โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 16-September-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว BANGKOK POST
New Covid-19 cases from 5 countries
ผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่จาก 5 ประเทศ

The government on Wednesday reported 10 new cases of coronavirus disease, quarantined arrivals from five countries, raising the total to 3,490.
เมื่อวันพุธ รัฐบาลรายงานผู้ป่วยโรคโคโรนาไวรัส 10 รายใหม่ เป็นผู้กักตัวมาจาก 5 ประเทศ ทำให้ยอดเพิ่มขึ้นเป็น 3,490 ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration said there were six Thais and four foreigners.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่า เป็นคนไทย 6 คน และชาวต่างชาติ 4 คน

They arrived from Ethiopia, India, Indonesia, Myanmar and Yemen.
พวกเขามาจากเอธิโอเปีย, อินเดีย, อินโดนีเซีย, เมียนมาร์ และเยเมน

- Centre for Covid-19 Situation Administration = ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19
- disease = โรค
- foreigner = ชาวต่างชาติ
- government = รัฐบาล
- quarantined arrival = ผู้เดินทางเข้ามาและถูกกักตัว
- Thai = คนไทยสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Yoshihide Suga officially named as Japan's new Prime Minister, replacing Shinzo Abe
Yoshihide Suga เป็นผู้ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแล้ว , แทนที่ Shinzo Abe

Yoshihide Suga has been elected Japan's new Prime Minister following a vote in the country's Parliament on Wednesday, confirming the former cardboard factory worker and farmer's son as leader of the world's third largest economy.
Yoshihide Suga ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น หลังจากการลงคะแนนเสียงในรัฐสภาของประเทศเมื่อวันพุธ, เป็นที่ยืนยันแล้วว่า อดีตคนงานโรงงานกระดาษแข็ง และลูกชายของชาวนาได้เป็นผู้นำของเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

The 71-year-old head of the ruling Liberal Democratic Party (LDP) replaces outgoing leader Shinzo Abe, Japan's longest-serving Prime Minister, who announced his intention to resign in August due to health problems related to colitis -- a non-curable inflammatory bowel disease that he was able to manage for most of his tenure.
หัวหน้าพรรค Liberal Democratic Party (LDP) วัย 71 ปีเข้ามาแทนนาย Shinzo Abe นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งประกาศความตั้งใจลาออกในเดือนสิงหาคม เนื่องจากปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคลำไส้ใหญ่อักเสบที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาด ซึ่งเขาสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ เกือบตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

คำศัพท์ข่าว
- announced = ประกาศ, แถลงการณ์
- cardboard = กระดาษแข็ง
- colitis = อาการลำไส้ใหญ่บวม

- due to = เนื่องจาก
- former = อดีต, แต่ก่อน
- inflammatory = ที่ก่อให้เกิดอาการบวม
- intention = ความตั้งใจ
- leader = หัวหน้า, ผู้นำ
- manage = จัดการได้,ควบคุมได้
- named = ถูกแต่งตั้ง
- tenure = ช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งสำนักข่าว : บีบีซี
Yoshihide Suga: The unexpected rise of Japan’s new prime minister
Yoshihide Suga: การขึ้นรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น อย่างคาดไม่ถึง

Shinzo Abe was Japan's prime minister for so long that people around the world came to recognise his face and perhaps even knew how to pronounce his name.
ชินโซอาเบะเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นมานานจนผู้คนทั่วโลกจดจำใบหน้าของเขาและบางทีอาจจะรู้วิธีออกเสียงชื่อของเขา

So, should we all now be learning how to say Yoshihide Suga? That is a difficult question to answer.
ถ้างั้น, เราทุกคนควรจะเรียนรู้วิธีออกเสียง Yoshihide Suga กันดีไหม? นั่นเป็นคำถามที่ตอบยาก

A month ago, there were very few who would have predicted what we are now witnessing.
หนึ่งเดือนก่อน , มีน้อยคนนักที่จะคาดเดาถึงสิ่งที่เรากำลังเป็นพยานในตอนนี้

Firstly no one expected Mr Abe to go, certainly not before his beloved Tokyo Olympics. Even fewer would have guessed Mr Suga as his replacement.
ประการแรกไม่มีใครคาดคิดว่านายอาเบะจะไปก่อนโอลิมปิกโตเกียวอันเป็นที่รักของเขา และมีจำนวนน้อยมาก ที่คาดเดาได้ว่าคุณ Suga จะมาแทนที่

คำศัพท์ข่าว
- guessed = คาดเดา
- perhaps = บางที
- predicted = คาดการณ์ล่วงหน้า
- pronounce = ออกเสียง
- recognise = จดจำ
- witnessing = การเป็นพยานสำนักข่าว : รอยเตอร์
Brazil authorises additional 5,000 volunteers for AstraZeneca COVID-19 vaccine
บราซิลให้สิทธิ์อาสาสมัครเพิ่ม 5,000 คนสำหรับวัคซีน AstraZeneca COVID-19

Brazil’s health regulator Anvisa on Tuesday authorised AstraZeneca PLC to test its COVID-19 vaccine on an additional 5,000 volunteers in the country for clinical Phase III trials, the Sao Paulo university coordinating the test said.
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Anvisa ผู้ควบคุมด้านสุขภาพของบราซิลได้อนุญาตให้ AstraZeneca PLC ทดสอบวัคซีน COVID-19 กับอาสาสมัครอีก 5,000 คนในประเทศสำหรับการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3, มหาวิทยาลัยเซาเปาโลเป็นผู้ประสานงานการทดสอบกล่าว

