจไม่ใช่เรื่องแปลกในเมืองหลวง แต่ในเบนี ซูเอฟ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงไคโรไปทางใต้ 100 กิโลเมตร(60 ไมล์) ในพื้นที่เกษตรกรรมโดยตามประเพณีปฏิบัติมักจำกัดบทบาทของผู้หญิง

"I started boxing by accident," said Saqr, who was spotted by a coach impressed by her strength and energy. "I didn't used to like it because I was worried about my face, about being hit."
“ฉันเริ่มชกมวยโดยบังเอิญ” Saqr ผู้ที่โค้ชเล็งเห็นด้วยความประทับใจในความแข็งแกร่งและพละกำลังของเธอกล่าว “ฉันเคยไม่ชอบมันเพราะฉันกังวลเกี่ยวกับหน้าตาของฉันเวลาที่ถูกชก”

Yet Saqr began to do well, winning several championships and more than 10 medals before starting to coach two years ago.
แต่ทว่า Saqr เริ่มประสบความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์หลายรายการและมากกว่า 10 เหรียญรางวัล ก่อนที่จะเริ่มเป็นโค้ชเมื่อสองปีก่อน

Now a working mother with one son, she trains around 20 men between the ages of 18 and 30.
ปัจจุบันเป็นแม่ที่ทำงานโดยมีลูกชายหนึ่งคน เธอฝึกผู้ชายประมาณ 20 คนที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปี

"At first this situation wasn't accepted. As you know, in Upper (southern) Egypt, it was hard (to coach) in sports like boxing," said Saqr. "In addition the fact that it is a girl doing the training made it a bit harder."
“ในตอนแรกสถานการณ์นี้ไม่เป็นที่ยอมรับ อย่างที่คุณทราบในอียิปต์ตอนบน(ทางใต้) มันเป็นเรื่องยาก(ที่จะสอน) ในกีฬาอย่างมวย” Saqr กล่าว “นอกจากนี้ ความที่เป็นเด็กผู้หญิงมาทำงานฝึกซ้อม มันจึงยากขึ้นอีกเล็กน้อย”
She says her serious approach helped her gain respect and trust.
เธอบอกว่าวิธีการที่จริงจังของเธอช่วยให้เธอได้รับความเคารพและความไว้วางใจ

"For a woman to train a man isn't a very good thing in Upper Egypt," said Amr Salah Eldin, who trains with Saqr after overcoming his initial reluctance.
“สำหรับผู้หญิงที่จะฝึกผู้ชายไม่ใช่เรื่องดีอย่างมากในอียิปต์ตอนบน” Amr Salah Eldin ผู้ฝึกกับ Saqr หลังจากเอาชนะความไม่เต็มใจในตอนแรกของเขากล่าว

But her "experience and excellence" amid a lack of boxing coaches in Beni Suef made him give it a try and he now enjoys training with her, he said.
แต่ "ประสบการณ์และความเป็นเลิศ" ของเธอท่ามกลางการขาดโค้ชมวยใน เบนี ซูเอฟ ทำให้เขาลองและตอนนี้เขาสนุกกับการฝึกฝนกับเธอ, เขากล่าว

คำศัพท์ข่าว
- approach (n, v) = เข้าถึง, เข้าไปหา, การเข้าใกล้
- coach (v) = สอน, ฝึกกีฬาให้
- excellence (n) = ความเป็นเลิศ
- experience (n, v) = ประสบ, ประสบการณ์
- impressed = ประทับใจ
- reluctance (n) = การฝืนใจ, ความไม่สมัครใจ, ความไม่เต็มใจ
- Yet = แต่ท่ว่า, แต่ก็

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น