The increase, in addition to 5,000 volunteers already recruited and being vaccinated, will help provide more solid results on the safety and efficacy of the vaccine, the Federal University of Sao Paulo said in a statement.
การเพิ่มจำนวนอาสาสมัครอีก 5,000 คนที่ได้รับคัดเลือก และตอนนี้อยู่ระหว่างรับวัคซีน จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่หนักแน่นขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน , Federal University of Sao Paulo กล่าวในแถลงการณ์

คำศัพท์ข่าว
- addition = ที่เพิ่มขึ้น , มากกว่าที่กล่าวถึงครั้งแรก
- increase = การเพิ่มขึ้น
- already = แล้ว, เรียบร้อยแล้ว
- recruited (recruit) = รับคนใหม่, จัดหาคนใหม่
- provide more solid results = ให้ผลลัพธ์ที่มั่นคงยิ่งขึ้น
- safety = ปลอดภัย
- efficacy = มีประสิทธิภาพ, ความสามารถ, สมรรถภาพ
- regulator = ผู้ตั้งกฎ, ผู้ควบคุม
- provide = ให้, เพื่อทำให้บางสิ่งบางอย่างมีอยู่หรือพร้อมใช้งาน
- vaccine = วัคซีน
- volunteer = อาสาสมัคร
- result = ผล,ผลลัพธ์,ผลที่ตามมา
- statement = แถลงการณ์สำนักข่าว : บีบีซี
US wildfires: What are the health risks of smoke pollution?
ไฟป่าในสหรัฐฯ: อะไรคือความเสี่ยงต่อสุขภาพจากควันมลพิษ?

Wildfires have been spreading across the western United States - sending smoke over North America.
ไฟป่ากำลังลุกลามไปทั่วทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาส่งควันไปทั่วอเมริกาเหนือ

Angela Yao from the BC Centre for Disease Control explains the impact that wildfire smoke can have on people's health.
Angela Yao จากศูนย์ควบคุมโรค BC อธิบายถึงผลกระทบที่ควันไฟป่าอาจมีต่อสุขภาพของผู้คน

It's just getting more and more severe.
มันมีแต่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

Wildfires across the western United States...have cause smoke to spread across North America.
ไฟป่าทั่วอเมริกาตะวันตก ... ทำให้ควันไฟกระจายไปทั่วอเมริกาเหนือ

A recent study underscores just how fast smoke can impact health.
การศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นว่าควันส่งผลต่อสุขภาพได้เร็วเพียงใด

Fine particulate matter PM2.5
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

These particles are 30 times smaller than the width of a human hair.
อนุภาคเหล่านี้มีขนาดเล็กกว่าความกว้างของเส้นผมมนุษย์ 30 เท่า

The study looked at ambulance dispatches and hospital admissions...during various wildfire seasons in British Columbia, Canada.
การศึกษาดูที่การส่งรถพยาบาลออก และการรับเข้าโรงพยาบาล ... ในช่วงฤดูไฟป่าต่างๆในบริติชโคลัมเบียแคนาดา

คำศัพท์ข่าว
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- admission = การรับเข้า, การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล
- ambulance = รถพยาบาล
- cause = เป็นสาเหตุ
- explain = อธิบาย
- human hair = เส้นผมมนุษย์
- impact = ส่งผลกระทบ
- impact health = ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
- season = ฤดูกาล
- severe = รุนแรง, สาหัส, เข้มงวด
- smoke = ควัน
- spreading (spread) = แพร่กระจาย, ลุกลาม
- various = หลากหลาย, ซึ่งแตกต่างกัน
- wildfire = ไฟป่าที่รุนแรงและลุกไหม้เป็นบริเวณกว้าง
- wildfire smoke = ควันจากไฟป่าสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Some pediatricians refuse to treat kids if parents reject vaccines, study finds
กุมารแพทย์บางคนปฏิเสธที่จะรักษาเด็กหากพ่อแม่ปฏิเสธวัคซีน , พบจากการศึกษา

If you choose not to have your child vaccinated, your pediatrician may refuse to treat your family.
หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ลูกได้รับการฉีดวัคซีนกุมารแพทย์ของคุณอาจปฏิเสธที่จะให้การรักษาต่อครอบครัวของคุณ

More than half of pediatricians' offices in the United States included in a new study published in the medical journal JAMA reported having a dismissal policy for families who refuse to vaccinate their children.
มากกว่าครึ่งหนึ่งของสำนักงานกุมารแพทย์ในสหรัฐอเมริการวมอยู่ในการศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ JAMA รายงานว่ามีนโยบายยกเลิกการรักษาสำหรับครอบครัวที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนให้ลูก

Some physicians say this house policy is a way to encourage parents to vaccinate their children, while many also use it as a safeguard against unvaccinated kids who might endanger their other patients.
แพทย์บางคนกล่าวว่านโยบายนี้เป็นวิธีสนับสนุนให้พ่อแม่พาลูกๆไปรับวัคซีน ในขณะที่หลายคนก็ใช้เพื่อเป็นเกราะป้องกันจากเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยคนอื่น ๆ

คำศัพท์ข่าว
- dismissal = การยกเลิก, การถอดถอน, การไล่ออก (ในข่าวหมายถึง ยกเลิกการรักษา)
- dismissal policy = นโยบายยกเลิกการรักษา
- encourage = กระตุ้น, ให้การสนับสนุน
- medical journal = วารสารทางการแพทย์
- pediatrician = ผู้ชำนาญโรคเด็ก, กุมารแพทย์
- policy = นโยบาย
- refuse = ปฏิเสธ
- safeguard = สิ่งป้องกัน, สิ่งคุ้มกัน
- treat = รักษา, ปฏิบัติ
- unvaccinated (adj.) = ไม่ได้ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค
- vaccinate = ฉีดวัคซีน

ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น